Kritiky.cz > Recenze knih > Kiera Cassová: Elita

Kiera Cassová: Elita

Elita
Elita
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Elita je pokra­čo­vá­ní úspěš­né Selekce. Z 35 sou­tě­ží­cích dívek zby­lo jen šest. Na kte­rou ze zbý­va­jí­cích sle­čen se usmě­je štěs­tí? Která se pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce Maxona a sta­ne se prin­cez­nou Illey? America si ale svý­mi city není vůbec jis­tá. Místo po boku Maxona jakož­to jeho man­žel­ka má jis­té, ale jak dlou­ho na ni Maxon bude čekat a její roz­ho­do­vá­ní bude tole­ro­vat? Je tu také Aspen, taj­ná lás­ka Americy. K neleh­ké­mu roz­ho­do­vá­ní ani nepři­spí­va­jí čas­té úto­ky ze stra­ny rebe­lů, kte­ré jsou stá­le nebez­peč­něj­ší a zákeř­něj­ší. Pro koho se America nako­nec roz­hod­ne? A může její roz­su­dek být správ­ný a mít šťast­ný konec?

Selekce oslo­vi­la mno­ho čte­ná­řů, a tak se jis­tě všich­ni těši­li na dru­hý díl, Elitu. Stejně jsem na tom byla i já. Elita mě ničím nepře­kva­pi­la, kva­li­tu si udr­žu­je stá­le vyso­ko. Řekla bych, že se vyrov­ná s prv­ním dílem, i když něja­ké roz­dí­ly tu jsou.

Tak pře­de­vším v Selekci je pro nás vše nové – spo­leč­nost roz­dě­le­ná do kast, sou­těž Selekce, America a její rodi­na, k tomu ješ­tě taj­ná lás­ka Aspen, krá­lov­ský palác, Maxon… s tím jsme se v Selekci tepr­ve sezna­mo­va­li, vše bylo nové a neo­kou­ka­né. Elita se táh­ne ve stej­ném duchu jako Selekce, nava­zu­je na ni skvě­le. Ale… nevím, jest­li tomu tak oprav­du je, nebo mi to jenom při­jde, kaž­do­pád­ně Elita byla zamě­ře­ná více na city a roman­ti­ku, na roz­díl od Selekce. Podle mě to bylo tím, že autor­ka Kiera Cassová pře­ci jen muse­la pří­běh nějak natáh­nout, aby měla vůbec o čem psát v dal­ším díle. Kdyby byla Elita o 100 stran ten­čí, nic by se nesta­lo a my bychom byli ušet­ře­ni Američině neroz­hod­nos­ti a kňou­rá­ní. Nemůžu si pomoct, ale tady se mi dří­ve vel­mi sym­pa­tic­ká America svým cho­vá­ním někdy pro­ti­vi­la, až se mi doce­la odci­zi­la. Je to díky milost­né­mu troj­ú­hel­ní­ku, kte­rý je pro young adult kni­hy tak typic­ký. Se závě­rem Elity mě pro­blém, koho že si America vybe­re, už nudil a byl nepří­jem­ný, pro­to­že roz­díl mezi začát­kem a kon­cem kni­hy byl nulo­vý – po celou dobu jen America vzdycha­la a stě­žo­va­la si, jak to má těž­ké a že si není jis­tá, pro koho bije její srd­ce. Tak tohle se Kieře Cassové moc nepo­ved­lo – bylo to zby­teč­né pro­dlu­žo­vá­ní. Avšak mě pře­se všech­no toto její počí­ná­ní neva­di­lo, spí­še jsem lito­va­la Maxona a Aspena, že jim neva­dí se o Americu takhle dělit. O to víc jsem lito­va­la dob­ro­sr­deč­né­ho Maxona, kte­rý o Aspenovi ani nevě­děl…

Přestože by se Elita dala smrsk­nout do pár záživ­něj­ších kapi­tol, mně se kni­ha stej­ně líbi­la a vychut­ná­va­la jsem si kaž­dé slo­vo, pro­to­že jsem doká­za­la pocho­pit a před­sta­vit si, jak tako­vé radi­kál­ní život­ní roz­hod­nu­tí musí být pro Americu těž­ké. Dokázala jsem se plně vžít do její neleh­ké situ­a­ce, a tak se její kňou­rá­ní pro mě sta­lo jen zpes­t­ře­ním, kte­ré mi vůbec neva­di­lo. Ani já bych se totiž na mís­tě Americy nedo­ká­za­la roz­hod­nout pro toho pra­vé­ho.

S tím­to dílem jsou nám odha­le­ny taje z his­to­rie Illey, ne vždy per­fekt­ní vzta­hy v krá­lov­ské rodi­ně, blí­že jsem pozna­la Maxona, kte­rý se mi líbí čím dál víc, avšak Aspen je také stá­le dost atrak­tiv­ní, pro mě tako­vý sta­teč­ný a sta­rost­li­vý hrdi­na. Stejně jako Selekce, tak i Elita je úžas­ným a zábav­ným počte­níč­kem, kte­ré je z „jiné­ho svě­ta“ a kte­ré jsem měla během pár hodin pře­čte­né.

Elitu si urči­tě pře­čtě­te, pokud se vám zalí­bi­la Selekce. Je to skvě­lé roman­tic­ké čte­ní pro dlou­hé dny. A neděs­te se, pokud se vám cho­vá­ní hlav­ních postav nebu­de zdát – ano, občas jejich cho­vá­ní bylo dosti nesmy­sl­né a naiv­ní, že jsem jen nad tím krou­ti­la hla­vou. Ale tak už to je, k Elitě to pat­ří a mě to spíš jen poba­vi­lo. Elita se tak stá­vá úspěš­ným pokra­čo­vá­ním, kte­ré nabí­zí akč­ní udá­los­ti, roman­tic­ké chvil­ky, úto­ky rebe­lů, intri­ky a sou­pe­ře­ní jak mezi posled­ní­mi šes­ti dív­ka­mi, tak i mezi Maxonem a Aspenem. Jsem oprav­du moc zvě­da­vá na dal­ší díl: První, kde by se America moh­la koneč­ně pro něko­ho roz­hod­nout. Za sebe Elitu mohu jen dopo­ru­čit!


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:27.04.2015

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz jako jed­not­li­vá kni­ha nebo v kolek­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
 • Jack Ryan: V utajení8. června 2018 Jack Ryan: V utajení „Měla to být práce v kanceláři.“ -- Jack Ryan Jack Ryan, kultovní postava z pera Toma Clancyho, se vrací na filmová plátna v napínavém thrilleru. Když se aktivuje globální teroristická […] Posted in Speciály
 • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […] Posted in Retro games
 • Cesta vzhůru - O filmu20. srpna 2015 Cesta vzhůru - O filmu Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech […] Posted in Speciály

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70138 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71688 KB. | 18.06.2024 - 11:08:12