Kritiky.cz > Recenze knih > Kiera Cassová: Siréna

Kiera Cassová: Siréna

Sirena
Sirena
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než se Kahlen sta­la siré­nou, byla nor­mál­ní nác­ti­le­tou dív­kou a žila oby­čej­ný život. Když se ale s rodi­nou pla­ví na lodi, kte­rá se náh­le začne potá­pět, setká se s Oceánem, kte­rý ji zachrá­ní před uto­nu­tím. Místo smr­ti, kte­rá čeká všech­ny ostat­ní pasa­žé­ry na lodi, Oceán nabíd­ne Kahlen život výměn­nou za to, že mu 100 let bude slou­žit jako siré­na.

Kahlen tuto nabíd­ku při­jí­má, i když si je vědo­ma toho, že bude muset svým zpě­vem lákat nevin­né lidi do hlu­bin moří, kde je neče­ká nic jiné­ho než smrt. Její nebeský hlas je však pro oby­čej­né smr­tel­ní­ky vra­žed­ným nástro­jem. Proto mezi lid­mi musí držet jazyk za zuby a hrát si na němou. Jednoho dne se ale Kahlen setká se sym­pa­tic­kým stu­den­tem Akinlim, kte­rý je vtip­ný, dob­ro­sr­deč­ný a Kahlen má oprav­du rád. I sama Kahlen má pocit, jako by se zna­li věč­nost, i když je tomu nao­pak. Jejich náklon­nost však nesdí­lí Oceán, kte­ré­ho musí poslou­chat kaž­dá siré­na.  A záro­veň žád­ná siré­na nemá dovo­le­no milo­vat člo­vě­ka, což je jen dal­ší důvod, proč je jejich vztah před­ur­čen k záhubě. Mohl by Oceán akcep­to­vat její lás­ku k člo­vě­ku? Kahlen se nevzdá­vá a pře­se všech­ny pře­káž­ky jde za hla­sem své­ho srd­ce…

Kiera Cassová, autor­ka legen­dár­ní a vele­ú­spěš­né série Selekce, opět uká­za­la, že ori­gi­nál­ních nápa­dů má dosta­tek a má stá­le o čem psát. S lad­nos­tí, nenu­ce­nos­tí, humo­rem a neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vým sty­lem. Se Sirénou ten­to­krát zabrus­li­la na nezná­mou půdu díky mytič­nos­ti a tomu, že se jed­ná o pou­hý jeden díl (a žád­né pokra­čo­vá­ní). Udělala správ­né roz­hod­nu­tí, kte­ré se jí vyda­ři­lo pří­mo exce­lent­ně.

Na celé kni­ze není nic, co bych moh­la vytknout – hlav­ní hrdin­ka byla chyt­rá, sym­pa­tic­ká a hned jsem se s ní na prv­ních stra­nách zto­tož­ni­la a pří­běh jsem pro­ží­va­la s ní. Pochopit zvlášt­ní vztah Oceánu k siré­nám a pra­vi­dla jejich živo­ta neby­lo vůbec slo­ži­té, jak jsem se zby­teč­ně obá­va­la. Děj byl jed­ním slo­vem řeče­no famóz­ní. Může za to pře­de­vším vypra­věč­ský um paní spi­so­va­tel­ky spo­leč­ně s jedi­neč­ným téma­tem, s kte­rým si doko­na­le pohrá­la a pro čte­nář­ky tak při­pra­vi­la oje­di­ně­lou roman­tic­kou odde­chov­ku protka­nou zají­ma­vým nad­při­ro­ze­nem.

Sirénu mohu vře­le dopo­ru­čit všem dív­kám a dospí­va­jí­cím sleč­nám. Je to krás­ný pří­běh, kte­rý vám vykouz­lí úsměv na rtech a odpo­či­ne­te si u jeho nená­roč­né záplet­ky a před­ví­da­tel­né­ho děje. Jednou za čas všich­ni tako­vé­hle rela­xač­ní pří­běhy potře­bu­jí a ty od Kiery Cassové pat­ří pod­le mě mezi ty nej­lep­ší. Každé její slo­vo je radost číst, natož pak celá kni­ha. To je pří­mo kni­ho­mol­ský ráj, kte­rý vás zahře­je u srd­ce a nedo­vo­lí mys­let na nic jiné­ho než svět sirén, vlny oce­á­nu a zaká­za­nou lás­ku.


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:romantika, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy pro děti
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 13.02.2017

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
 • Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny21. ledna 2018 Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní německého ovčáka, čivavu nebo voříška. Pes pod drobnohledem Stanley Coren knihu rozdělil na pět […] Posted in Recenze knih
 • Il Boemo - 75 %15. října 2022 Il Boemo - 75 % Josef Mysliveček (Vojtěch Dyk) -  jeden z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století. Ve slunné Itálii  Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v […] Posted in Filmové recenze
 • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti27. března 2016 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti Tak konečně!!! Tvůrci DC Comics konečně začínají dohánět konkurenční Marvel, přičemž na rozdíl od svých rivalů začali pěkně od podlahy. Pojďme si to vše popořádku shrnout. Snažil jsem se […] Posted in Kritický Klub

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82449 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72013 KB. | 24.02.2024 - 23:05:21