Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Amélie z Montmartru

Amélie z Montmartru

Photo © 2001 Miramax Films
Photo © 2001 Miramax Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © 2001 Miramax Films

Asi není tře­ba nějak zvlášť před­sta­vo­vat dílo, kte­ré pobra­lo spous­tu růz­ných oce­ně­ní a bylo vyhlá­še­no nej­lep­ším fil­mem za rok 2001. Pro mě se roz­hod­ně jed­ná o neo­pa­ko­va­tel­ný záži­tek.

Photo © 2001 Miramax Films

Amélie z Montmartru je doce­la oby­čej­ná hol­ka z Paříže, kte­rá hle­dá svo­ji život­ní lás­ku. A jed­no­ho klu­ka si vybe­re. Respektive potká ho a pak se s ním postup­ně sna­ží sblí­žit. To ale nejde jed­no­du­še vzhle­dem k nesmě­los­ti obou. Musí to jít krů­ček po krůč­ku a ty krůč­ky orga­ni­zu­je vel­mi ori­gi­nál­ním a roman­tic­kým způ­so­bem Amélie.

Kromě této ori­gi­nál­ní roman­ti­ky je film plný nápa­dů. Nápady, jak si s divá­ky hrát, film doslo­va chr­lí na kaž­dém mili­me­t­ru své dél­ky. Tři věci, kte­ré akté­ři děla­jí rádi a kte­ré nesná­še­jí. Návod, jak vytrestat zeli­ná­ře, kte­rý je bez­o­hled­ný ke své­mu učed­ní­ko­vi. A kdo je onen tajem­ný muž, kte­rý se pra­vi­del­ně zje­vu­je ve všech auto­ma­tech na foto­gra­fie? A jak se sak­ra mohl ten zatra­ce­nej zahrad­ní trpas­lík dát na ces­to­vá­ní???!!!

Photo © 2001 Miramax Films

To samo­zřej­mě není to jedi­né, kvů­li čemu se vypla­tí Amélii vidět. Bez pře­svěd­či­vých herec­kých výko­nů, a zejmé­na bez Audrey Tautou v hlav­ní roli, by nikdy film nena­lá­kal tolik divá­ků. Audrey se díky Amélii sta­la přes noc zná­mou po celém svě­tě. Za pozor­nost sto­jí také výtvar­ná strán­ka fil­mu a s tím spo­je­ná kame­ra. Zabarvení sním­ku a jed­not­li­vé zábě­ry vždy per­fekt­ně pod­po­ru­jí to, co a jakým způ­so­bem prá­vě Amélie dělá.

Photo © 2001 Miramax Films

Asi nee­xis­tu­jí víc než dva póly pohle­du na Amélii: buď ji bude­te pova­žo­vat za nesmy­sl, kvů­li kte­ré­mu nemá cenu plýtvat vlast­ním časem a vlast­ně ani fil­mem, ane­bo si zís­ká vaše srd­ce od prv­ní­ho zábě­ru. Lidí dru­hé­ho typu je však pod­stat­ně více, sou­dě pod­le toho, že Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain se nachá­zí v prv­ní tři­cít­ce nej­lé­pe hod­no­ce­ných fil­mů všech dob. Pro mě osob­ně to bude jeden z těch fil­mů, na kte­ré se budu dívat i po mno­ha letech s obdob­ným zau­je­tím jako na někte­ré kla­sic­ké čes­ké kome­die a pohád­ky.


Podívejte se na hodnocení Amélie z Montmartru na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain)8. července 2023 Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain) Potřebujete-li pozitivně naladit, chcete-li na chvíli zapomenout na myšlenky tmavších barev a vyladit svou tvář do úsměvu, Amélie z Montmartru tohle všechno na výbornou splní. Nejen to, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vlčí volání – 7. rota pod hladinou31. března 2022 Vlčí volání – 7. rota pod hladinou O francouzských vojenských ne/schopnostech koluje řada vtipů. O kvalitě jejich filmové školy by však polemizoval málokdo. Povedlo se tedy Francouzům v mém oblíbeném ponorkovém subžánru […] Posted in Retro filmové recenze
  • Asterix a Obelix6. března 2022 Asterix a Obelix Asterix a Obelix  je francouzsko-italsko-německý film režiséra Clauda Zidiho z roku 1999. Claude Zidi, režisér mnoha populárních komedií, natočil první hranou adaptaci komiksu Asterix, […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Četník a četnice15. července 2021 Četník a četnice Četník a četnice je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1982. Jean Girault během natáčení zemřel, takže natáčení a střih filmu dokončil asistent režie Tony Aboyantz. Byl to […] Posted in Speciály
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna: Část druhá27. února 2024 Duna: Část druhá Paul Atreides (Timothée Chalamet) se spojí s Chani (Zendaya) a Fremeny a vydává se na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní […] Posted in Filmové recenze
  • Manželé Stodolovi – Recenze – 50 %25. února 2024 Manželé Stodolovi – Recenze – 50 % Film Manželé Stodolovi natočil jako svůj celovečerní hraný debut zkušený dokumentarista Petr Hátle, jenž na jeho scénáři spolupracoval s Tomášem Hrubým, který je zároveň producentem filmu. […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56090 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71790 KB. | 29.02.2024 - 12:07:27