Kritiky.cz > Recenze knih > Kiera Cassová: První

Kiera Cassová: První

PRvni
PRvni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Princeznovská série pokra­ču­je! Tentokrát se jed­ná o tře­tí díl, kte­rý se pyš­ní vzne­še­ným názvem První. Původně Selekce měla být tri­lo­gie, tudíž toto měl být posled­ní díl. A vlast­ně to stá­le je závě­reč­ný díl – ale­spoň co se týče vzta­hů Americy, Maxona a Aspena. Ale autor­ka po pozi­tiv­ních ohla­sech na celou Selekci psa­la dál a dál, a tak vzni­kl i čtvr­tý díl s názvem Dcera. O něm ale příš­tě.

V tom­to dílu se tedy koneč­ně všech­no dozví­me! Stane se America prin­cez­nou a opus­tí tak Aspena? Nebo si na prin­cez­nov­ský titul netrouf­ne a zůsta­ne tak s Apenem a Maxonovou man­žel­kou se sta­ne jiná krás­ka?

Na První jsem byla nedo­čka­vá. V před­cho­zím dílu nedo­šlo vlast­ně téměř k žád­né­mu pořád­né­mu roz­hod­nu­tí, a ač se ze samot­ných názvů kní­žek může­me mno­hé dovtí­pit (což je také obrov­ské minus, mimo­cho­dem), tak jsem byla stá­le napja­tá a hlta­la jsem stra­nu za stra­nou. Příběh se netáh­ne, jako v obou před­cho­zích kni­hách je vypl­něn vždy něja­ký­mi akč­ní­mi udá­lost­mi – slav­nost­ním setká­ním, zákeř­ným a nespra­ved­li­vým jed­ná­ním, úto­ky ze stran rebe­lů, šar­vát­ka­mi mezi zbý­va­jí­cí­mi dív­ka­mi…. První má roz­hod­ně co nabíd­nout, i když všich­ni se urči­tě nej­víc těší­me na závěr a na to, jak vše vlast­ně dopad­ne.

Musím uznat, že ačko­liv to nera­da při­zná­vám, tak díl První se mi líbil více, než pře­de­šlé dva. Kolikrát jsem se v něm našla a bylo v něm mno­ho klí­čo­vých momen­tů a život­ních roz­hod­nu­tí, kte­ré mě bavi­lo sle­do­vat. Také se mi líbi­lo, jak dív­ky vyře­ši­ly své vzta­hy mezi sebou, jak se z hlav­ních riva­lek, kte­ré si celou dobu děla­ly naschvá­ly, sta­ly kama­rád­ky. Taková pro­mě­na se stá­vá zříd­kakdy a díky První jsem si opět uvě­do­mi­la, jak jsou mezi­lid­ské vzta­hy křeh­ké, jak cen­ný je náš život a málo­kdo je rád a spo­ko­je­ný s tím, co má.

Autorka Kiera Cass si s tím­to dílem roz­hod­ně neu­le­vi­la, prá­vě nao­pak – po Elitě šla do sebe a před­ved­la úžas­ný výkon, kte­rý se čte jed­na báseň. S Americou si řád­ně vyhrá­la a vytvo­ři­la z ní sluš­nou a chytrou sleč­nu, kte­rá ale svý­mi názo­ry a vyja­d­řo­vá­ním stá­le zůstá­vá svo­je. Maxona a Aspena také „vylep­ši­la“ a tak mi s tím, jak strán­ky lehce ubí­ha­ly, zača­lo být líto, že je pří­běh u kon­ce. Konec byl vel­ko­le­pý a pro mě i čás­teč­ně neče­ka­ný.

Kiera Cass celou Selekcí pro­lo­mi­la ledy v žán­ru dysto­pií a při­šla s neví­da­ným nápa­dem – se sou­tě­ží, kde 35 dívek boju­je o jed­no­ho prin­ce. Přišlo mi to jako napros­tá hloupost, ale omyl! Selekce spo­leč­ně s Elitou i První jsou pro mě neza­po­me­nu­tel­né - jak geni­ál­ní myš­len­kou, tak i poslá­ním, kte­ré se v kni­hách skrý­vá. Bylo potě­še­ním sle­do­vat, jak se v prů­bě­hu celé série posta­vy utvá­ře­ly, měni­ly a vyrůs­ta­ly. Z Kieřiných knih si tak může­me odnést nejen pořád­nou por­ci roman­ti­ky a sou­pe­ře­ní o prin­ce, ale i pou­če­ní a cen­né rady do živo­ta.

Závěr nemohl být lep­ší, stej­ně tak jako pře­krás­ná obál­ka. Až na něja­ké to čas­těj­ší Američino roz­ho­do­vá­ní – neroz­ho­do­vá­ní se pří­běh pove­dl oprav­du na jed­nič­ku. Selekce by poma­lu moh­la být povin­ným čti­vem pro dív­ky, jeli­kož si jsem jis­tá, že všech­ny oso­by něž­né­ho pohla­ví pří­běh nadchne. S chu­tí se pusť­te do čte­ní!


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:14.09.2015

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz jako jed­not­li­vá kni­ha nebo v kolek­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
 • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder22. října 2020 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
 • Proxima – Recenze – 60%28. července 2020 Proxima – Recenze – 60% Francouzské drama Proxima vypráví o rozvedené francouzské astronautce Sarah (Eva Green), která získá nabídku letět jako jediná žena na vesmírnou misi „Proxima“, jejíž cílovou destinací je […] Posted in Filmové recenze
 • Mandalorian: Chapter 11: The Heiress13. listopadu 2020 Mandalorian: Chapter 11: The Heiress Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na širé moře a přitom pozná nečekané spojence... Mandalorian: Chapter 11- Režii si vzala na starost Bryce Hallas Howard, přičemž tato herečka a […] Posted in TV Recenze

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55310 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72053 KB. | 25.04.2024 - 02:46:15