Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Geoffrey Rush a Benicio Del Toro na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary

Geoffrey Rush a Benicio Del Toro na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary

Photo © Riverstone Pictures
Photo © Riverstone Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oscaroví her­ci Geoffrey Rush a Benicio Del Toro míří na letoš­ní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, ozná­mi­li dnes ráno pořa­da­te­lé. Rush zís­kal Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve fil­mu Shine z roku 1996, Del Toro byl oce­něn jako nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli za film Traffic z roku 2000.

Oba her­ci se 9. čer­ven­ce zúčast­ní slav­nost­ní­ho zakon­če­ní Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary, kde pře­vez­mou ceny KVIFF. Rush obdr­ží Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii, zatím­co Del Torovi bude pře­dá­na Cena pre­zi­den­ta KVIFF.

Geoffrey Rush byl v době, kdy byl obsa­zen do fil­mu Scotta Hickse Shine, pře­váž­ně diva­del­ní hvězdou, ale z her­ce se přes noc sta­la sen­za­ce v osca­ro­vé roli pia­nis­ty Davida Helfgotta. Od té doby před­ve­dl neza­po­me­nu­tel­né výko­ny v osca­ro­vých fil­mech jako Zamilovaný Shakespeare nebo Králova řeč a také zakot­vil v sérii Piráti z Karibiku po boku Johnnyho Deppa.

Na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech budou jako pocta her­ci pro­mí­tá­ny fil­my Shine, Quills a Králova řeč.

Rushovi není cizí ani Praha. Australský herec si již dří­ve zahrál ve fil­mu Bídníci z roku 1998, kte­rý se natá­čel v uli­cích čes­ké met­ro­po­le, a také ve fil­mu Nejlepší nabíd­ka z roku 2013, kte­rý se čás­teč­ně natá­čel v Praze. V nedáv­né době si herec zahrál Alberta Einsteina v seri­á­lu Génius, kte­rý se rov­něž natá­čel v čes­kém hlav­ním měs­tě.

Benicio Del Toro se v 80. letech obje­vil ve fil­mech Miami Vice a James Bond - Povolení zabí­jet, ale hvězdu z něj udě­la­la až jeho scé­na v roli mumla­jí­cí­ho zlo­čin­ce ve fil­mu Obvyklí pode­zře­lí.

Herec pak hrál ve fil­mech jako Strach a hnus v Las Vegas, Snatch, 21 gra­mů nebo Traffic Stevena Soderbergha, za kte­rý zís­kal Oscara. V posled­ní době se herec obje­vil v mar­ve­lov­ských (Strážci Galaxie) a hvězd­ných vál­kách (Poslední Jediové) a také ve fil­mu Sicario a jeho pokra­čo­vá­ní Den vojá­ka.

Del Toro se příš­tě před­sta­ví po boku Justina Timberlakea a Alicie Silverstone ve fil­mu Reptile a Roberta Downeyho Jr, Jamie Foxxem a Gerardem Butlerem ve fil­mu All-Star Weekend.

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary jako poctu Del Torovi pro­mít­ne fil­my Obvyklí pode­zře­lí a Traffic.

Speciální host slav­nost­ní­ho zahá­je­ní fes­ti­va­lu v sobo­tu 2. čer­ven­ce zatím nebyl ozná­men. V loň­ském roce byl na slav­nost­ním zahá­je­ní fes­ti­va­lu oce­něn Michael Caine a na jeho závě­ru se obje­vi­li Johnny Depp a Ethan Hawke.

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se koná od 1. do 9. čer­ven­ce. Přečtěte si více o někte­rých fil­mech, kte­ré se na letoš­ním fes­ti­va­lu hra­jí, zde a sle­duj­te dal­ší ozná­me­ní v prů­bě­hu násle­du­jí­cích dvou týd­nů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36267 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72286 KB. | 20.05.2024 - 21:23:28