Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 50x A Stále Poprvé

50x A Stále Poprvé

5001
5001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak mno­zí víte, je to doce­la nový a dost poda­ře­ný film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jed­né pěk­né slečně(Lucy). Henry, to je vel­ký suk­nič­kář, kte­rý neu­stá­le stří­dá jed­nu blon­dýnu za dru­hou. Bydlí na Hawaji, na Waikiki, kam jez­dí mno­ho turis­tek, a tak Henry jen naba­lu­je a naba­lu­je. Hodně je točí a nejdel­ší jeho vztah byl asi 1 den.
„Vztahy“ mu zpro­střed­ko­vá­vá jeho vel­mi dob­rý, tro­chu nadr­že­ný kámoš, kte­rý má hnus­nou ženu a kopu dětí. Henry pra­cu­je se zví­řa­ty a jeho dob­rý­mi zví­ře­cí­mi kama­rá­dy jsou malý tuč­ňák a tuleň, kte­rý má dru­hý nejdel­ší p***s až po míst­ním pote­to­va­ným típ­ko­vi z občer­stve­ní, kde se mimo­cho­dem Henry sezná­mí se svou budou­cí ženou, se kte­rou bude mít kupu dětí. To se diví­te co?
Jednoho dne, Henry vyra­zí do míst­ní­ho baru, restau­ra­ce nebo občer­stve­ní, to se nepo­zná a tam potká vel­mi pěk­nou dívči­nu, kte­rá si tam hra­je s vafli a sta­ví z nich dome­ček. Každý mu tam radí, jen ať ji nezkou­ší naba­lo­vat. Neví proč, ale to vám řek­nu až poslé­ze. Ale on to stej­ně udě­lá a daří se mu, doká­že ji roze­smát a dob­ře se sní bavit. Na dru­hý den jde zase za ní do restau­ra­ce. Posadí se za ní, ale ona si na něj vůbec nevzpo­mí­ná, ale proč, diví se a v tu chví­li se dozví celou prav­du o její men­tál­ní poru­še.

Není tak hroz­ná, jen že si pama­tu­je ty věci, doté doby, než usne. A proč? Před rokem se jí sta­la neho­da a od té doby kaž­dý den dělá totéž (pro­to­že si pama­tu­je jen to, co pro­ží­va­la v den před její neho­dou a její minu­lost a pořád se vra­cí zpět k tomu dni). Ten den její táta měl naro­ze­ni­ny, a tak tedy kaž­dý den sla­ví naro­ze­ni­ny a čte si pořád stej­né novi­ny, a to celý rok. Henry ví o její poru­še, ale stej­ně se nevzdá­vá a boju­je o ni, i když mu to její táta výslov­ně zaká­zal. Snaží se vše­mož­ně, až jed­nou se ona ovšem dozví a začne si dělat poznám­ky do své­ho blo­ku, pro­to­že je zvyk­lá se kaž­dý den do něj dívat, a tak si ale­spoň něco pama­tu­je (pro­střed­nic­tvím toho blo­ku), svůj mozek vymě­ni­la za kus papí­ru (i když vždy když si ho ráno pře­čte je vel­mi pře­kva­pe­ná a diví se proč to tam má napsa­né). Poté jí Henry nahrál i kaze­tu ad. Každý den ji zno­vu naba­lo­val, a také se milo­va­li a to kaž­dý den popr­vé, a tak prav­dě­po­dob­ně vzni­kl název fil­mu. Poté mu i táta schvá­lil ten vztah, aby měli ze synem už pokoj od věč­né­ho vyva­řo­vá­ní dor­tu a spol. od té osud­né neho­dy. Byl to zvlášt­ní vztah, ale jej to bavi­lo, do té doby měl pokaž­dé jinou, a nyní jakým si způ­so­bem taky.
Nakonec měli spo­lu hro­ma­du dětí a odje­li na jeho vysně­nou plav­bu po moři.
Celý film dopro­vá­zí skvě­lá hud­ba a pěk­né Hawajské pro­stře­dí.


Podívejte se na hodnocení 50x a stále poprvé na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98540 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72075 KB. | 24.04.2024 - 13:52:28