Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Premiéra filmu „Jedna noc“ přetékala zájmem diváků a zaplnila tři kinosály

Premiéra filmu „Jedna noc“ přetékala zájmem diváků a zaplnila tři kinosály

Foto:BONTONFILM a.s.
Foto:BONTONFILM a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S otáz­kou „Co bys­te pro lás­ku udě­la­li vy?“ při­chá­zí nový film reži­sé­ra Davida Laňky, „Jedna noc“, kte­rý měl pre­mi­é­ru v pon­dě­lí 6. květ­na. Kvůli vel­ké­mu zájmu se pre­mi­é­ra pře­su­nu­la z původ­ně plá­no­va­ných dvou do tří kinosá­lů. Mezi hos­ty, kte­ré osu­do­vá roman­ce Elišky a Adama do kina při­lá­ka­la, byla napří­klad Veronika Žilková, zná­má z před­cho­zí Laňkovy tragi­ko­me­die „Spolu“, Beata Rajská, Petr Uhlík nebo Miriam Chytilová, hlas Rachel z oblí­be­né­ho seri­á­lu, kte­rá při­šla pod­po­řit Stanislavu Jachnickou. Ta deset let dabo­va­la posta­vu Phoebe z „Přátel“ a v „Jedné noci“ si také zahrá­la. Kromě nich se ve fil­mu zamě­řu­jí­cím se na téma sexu­ál­ních live­cha­tů před­sta­vi­li mla­dí her­ci Vanda Chaloupková, Adam Ernest a Jan Nedbal. Premiérou pro­vá­ze­la Iveta Lutovská. Film vstou­pí do kin 9. květ­na.

Příběh fil­mu „Jedna noc“ sle­du­je vztah býva­lé­ho úspěš­né­ho muzi­kan­ta Adama a jeho ženy. I přes mno­ho pře­ká­žek, kte­ré spo­leč­ně pro­ži­li, zůstá­va­jí stá­le spo­lu a sta­ra­jí se o své­ho dese­ti­mě­síč­ní­ho syna Štěpána. Avšak udá­los­ti jed­né osud­né noci před­sta­vu­jí jejich nej­těž­ší zkouš­ku dosud. „Vidíme Adama v momen­tu finanč­ní tís­ně, bez své kape­ly, kte­rou kdy­si vedl, a teď ztrá­cí i svou ženu. Jeho minu­lost ho pro­ná­sle­du­je a on se oci­tá na dně. Divák by mohl mít řeše­ní, ale z tako­vé situ­a­ce se těž­ko dostá­vá,“ komen­tu­je reži­sér David Laňka.

Hlavní hereč­ka Vanda Chaloupková si vel­mi ceni­la spo­lu­prá­ce s herec­kým part­ne­rem Adamem Ernestem: „Práce s Adamem byla úžas­ná, byla to syro­vá spo­lu­prá­ce. Dialogy s ním mě vtáh­ly do situ­a­cí, kdy už jsem nemu­se­la hrát. Bylo to auten­tic­ké a tro­chu děsi­vé atd.“

Adam Ernest, kte­rý ztvár­nil Adama, si sta­no­vil za cíl uká­zat divá­kům muž­skou zra­ni­tel­nost a při­blí­žit posta­vu, kte­rá dělá chy­by, aby divá­ci moh­li nad tím pře­mýš­let. „S Vandou jsme se sna­ži­li do fil­mu vnést dosta­tek lás­ky, aby bylo pocho­pi­tel­né, proč se Adam cho­vá tak, jak se cho­vá. Vanda ho moti­vu­je k návra­tu k jeho snům a zájmům, kte­ré kdy­si měl,“ dodá­vá.

Zatímco pro Adama to byla vel­ká výzva a psy­chic­ká zkouš­ka, jeho kole­ga Jan Nedbal si nao­pak uží­val natá­če­ní: „Byl jsem nad­še­ný, pro­to­že jsem mohl být sám sebou. S Adamem máme ve sku­teč­nos­ti kape­lu, a tak mi hrát jeho kama­rá­da a kon­cer­to­vat s ním ve fil­mu při­šlo při­ro­ze­né.“


Zdroj a foto: BONTONFILM a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby udržela rodinu7. května 2024 Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby udržela rodinu Jedna noc je odvážné drama od autora tragikomedie Spolu Davida Laňka, ve kterém se Eliška (Vanda Chaloupková) a Adam (Adam Ernest) dostávají do velké nejen finanční, ale i vztahové, […] Posted in Filmové recenze
  • Jedna noc7. května 2024 Jedna noc Anotace Adam a Eliška. Ještě přede dvěma lety se zdálo, že tihle dva dokážou všechno. On byl úspěšný rockový kytarista. Ona sice jen kadeřnice, ale především jeho Múza. Jenže stačilo […] Posted in Speciály
  • Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou2. června 2024 Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou Pokud jste příznivci seriálů, možná vás zaujme nový seriál Alice Nelis pod taktovkou dvojice režisérek Jasminy Blaževič a Lenky Wimmerové a v produkci Lucky Man Production, která sestává […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři – Mašíni míří na Západ5. listopadu 2023 Bratři – Mašíni míří na Západ Příběh bratří Mašínů, kteří v 50. letech utekli z Československa přes Východní Německo do západního Berlína a následně do USA snad není třeba představovat. Tohle téma totiž dělí český […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři – Recenze – 60 %26. října 2023 Bratři – Recenze – 60 % Bratři Ctirad a Josef Mašínovi, kteří v 50. letech patřili ke členům protikomunistického odboje, jsou v československých dějinách kontroverzně přijímanými osobnostmi. Někteří jim vytýkají, […] Posted in Filmové recenze
  • Bratři míří do kin18. října 2023 Bratři míří do kin O dnešní novinářskou projekci filmu Bratři do režiséra Tomáše Mašína byl zájem. Na tiskovou konferenci po uvedení filmu přišla i početná delegace tvůrců filmu včetně hlavních protagonistů. […] Posted in Filmové recenze
  • Film Bratři byl vybrán jako oficiální český kandidát na Oscara 202420. září 2023 Film Bratři byl vybrán jako oficiální český kandidát na Oscara 2024 Česká filmová a televizní akademie vybrala snímek Bratři jako oficiální kandidaturu České republiky na Oscara za nejlepší mezinárodní film roku 2024. Snímek Bratři vypráví příběh Josefa a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • O malých věcech – Recenze – 70 %21. června 2023 O malých věcech – Recenze – 70 % Český film O malých věcech je komorním povídkovým snímkem sestávajícím z dvanácti krátkých příběhů, které se zabývají problematikou mezilidských vztahů. Jeho autorem je režijně a […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,98878 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72092 KB. | 21.07.2024 - 00:06:25