Kritiky.cz > Recenze knih > Jak se žilo na hradě – půvabná knížka pro nejmenší

Jak se žilo na hradě – půvabná knížka pro nejmenší

20231118 141111
20231118 141111
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová pub­li­ka­ce z nakla­da­tel­ství Albatros Media nechá děti od tří let nahléd­nout přes hrad­by do živo­ta rytí­řů, jejich dam i  pod­da­ných.

Láká vaše potom­ky život ve stře­do­vě­ku? Chtěli by na vlast­ní oči vidět, jak to ten­krát vypa­da­lo? Za pomo­ci tva­ro­va­ných stran a prů­ře­zů pro­ži­jí den s teh­dej­ší­mi hrad­ní­mi oby­va­te­li. Jednoduché tex­ty malé čte­ná­ře sezná­mí s živo­tem v pod­hra­dí, na nádvo­ří, ve věži i v samot­ném hra­dě.

Co se nachá­ze­lo v teh­dej­ší kuchy­ni, alchy­mis­tic­ké labo­ra­to­ři, věži nebo mučír­ně? Kniha nás zave­de na rytíř­ský tur­naj, boha­tou hos­ti­nu i do kap­le. Jak se v teh­dej­ších dobách bojo­va­lo? Jak vypa­da­ly slav­nost­ní kom­na­ty? Co byl pre­vet? To i mno­ho dal­ší­ho se zde dozvě­dí.

Na tvr­dých stra­nách uvi­dí něko­lik pod­la­ží toho­to zají­ma­vé­ho mís­ta. Na posled­ní z nich se sezná­mí s růz­ný­mi typy hra­dů, od vod­ní­ho, skal­ní­ho či toho s opev­ně­ním až po jes­kyn­ní.

Kniha je vel­mi hez­ky zpra­co­vá­na a obsa­hu­je nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce, jež by měli všich­ni znát. Je milá, vtip­ná i pře­hled­ná. Pochválit musím zda­ři­lé a vtip­né ilu­stra­ce i sna­hu o struč­nost a sro­zu­mi­tel­nost.

 

Autor: Ondřej Navrátil

Název: Jak se žilo na hra­dě

Žánr: dět­ské nauč­né kni­hy

Ilustrátor: David J. Plant

Jazyk: češ­ti­na

Počet stran: 14

EAN: 9788000070162

Datum vydá­ní: 11.09.2023

Věk: od 3

Formát: 230x230 mm

Nakladatelství: ALBATROS

Hmotnost: 0,497

Vazba: lepo­re­lo kníž­ko­vé

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39264 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71861 KB. | 20.07.2024 - 14:25:38