Kritiky.cz > Knihovnička > Jan van Helsing: Příručka pro bohy

Jan van Helsing: Příručka pro bohy

IMG 20221107 195747
IMG 20221107 195747
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jed­no, co mají v plá­nu ilu­mi­ná­ti, důle­ži­tý je TVŮJ plán! To je podti­tul kni­hy, kte­ré doko­na­le vyja­dřu­je obsah. Takto se bude­te cítit, s tím­to nala­dě­ním a chu­tí se do něče­ho pus­tit, kni­hu na posled­ní strán­ce opus­tí­te.

No, mož­ná ješ­tě zabrou­sí­te na web Johannese, což je muž-médium, se kte­rým autor dělal roz­sáh­lý roz­ho­vor, muž, kte­rý je také tvůr­cem medi­tač­ních cédé­ček a nahrá­vek, tak­že si mož­ná kdekdo půjde něja­kou stáh­nout.

Pokud uzná, že se chce pono­řit do podob­né­ho sta­vu a načer­pat v něm síly.

O čem kni­ha vlast­ně je? O vás… a o tom, že svět má nad námi navrch

To asi tuší­me, jen málo toho může­me jako jed­not­liv­ci změ­nit. Ale když se změ­ní­me jako jed­not­liv­ci, začne­me více žít to, co nám říká vnitř­ní hlas a upřed­nost­ňo­vat svou kva­li­tu živo­ta před všu­dypří­tom­ným kry­sím závo­dem, tak ten tlak spo­leč­nos­ti má moc zlo­mit to, co se děje nad námi. Politici, vyš­ší zájmy, lid­stvo jako gene­rá­tor zis­ku těm nej­moc­něj­ším.

IMG 20221107 195747
IMG 20221107 195747
IMG 20221107 195756
IMG 20221107 195756

Souzní to s vámi?

Pak už jis­tě kni­hy toho­to němec­ké­ho auto­ra zná­te a tuto bych pak pro vás nazva­la jako do men­ší kníž­ky smrsk­nu­tou Můj otec byl MIB kom­bi­no­va­nou se vše­mi dal­ší­mi, v nichž je hos­tem něja­ké médi­um napo­je­né na vyš­ší sfé­ry. A tady už se dostá­vá­me do aktu­ál­ních časů, covid, poli­tic­ké situ­a­ce a pak se dosta­ne­me tře­ba ke sku­teč­ným hvězd­ným bra­nám. CERNu, mimo­cho­dem roz­sáh­lé a oblí­be­né téma auto­ra. Samozřejmě UFO, vojen­ské základ­ny – doslo­va skvě­lé čte­ní pro všech­ny fanouš­ky těch­to tech­no­lo­gií.

Jak pro pány, tak pro dámy.

Protože i toho jem­né­ho, duchov­ní­ho, myš­len­ko­vé­ho a žen­ské­ho tu najde­te dost. O vnitř­ních změ­nách, vrst­vách člo­vě­čí duše a hlav­ně o tom, jak v sobě nabu­dit chuť žít to, co sku­teč­ně žít máme. Nikoliv musí­me.

Protože jen tím doká­že­me živo­tu a svě­tu pro­spět.

Autor nás sezná­mí i s novin­ka­mi ze své rodi­ny, napří­klad jeho vztah k Vatikánu, je tedy zřej­mé, že jeho infor­ma­ce se doslo­va čas­to pře­dá­va­ly i z gene­ra­ce na gene­ra­ci a sám Jan van Helsing snad ani nemohl jít jiným smě­rem. A tato kni­ha je dal­ším pro­duk­tem na jeho ces­tě a v jeho život­ním poslá­ní.

„Historie, jak ji zná­me ve ško­lách, není správ­ná…“

Tak vzhů­ru do čte­ní. Čeká na vás přes­ně to, co od auto­ra zná­te - pokud ho již máte rádi, nebu­de­te zkla­má­ni.

O auto­ro­vi: Jan van Helsing (1967) je auto­rem něko­li­ka knih lite­ra­tu­ry fak­tu a maji­te­lem nakla­da­tel­ství Amadeus Verlag. Věnuje se obje­vo­vá­ní skry­tých fak­tů, čas­to před­po­ví­dá poli­tic­ký a eko­no­mic­ký vývoj na mno­ho let dopře­du a v této kni­ze spo­ju­je síly  s Johannesem, vizi­o­ná­řem, autor medi­tač­ních CD a tvůr­ce mno­ha semi­ná­řů o napo­je­ní se na své dary, tvůr­čí schop­nos­ti.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2022, www.anch-books.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy!4. června 2020 Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy! Vyčleňte si dost času, dost mozkových kapacit a dost trpělivosti. A odhodlání projít si i smíšenými pocity. Ač má člověk chuť přečíst tuto knihu na jeden zátah, doslova ji zhltnout, asi by […] Posted in Knihovnička
  • KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?11. května 2020 KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti? No, není příjemné brát tuto knihu do ruky. Je tu už řadu let, ale na sto procent se dočká i dalších vydání, protože v naší republice platí za kultovní knihu Jana van Helsinga. Kdo ji […] Posted in Recenze knih
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […] Posted in Recenze knih
  • "Karta se obrací," říká Jan van Helsing27. září 2018 "Karta se obrací," říká Jan van Helsing Co tohle má být? Chce se vám často nad stránkami této knihy říct? Je to tak syrová pravda o světě kolem nás, že ze stránek chvílemi odkapává hrůzný pot, jež stéká čtenářům po čele, nebo […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Hotel Portofino S01E01 - First Impressions23. prosince 2022 Titulky k Hotel Portofino S01E01 - First Impressions Na italské riviéře rodina Ainsworthových provozuje hotel převážně pro cizince. Vyhovět nárokům hostů není vždy jednoduché. Bellin syn Lucian se stále vyrovnává s následky války. Titulky […] Posted in Titulky
  • Daman akeseo guhasoseo (2020)28. září 2020 Daman akeseo guhasoseo (2020) Scénarista korejských klenotů ( Chaser, Yellow Sea a Confession of Murder) zkouší režii a je to dle očekávání nejlepší korejský akčňák roku.Příběhově film sice není originální a je to něco […] Posted in Krátké recenze
  • Film Na dotek získal dva Zlaté glóby17. ledna 2005 Film Na dotek získal dva Zlaté glóby Herečtí představitelé filmu režiséra Mikea Nicholse Na dotek byli dnes v noci oceněni cenami Zlatý glóbus pro nejlepšího herce a herečku ve vedlejších rolích. Za úlohu tanečnice Alice si […] Posted in Články
  • Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem29. března 2022 Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem Je známo, že filmová série Mission: Impossible vznikla dle seriálu, který běžel v letech 1966-1973. Nyní bylo odhaleno, že studio Paramount chtělo realizovat nový seriál ze světa Mission: […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • BARRY SONNENFELD8. května 2012 BARRY SONNENFELD BARRY SONNENFELD (režie) sklidil během své kariéry velké úspěchy u diváků i kritiky za filmy jako Addamsova rodina, Addamsova rodina 2, Muži v černém a Muži v černém 2, Chyťte ho, Wild […] Posted in Profily osob

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,17861 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72284 KB. | 24.05.2024 - 02:21:04