Kritiky.cz > Recenze knih > Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Stastbe
Stastbe
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přečetli jste celou sérii Selekci už něko­li­krát a také vám stá­le tolik schá­zí America, Maxon, Aspen, Marlee a dal­ší hrdi­no­vé? Nyní může­te jásat, pro­to­že nedáv­no nakla­da­tel­ství CooBoo vyda­lo „Šťastně až navě­ky“ - novou povíd­ko­vou kni­hu od Kiery Cass.

Nebudu si vymýš­let, já jsem po dočte­ní pro­za­tím­ních všech dílů ze svě­ta Selekce už těch nablýska­ných šatů, neu­stá­lé­ho před­vá­dě­ní se, prin­cez­nov­ské­ho (a u Dcery vlast­ně prin­cov­ské­ho) sou­tě­že­ní a před­há­ně­ní měla dost. Selekce mě nadchla, o tom žád­ná. Hltala jsem stra­nu za stra­nou, stej­ně jako u Elity i První. Jinak to u Kiery Cass pros­tě nejde – její vyprá­vě­ní vás napl­no pohl­tí, vtáh­ne do děje a pří­běh se čte sko­ro sám. A k tomu jedi­neč­ný, nikde neo­ko­pí­ro­va­ný nápad – sou­tě­že­ní o prin­cez­nov­ský titul. Ale při čet­bě Dcery toto nad­še­ní ze mě tro­chu opadlo, nevím, zda to bylo tím, že ten­to­krát o prin­cov­skou pozi­ci bojo­va­li klu­ci, nebo to bylo již cel­ko­vě slab­ší. A tak jsem váha­la, zda má cenu číst „Šťastně až navě­ky“ – aby to mělo vůbec něja­ký smy­sl, že.

A ejhle! Soubor poví­dek mě pře­kva­pil tak moc, že jsem to váž­ně vůbec neče­ka­la. Pro mě zatím nej­lep­ší kni­ha od Kiery Cass! Povídky jsou oprav­du hod­ně pove­de­né, plné roman­ti­ky a jis­tě se budou líbit kaž­dé­mu. Ale je tedy nut­nos­tí mít všech­ny tři díly Selekce pře­čte­né.

A na co se může­te v kni­ze těšit? Na vel­ký návrat do svě­ta Selekce a do krá­lov­ské­ho palá­ce. Chcete se dozvě­dět, jak se pozna­li Maxonovi rodi­če? Jak se moh­la inte­li­gent­ní a las­ka­vá krá­lov­na Amberly zami­lo­vat do Clarksona, člo­vě­ka od ní napros­to odliš­né­ho? Co se skrý­vá za pří­pra­va­mi k sou­tě­ži a jak to viděl samot­ný Maxon? A Aspen? Co jeho minu­lost a stá­lá odda­nost k Americe? Zákeřná Celesta – jak se ona cíti­la v prů­bě­hu poby­tu v palá­ci a čeho chtě­la dosáh­nout? A nako­nec asi nej­lá­ka­věj­ší povíd­ky jsou ze sou­čas­né doby – co děla­jí hrdi­no­vé teď?

Kniha nabí­zí nejen odpo­vě­di na tyto otáz­ky. Je také úžas­ným skvos­tem po este­tic­ké strán­ce – ať už se jed­ná o maxi­mál­ně pove­de­nou blyš­ti­vou obál­ku, nebo krás­né ilu­stra­ce, kte­ré povíd­ky skvě­le dopl­ňu­jí.

Kniha mi při­po­mně­la si uvě­do­mit, jak moc je Selekce jedi­neč­ná a hlav­ně nena­hra­di­tel­ná. Dokazuje, že to, co půso­bí doko­na­le a bez posk­vrn­ky, ve sku­teč­nos­ti může být napros­to jinak. A toho si povšim­ne málo­kdo. Chtělo by to totiž nahlí­žet do minu­los­ti a pocho­pit uva­žo­vá­ní ostat­ních lidí – doká­zat se na situ­a­ci dívat jejich oči­ma. A to je prá­vě čte­ná­řům ve „Šťastně až navě­ky“ dovo­le­no! Měla jsem tak mož­nost nahlíd­nout do his­to­rie oblí­be­ných postav, dozvě­dět se podrob­nos­ti o živo­tě v palá­ci i mimo něj. Poznala jsem faleš, lži a pře­tvář­ku i tam, kde bych je vůbec neče­ka­la a v před­cho­zích dílech jsem si jich tře­ba ani nevšimla.

Nahlédla jsem do detai­lů a záku­li­sí pří­prav Selekce a dočka­la jsem se i mno­hých vysvět­le­ní. Dostala jsem se pod Maxonovu kůži, tak­že jsem koneč­ně pocho­pi­la, proč se někdy cho­val podiv­ně a co to ve sku­teč­nos­ti zna­me­na­lo. Ostatně to nepla­tí jen pro prin­ce Maxona. Na celou Selekci po pře­čte­ní těch­to krat­ších pří­bě­hu nahlí­žím jinak, v mno­hem lep­ším svět­le než dopo­sud.

„Šťastně až navě­ky“ dopo­ru­ču­ji všem čte­ná­řům Selekce, pro­to­že je kni­ha nemů­že nic jiné­ho, než nadchnout a potě­šit. Ještě jed­nou se vrá­tit zpět do svě­ta Selekce, k Americe a ostat­ním sou­tě­ží­cím bylo úžas­né a já jsem moc ráda, že jsem si kni­hu nako­nec pře­čet­la. Jsem pře­svěd­če­ná, že nikdo čet­by těch­to poví­dek nebu­de lito­vat. A varo­vá­ní na závěr: jakmi­le kni­hu ote­vře­te, nepře­sta­ne­te číst, dokud nebu­de­te u kon­ce. Nádherné kres­by, detail­ně popsa­né cha­rak­te­ry, jed­ná­ní a minu­lost postav spo­leč­ně s nená­roč­ným a oso­bi­tým vyprá­vě­ním Kiery Cassové nemá chy­bu a tvo­ří krás­ný dopl­něk k před­cho­zím dílům.


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:29.08.2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
 • Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi23. června 2016 Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi Po rozšíření s podtitulem Srdce z kamene jsme se před necelým měsícem dočkali  posledního rozšíření pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesoucího jméno O víně a krvi. A na začátek je rovnou […] Posted in Recenze her
 • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […] Posted in Recenze knih
 • 2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo…23. ledna 2017 2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo… Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne…Max Black pracuje v bistru jako servírka. Kromě vlastní práce taky rozšiřuje sortiment obchodu domácími dortíky, které […] Posted in TV Recenze

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68095 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71660 KB. | 13.07.2024 - 02:11:46