Kritiky.cz > Recenze knih > Fialky, tajemství a jiné povídky

Fialky, tajemství a jiné povídky

Foto: Pověření k obsahu Vygenerováno pomocí AI - Bing AI
Foto: Pověření k obsahu Vygenerováno pomocí AI - Bing AI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Daniela Fischerová je zná­má pře­de­vším jako autor­ka roz­hla­so­vých her a fil­mo­vých scé­ná­řů a nyní své pří­z­niv­ce a nejen je potě­ši­la sou­bo­rem Fialky, tajem­ství a jiné povíd­ky.

Na prv­ní pohled útlá kni­ha obsa­hu­je téměř pade­sát poví­dek s názvy, kte­ré na prv­ní pohled nepro­zra­dí, ale sli­bu­jí mno­ho. Co může čte­nář oče­ká­vat od Čtečka čte, Ornamenty nebo Tlouštíci lapa­jí po dechu? Ač na sebe povíd­ky nijak nena­va­zu­jí, najde­me zde spo­leč­ný motiv a to křeh­ké mezi­lid­ské vzta­hy a vnitř­ní pro­ží­vá­ní. Ač krát­ké roz­sa­hem, pře­kva­pí povíd­ky obsa­hem, kte­rý roz­hod­ně nelze ozna­čit jako banál­ní. Každá z poví­dek se věnu­je téma­tu, kte­ré je něčím nebo někým zvlášt­ní. Autorka doslo­va na pár řád­cích doká­že roze­hrát pře­kva­pi­vou par­tii se slo­vy a neče­ka­ným kon­cem. Všední pří­běh ze živo­ta doká­že pře­ta­vit v povíd­ku nutí­cí k slzám nebo smí­chu v libo­vol­né kom­bi­na­ci.

Daniela Fischerová nechá­vá své hrdi­ny pro­mlou­vat iro­nic­kým jazy­kem s vti­pem a inte­li­gen­cí sobě vlast­ní. Jedinou pihou na krá­se je malý roz­sah kni­hy a čte­nář by jis­tě oce­nil více poví­dek. Pro čte­ná­ře, kte­ří hle­da­jí pod stro­meč­kem jako prv­ní kniž­ní dár­ky, by Fialky, tajem­ství a jiné povíd­ky moh­ly být víta­ným zpes­t­ře­ním a oži­ve­ním knihov­ny.

  • Název kni­hy               Fialky, tajem­ství a jiné povíd­ky
  • Autor                          Daniela Fischerová
  • Nakladatelství            Euromedia Group
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2023
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  152
  • ISBN/EAN                 978-80-242-9284_7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59845 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72278 KB. | 19.05.2024 - 19:45:49