Kritiky.cz > Recenze knih > Kiera Cassová: Siréna

Kiera Cassová: Siréna

Sirena
Sirena
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než se Kahlen sta­la siré­nou, byla nor­mál­ní nác­ti­le­tou dív­kou a žila oby­čej­ný život. Když se ale s rodi­nou pla­ví na lodi, kte­rá se náh­le začne potá­pět, setká se s Oceánem, kte­rý ji zachrá­ní před uto­nu­tím. Místo smr­ti, kte­rá čeká všech­ny ostat­ní pasa­žé­ry na lodi, Oceán nabíd­ne Kahlen život výměn­nou za to, že mu 100 let bude slou­žit jako siré­na.

Kahlen tuto nabíd­ku při­jí­má, i když si je vědo­ma toho, že bude muset svým zpě­vem lákat nevin­né lidi do hlu­bin moří, kde je neče­ká nic jiné­ho než smrt. Její nebeský hlas je však pro oby­čej­né smr­tel­ní­ky vra­žed­ným nástro­jem. Proto mezi lid­mi musí držet jazyk za zuby a hrát si na němou. Jednoho dne se ale Kahlen setká se sym­pa­tic­kým stu­den­tem Akinlim, kte­rý je vtip­ný, dob­ro­sr­deč­ný a Kahlen má oprav­du rád. I sama Kahlen má pocit, jako by se zna­li věč­nost, i když je tomu nao­pak. Jejich náklon­nost však nesdí­lí Oceán, kte­ré­ho musí poslou­chat kaž­dá siré­na.  A záro­veň žád­ná siré­na nemá dovo­le­no milo­vat člo­vě­ka, což je jen dal­ší důvod, proč je jejich vztah před­ur­čen k záhubě. Mohl by Oceán akcep­to­vat její lás­ku k člo­vě­ku? Kahlen se nevzdá­vá a pře­se všech­ny pře­káž­ky jde za hla­sem své­ho srd­ce…

Kiera Cassová, autor­ka legen­dár­ní a vele­ú­spěš­né série Selekce, opět uká­za­la, že ori­gi­nál­ních nápa­dů má dosta­tek a má stá­le o čem psát. S lad­nos­tí, nenu­ce­nos­tí, humo­rem a neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vým sty­lem. Se Sirénou ten­to­krát zabrus­li­la na nezná­mou půdu díky mytič­nos­ti a tomu, že se jed­ná o pou­hý jeden díl (a žád­né pokra­čo­vá­ní). Udělala správ­né roz­hod­nu­tí, kte­ré se jí vyda­ři­lo pří­mo exce­lent­ně.

Na celé kni­ze není nic, co bych moh­la vytknout – hlav­ní hrdin­ka byla chyt­rá, sym­pa­tic­ká a hned jsem se s ní na prv­ních stra­nách zto­tož­ni­la a pří­běh jsem pro­ží­va­la s ní. Pochopit zvlášt­ní vztah Oceánu k siré­nám a pra­vi­dla jejich živo­ta neby­lo vůbec slo­ži­té, jak jsem se zby­teč­ně obá­va­la. Děj byl jed­ním slo­vem řeče­no famóz­ní. Může za to pře­de­vším vypra­věč­ský um paní spi­so­va­tel­ky spo­leč­ně s jedi­neč­ným téma­tem, s kte­rým si doko­na­le pohrá­la a pro čte­nář­ky tak při­pra­vi­la oje­di­ně­lou roman­tic­kou odde­chov­ku protka­nou zají­ma­vým nad­při­ro­ze­nem.

Sirénu mohu vře­le dopo­ru­čit všem dív­kám a dospí­va­jí­cím sleč­nám. Je to krás­ný pří­běh, kte­rý vám vykouz­lí úsměv na rtech a odpo­či­ne­te si u jeho nená­roč­né záplet­ky a před­ví­da­tel­né­ho děje. Jednou za čas všich­ni tako­vé­hle rela­xač­ní pří­běhy potře­bu­jí a ty od Kiery Cassové pat­ří pod­le mě mezi ty nej­lep­ší. Každé její slo­vo je radost číst, natož pak celá kni­ha. To je pří­mo kni­ho­mol­ský ráj, kte­rý vás zahře­je u srd­ce a nedo­vo­lí mys­let na nic jiné­ho než svět sirén, vlny oce­á­nu a zaká­za­nou lás­ku.


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:romantika, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy pro děti
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 13.02.2017

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
 • Komiks 9127. března 2019 Komiks 91 Posted in Komiks
 • Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků13. ledna 2019 Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků Nová kniha Dračí strážce vás zavede do světa draků, magie a nezapomenutelných dobrodružství. Alespoň tak láká obálka. Draci, vznešená a mocná stvoření jsou na úpadku, ale nyní se má […] Posted in Recenze knih
 • Highlights: SWITZERLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds3. června 2021 Highlights: SWITZERLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48891 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71878 KB. | 20.07.2024 - 14:23:09