Kritiky.cz > Recenze knih > Zločin a vášně za rady Vacátka

Zločin a vášně za rady Vacátka

Vac
Vac
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zfilmované detek­tiv­ní pří­běhy o rado­vi Vacátkovi jsou legen­da­mi ve svém žán­ru. Méně divá­ků však ví, že předob­ra­zem této posta­vy byl sku­teč­ný poli­cej­ní rada Josef Vaňásek. Krmi pří­běhy prv­ní repub­li­ky se ve své nové kni­ze zabý­vá hned dvo­ji­ce auto­rů Blanka Kovaříková a Miloš Vaněček, kte­ří svo­je dílo nazva­li Zločin a váš­ně za rady Vacátka.

Jedná se o pub­li­ka­ci poměr­ně obsáh­nou z oblas­ti lite­ra­tu­ry fak­tu. Najdeme zde sku­teč­né lidi na obou stra­nách záko­na a pří­běhy, kte­ré se oprav­du udá­ly v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí. Kniha je čle­ně­na do deva­te­nác­ti kapi­tol z nichž prv­ních pět se auto­ři věno­va­li oso­bám a mís­tům spja­tým s prvo­re­pub­li­ko­vou poli­cií včet­ně nej­zná­měj­ší posta­vy Josefa Vaňáska. Až od šes­té kapi­to­ly se Kovaříková s Vaněčkem zabý­va­ly sku­teč­ný­mi pří­pa­dy, kte­ré dohle­da­li v poli­cej­ních archi­vech. Prostitucí začí­na­je, přes dro­gy, kapsá­ře a vraž­da­mi kon­če. Doba se mění, ale moti­vy zůstá­va­jí stej­né – lás­ka, žár­li­vost, moc, pení­ze a to v libo­vol­ném pořa­dí.

Poměrně obsáh­lá část se pak zabý­vá pra­cí poli­cej­ních léka­řů a řado­vých detek­ti­vů. Autoři se nebá­li nahléd­nout ani na opač­nou stra­nu záko­na a infor­mo­vat čte­ná­ře o pomě­rech v teh­dej­ších věz­ni­cích a sezná­mit je s fun­go­vá­ním těch nej­zná­měj­ších z nich. Svoji malou, ale ne bez­vý­znam­nou kapi­tol­ku zde mají i popra­vy a poprav­čí. I když věhla­su kata Mydláře už nedo­sá­hl a nedo­sáh­ne nikdo z nich.

Většina čte­ná­řů čte ten­to typ lite­ra­tu­ry prá­vě kvů­li sku­teč­ným pří­bě­hům, kte­ré od nepa­mě­ti vzbu­zo­va­ly zvě­da­vost a auto­rům se poved­lo namí­chat směs, kde si své najde kaž­dý čte­nář. Přes méně záživ­ný úvod o Josefu Vaňáskovi, u kte­ré­ho se snad nepo­da­ři­lo nalézt nega­tiv­ní vlast­nost, se čte­nář musí tro­chu pro­kou­sat, aby se pak zače­tl do pří­bě­hů plných napě­tí. Pozorný čte­nář navíc musí oce­nit mra­ven­čí prá­ci v poli­cej­ních archi­vech, kte­rá pro­stu­pu­je celou kni­hou. Dobové foto­gra­fie jsou pak nezbyt­ným doplň­kem i když zde auto­ři poně­kud šet­ři­li a kni­ze by slu­še­lo vět­ší množ­ství obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu. Jedná se však o jed­nu z mála nepod­stat­ných výtek, kte­ré kni­ze neu­bí­ra­jí na kva­li­tě  a neje­den čte­nář by jis­tě oce­nil, kdy­by se říze­ním osu­du ocit­la pod jeho vánoč­ním stro­meč­kem.

 

 • Název kni­hy               Zločin a váš­ně za rady Vacátka
 • Autor                          Blanka Kovaříková, Miloš Vaněček
 • Nakladatelství            Universum
 • Místo vydá­ní              Praha
 • Rok vydá­ní                 2023
 • Vydání (1., 2. atd.)     2.
 • Počet stran                  256
 • ISBN/EAN                 978-80-242-9208-3

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
 • Italské mentolky12. listopadu 2023 Italské mentolky Itálie je symbolem pro sladké nic nedělání ve stínu palem za zvukového doprovodu cikád a šumění moře. Středoevropan má pocit, že život tam plyne tak nějak pomaleji a v klidu. Ale nakolik […] Posted in Recenze knih
 • Fialky, tajemství a jiné povídky12. listopadu 2023 Fialky, tajemství a jiné povídky Daniela Fischerová je známá především jako autorka rozhlasových her a filmových scénářů a nyní své příznivce a nejen je potěšila souborem Fialky, tajemství a jiné povídky. Na první pohled […] Posted in Recenze knih
 • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
 • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
 • Uteč, dokud můžeš8. března 2023 Uteč, dokud můžeš V drsných horách se nedopatřením, když mladí na čtyřkolkách strhnou lavinu, najdou pozůstatky několika mrtvých žen. Jelikož jde o rodné městečko zvláštní agentky FBI Laurel Snowové, […] Posted in Recenze knih, Recenze
 • Osudné svědectví26. února 2023 Osudné svědectví Máte-li rádi detektivku Eriku Fosterovou s jejími náladami a chutí do akce, pak si jistě nenechte ujít tuto knížku. Robert Bryndza posílá do světa další svou knihu, tentokrát opět s […] Posted in Recenze knih, Recenze, Krátké recenze
 • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
 • Panenka – je původcem všeho zla?24. července 2022 Panenka – je původcem všeho zla? Již popáté se na scéně objevuje dvojice detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja a tentokrát příběh začíná odpudivou panenkou, kterou jakožto úlovek z moře si vezme domů malá Rosa. […] Posted in Recenze knih
 • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50041 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72330 KB. | 25.05.2024 - 23:33:48