Kritiky.cz > Recenze knih > Koruna

Koruna

DSC 0008
DSC 0008
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanouš­ci Selekce mohou výs­kat rados­tí – nakla­da­tel­ství CooBoo ten­to rok vyda­lo dlou­ho oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní oblí­be­né dív­čí young adult série, kte­ré záro­veň před­sta­vu­je defi­ni­tiv­ní konec celé Selekce. Pojďte zjis­tit, co si pro nás Kiera Cassová, opě­vo­va­ná autor­ka těch­to prin­cez­nov­ských pří­bě­hů, při­chys­ta­la ten­to­krát!

Díky Dceři, dílu před­chá­ze­jí­cí Koruně, víme, že prin­cez­na Eadlyn nevě­ří, že by se moh­la zami­lo­vat do někte­ré­ho z 35 nápad­ní­ků. Bude muset ovšem čelit udá­los­tem, kte­ré pro­vě­ří její rodi­nu i jed­not­li­vé sou­těž­ní kan­di­dá­ty, odha­lí ji sku­teč­né přá­te­le a pomů­žou jí si uvě­do­mit, že nemu­sí být na všech­no sama. Je přes­to mož­né, že by se Eadlyn, když má spous­tu sta­ros­tí a krá­lov­ských povin­nos­tí, zami­lo­va­la? Eadlyn ale tla­čí čas a ona bude muset kaž­dou chví­lí uči­nit ono vel­ké roz­hod­nu­tí, na kte­ré jsou všich­ni zvě­da­ví. Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Najde Eadlyn mezi chlap­ci toho pra­vé­ho?

Korunou Kiera vytvo­ři­la pohád­ko­vé zakon­če­ní, kte­ré­mu nemám co vytknout. Jsem moc ráda, že vše dopadlo tak, jak to pod­le Kiery Cass dopad­nout mělo a věřím, že ten­to závěr uspo­ko­jí a nadchne i ostat­ní čte­ná­ře.

Musím se však při­znat, že s oto­če­ním posled­ní stra­ny se mi doce­la dost ule­vi­lo – koneč­ně jsem úspěš­ně pře­louska­la celou pěti (šes­ti, pokud počí­tám povíd­ky Šťastně až navě­ky) díl­nou Selekci, a už nemu­sím netr­pě­li­vě čekat na dal­ší díl. To ale nezna­me­ná, že by mě Koruna nudi­la, to ani omy­lem.

Tento pátý díl byl opět nesmír­ně čti­vý, zábav­ný, napí­na­vý, roman­tic­ký a pře­kva­pi­vý – ostat­ně jako všech­ny před­cho­zí kni­hy. Avšak v porov­ná­ní se samot­nou Selekcí (jakož­to prvot­ním dílem) se jed­ná o lehce slab­ší ukáz­ku Kieřina spi­so­va­tel­ské­ho umě­ní. Ale kaž­dý pří­běh (Koruny nevy­jí­ma­je!) v Selekci je dechbe­rou­cí, plný lás­ky, přá­tel­ství, čte se úpl­ně sám, má neotře­lou záplet­ku a hned si zís­ká sym­pa­tie kaž­dé dív­ky.

Rozhodně neli­tu­ji jedi­né chví­le strá­ve­né čet­bou Koruny – opět mi při­nes­la víta­né roz­ptý­le­ní, oddych, poba­ve­ní i setká­ní se sta­rý­mi zná­mý­mi hrdi­ny. Mohla jsem se kochat úžas­ným pro­stře­dím krá­lov­ské­ho palá­ce a lámat si hla­vu nad tím, koho si Eadlyn nako­nec vybe­re za své­ho muže. Přestože jsem si tip­la správ­ně, men­ší před­ví­da­tel­nost mi neva­di­la a já si i tak napl­no vychut­na­la kaž­dou strán­ku.

Korunu za sebe vře­le dopo­ru­ču­ji  - ani omy­lem mě nezkla­ma­la, nao­pak mě teď poma­lu mrzí, že už nebu­de žád­né pokra­čo­vá­ní … Ale tak to ve svě­tě knih cho­dí – všech­no má svůj konec, i slav­ná Selekce. Koruna ji uza­ví­rá se vší úctou a čest­nos­tí.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za  231 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
  • #2073: Nejmocnější hrdinové Marvelu 85: Jean Greyová29. listopadu 2019 #2073: Nejmocnější hrdinové Marvelu 85: Jean Greyová Nejmocnější hrdinové Marvelu 85: Jean GreyováVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "X-Men Origins: Jean Grey", "X-Men 30" a jako čísla 1 až 4 série "The […] Posted in Recenze komiksů
  • Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák)23. dubna 2006 Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák) Jaké jsou vaše zkušenosti s  dabingem animovaných filmů? Naprosto nulové, je to práce, kterou jsem dělal poprvé v  životě - bál jsem se, abych nezdržoval ostatní, ale nestalo se. […] Posted in Články
  • K101. ledna 2021 K10 Posted in Komiks

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57755 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72052 KB. | 25.04.2024 - 17:12:26