Kritiky.cz > Speciály > DEADPOOL 2 - O produkci

DEADPOOL 2 - O produkci

D2
D2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Padly rekor­dy návštěv­nos­ti a Ryan Reynolds se vra­cí jako Deadpool a ten­to­krát je uke­ca­ný žol­dák ješ­tě vět­ší drs­ňák než kdy dřív.

David Leitch, reži­sér fil­mů „John Wick” nebod „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“ vne­sl do fil­mu více kaska­dér­ských kous­ků i více akce. „Měl jsem tu čest podí­let se na vytvo­ře­ní pár fil­mo­vých svě­tů, ale na svě­tě Deadpoola je něco nepo­pi­ra­tel­ně fas­ci­nu­jí­cí­ho – je to zno­vu před­sta­ve­ná akč­ní kome­die“, říká Leitch.

            „Deadpool“ byl popr­vé před­sta­ven veřej­nos­ti v úno­ru 2016 na nej­vět­ším ope­nin­gu fil­mů s ratingem R a stal se nej­ví­ce výdě­leč­ným fil­mem kate­go­rie R v celé fil­mo­vé his­to­rii s cel­ko­vým zis­kem přes 750 mili­o­nů dola­rů. „Deadpoolu“ se také jako prv­ní­mu akč­ní­mu fil­mu se super­hr­di­nou dosta­lo pocty nomi­na­ce na Zlatý Globus na nej­lep­ší film v kate­go­rii kome­dií a muzi­ká­lů. Mimo to byl na nej­lep­ší­ho her­ce této kate­go­rie nomi­no­ván i Ryan Reynolds.

            Ryan Reynolds hra­je nejen hlav­ní roli, ale také se podí­lel na scé­ná­ři a pro­duk­ci „Deadpool 2“. „Ryan je neu­vě­ři­tel­ně talen­to­va­ný komik“, říká Leitch, „a Deadpool je skvě­lou plat­for­mou pro to, v čem vyni­ká. Vzal posta­vu z komik­su a udě­lal z ní vlast­ní znač­ku. Mezi Ryanem a Deadpoolem je sou­hra, pro­to­že ve sku­teč­ném živo­tě on je Deadpool – v tom, jak někdy mlu­ví a nahlí­ží na svět. Je zábav­ný, neu­cti­vý, ale také má obrov­ské srd­ce a sou­cit, jako Deadpool.“

Scénáristé a výkon­ní pro­du­cen­ti Rhett Reese a Paul Wernick, kte­rý také napsal scé­nář k prv­ní­mu fil­mu, se zabý­va­li „Deadpoolem“ od roku 2009.

Reynolds oslo­vil Reese a Wernicka, aby napsa­li scé­nář pro původ­ní „Deadpool“. „Trvalo nám to pět nebo šest let, než jsme film dokon­či­li, a byla to srd­co­vá zále­ži­tost, kte­rá je obvykle vyhra­ze­na pro věci, jako jsou nezá­vis­lé či níz­ko­roz­počto­vé fil­my. Co se týče super­hr­di­nů, Deadpool se mezi nimi nápad­ně vyjí­má. Je neu­cti­vý. Pociťuje nechuť k sobě samé­mu. Je poše­ti­lý, dětin­ský, prud­ký i otrav­ný. Má mno­ho vlast­nos­tí, kte­ré ostat­ní super­hr­di­no­vé nema­jí, a vlast­ně ani není super­hr­di­na. Je něco jako anti­hr­di­na v oble­ku super­hr­di­ny.“

„Deadpool je něco jako Hrbáč z Notre Dame“, říká Leitch. „Je zne­tvo­ře­ný a nesmír­ně empa­tic­ký. Má pozo­ru­hod­nou minu­lost i léči­vé schop­nos­ti. A nemá k niko­mu a niče­mu úctu. Říká hnus­né, drzé a spros­té věci, kte­ré my sami neří­ká­me, ale rádi je poslou­chá­me. Ta směs je pro posta­vu skvě­lá.“

            „Deadpool je sebe­kri­tic­ký, sebe­ne­ná­vist­ný a sebe­i­ro­nic­ký. Do toho jsme se zkrát­ka zami­lo­va­li. A po celou dobu, co jsme psa­li scé­nář, jsme v hla­vách měli Ryanův hlas. On je Deadpool. Byla to pro nás radost sed­nout k počí­ta­či a psát mu roli pří­mo na tělo“, dodá­vá Wernick.

            „Ryan je oprav­du Deadpool v tom, že jeho smy­sl pro humor je stej­ný jako Deadpoola“, říká Reese. „Sexy, nabrou­še­ný, bláz­ni­vý a nezra­lý. Perfektně se pro roli hodil a věděl to. Měl tu posta­vu rád ješ­tě dřív, než jsme dokon­či­li prv­ní film. Kromě mno­ha dal­ší­ho vklá­dá do své posta­vy živo­čiš­nost, dělá Deadpoola za jeho mas­kou a oble­kem zábav­něj­ší­ho. Ryan je vel­mi „cha­plinóz­ní“. I když vidí­te jeho obli­čej sotva v polo­vi­ně fil­mu, doká­že vyjá­d­řit komič­nost svým hla­sem a oso­bi­tým sty­lem.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL18. května 2018 Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu který je považován za „genetického fundamentalistu“, který říká „Škola se snaží naučit zmutované děti […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57757 s | počet dotazů: 222 | paměť: 72183 KB. | 14.07.2024 - 22:16:38