Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

KLik
KLik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní oprav­du nabí­zí neotře­lý pří­běh. A nejen to, je to i film vtip­ný a zábav­ný, přes­to­že občas se obje­ví pří­liš sen­ti­men­tál­ní nebo mora­li­zu­jí­cí pasá­že. Nejde o ten typ titu­lu, kte­rý vás bom­bar­du­je dva­ce­ti gagy za minu­tu a z nich je deva­te­náct trap­ných a jeden cel­kem ujde. Humor je dáv­ko­ván po tro­š­kách, ale vět­ši­nou vyvo­lá ale­spoň úsměv, ovšem čas­to i upřím­ný smích. Mezi těmi­to momen­ty vás ale čeká něco, co by slab­ší pova­hy moh­ly sná­šet hůře. Je to dost čas­té pou­čo­vá­ní o tom, že rodi­na je na prv­ním mís­tě a nikdo by jí neměl odsou­vat do poza­dí. Poučování tu není jem­ně vlo­že­no mezi řád­ky, ale je vám pří­mo ser­ví­ro­vá­no jak nej­čas­tě­ji to jde. Určitě by neuško­di­lo ubrat na inten­zi­tě, pro­to­že po pár minu­tách sle­do­vá­ní už musí být všem jas­né, že partnerk/a a děti jsou to nej­dů­le­ži­těj­ší, co může člo­věk mít, tak­že není potře­ba neu­stá­le divá­ko­vi před­ha­zo­vat to, že bez nich se nikdo nemů­že obe­jít.

Jestliže, ale ten­to nešvar pře­kousne­te, čeká vás občas hru­bozrn­ná, ale pove­de­ná kome­die. Její hlav­ní síla spo­čí­vá v tom, že má oprav­du zají­ma­vou myš­len­ku. Hlavním hrdi­nou je Michael (Adam Sandler), kte­rý kvů­li tou­ze zajis­tit své man­žel­ce Donně (Kate Beckinsale) a dvě­ma dětem jmé­nem Samantha (Tatum McCann) a Ben (Joseph Castanon) co nej­lep­ší život zapo­mí­ná, že hod­ně peněz nevy­na­hra­dí otce, kte­rý je od rána do veče­ra v prá­ci. Shodou okol­nos­tí se mu ale do rukou dostá­vá dál­ko­vý ovla­dač, kte­rým je mož­no zasta­vo­vat, pře­tá­čet, pře­ska­ko­vat a růz­ně ovliv­ňo­vat jed­not­li­vé čás­ti jeho živo­ta.

Hrátky Michaela s tím­to zaří­ze­ním jsou samo­zřej­mě živ­nou půdu pro mno­ho pří­mo­ča­rých, ale pove­de­ných scén (někte­ré jsou poměr­ně jem­né, jiné poně­kud drs­něj­ší – co takhle napr­dět šéfo­vi do obli­če­je…). Mnoho vtíp­ků je také sexu­ál­ní rázu, ať už jde o to, že všich­ni psi, kte­ří se ocit­nou v Michaelově domě mají ten­den­ci uká­jet své chout­ky na obrov­ském ply­šo­vém kače­ro­vi nebo pohrá­vá­ní si s časem během milo­vá­ní ústřed­ní posta­vy a jeho ženy. Naštěstí se ale tyto scé­ny drží v rovi­ně sluš­nos­ti, na žád­né nechut­nos­ti tu není mís­to.

Celkem zají­ma­vé je i to, že přes­to­že se val­ná část fil­mu ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti (popří­pa­dě minu­los­ti, když si Michael pro­jíž­dí pro­ži­té oka­mži­ky), v závě­reč­né čás­ti pře­sko­čí­me do budouc­nos­ti. Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní (krat­ší název nemoh­li dis­tri­bu­to­ři vymys­let?) tak zís­ká­vá i nádech sci-fi a ne nevý­raz­ný. Ale ať už se ocit­ne Michael v jakém­ko­liv obdo­bí, stá­le vám reži­sér Frank Coraci cpe před nos pou­če­ní o rodin­ném živo­tě. Hlavně těs­ně před hap­pyen­dem už to začí­ná být troš­ku otrav­né.

Určité roz­pa­ky z posled­ních minut vám ale boha­tě vyna­hra­dí sym­pa­tic­ké herec­tví a úsměv­né momen­ty. Není jich tolik, kolik by se dalo čekat, ale 99 % z nich je pove­de­ných. Je prav­dou, že kro­mě námě­tu už tu nic moc ori­gi­nál­ní­ho nena­jde­me. Postavy jsou načrt­nu­ty odhad­nu­tel­ně (jejich hlav­ní síla spo­čí­vá v před­sta­vi­te­lích, Adam Sandler, Kate Beckinsale a Christopher Walken jsou skvě­lí), samot­ný konec je jas­něj­ší než fac­ka od pří­tel­ky­ně, ale nic není tak závaž­ným nedo­stat­kem, aby vás ve výsled­ku z fil­mu nezů­stal veskr­ze klad­ný dojem.

Ano, mož­ná by bylo mož­né z pří­bě­hu vyždí­mat víc, ale mno­hem prav­dě­po­dob­něj­ší je, že by se toto ždí­má­ní zvrh­lo v pořád­ný prů­švih. Nakonec může­me být více než rádi za to, jak Klik – život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní dopa­dl.


Podívejte se na hodnocení Klik - život na dálkové ovládání na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník1. ledna 2024 Zohan: Krycí jméno Kadeřník Herec Adam Sander poměrně často rozděluje diváckou obec, někteří ho nemohou vystát pro mírně ujetý humor jednoduššího rázu, jiní jeho postavy milují. Faktem je, že Sander svou kariéru […] Posted in Retro filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb10. května 2023 Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb Adam Sandler je tu s dalším filmem a tentokrát posbíral téměř celou svojí partu a naservíroval ji najednou v jednom filmu. Machři pojednávají o jednom opětném shledání skupiny dětských […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […] Posted in Články
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62654 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72099 KB. | 24.04.2024 - 01:37:35