Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hubieho Halloween

Hubieho Halloween

Hallow
Hallow
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dobrosrdečný, ale tro­chu báz­li­vý Hubie není v Salemu moc oblí­be­ný. Když se ale na Halloweena začnou dít stra­ši­del­né věci, roz­hod­ne se ve svém měs­teč­ku zjed­nat pořá­dek.....

Adam Sandler je v kome­di­ál­ním žán­ru těž­ce ucho­pi­tel­ný herec, kte­rý si ke vět­ši­ně svých fil­mů též napsal i scé­nář a jeho kari­é­ra se dělí na dvě zásad­ní poloviny- Ty zda­ři­lej­ší a oprav­du funkč­ní kome­die (Celá ani­mo­va­ná tri­lo­gie Hotel Transylvánie, Klik: Život na dál­ko­vé ovlá­dá­ní, 50x a stá­le popr­vé, Trestná lavi­ce nebo Zkus mě roze­smát) a násled­ně ty méně zda­ři­lej­ší (Jack a Jill, Zohan: Krycí jmé­no kadeř­ník nebo Mr. Deeds- Náhodný mili­o­nář). Jeho kome­die časem zača­li v kinech vydě­lat čím dál tím méně, Adam Sandler ale násled­ně pode­psal smlou­vu s Netflixem a prá­vě pro něj posled­ních pár let točí exklu­ziv­ně kome­die jako Šest směš­ných, Reparát nebo Vražda na jachtě. Dle zhléd­nu­tí jsou poté tyto kome­die úspěš­né, po kva­li­ta­tiv­ní strán­ce jde ale násled­ně o nej­slab­ší kome­die v kari­é­ře Adama Sandlera, kte­ré mají jenom to štěs­tí, že nedo­sa­hu­jí vel­ké nevkus­nos­ti Jacka a Jill.

Adam Sandler za mno­ho let uká­zal ve fil­mech jako Opilí lás­kou nebo Drahokam to, že mu váž­něj­ší role nedě­la­jí pro­blém a v obou těch­to fil­mech před­sta­vil vylo­že­né osca­ro­vé výko­ny (jeho igno­ro­vá­ní na posled­ních Oscarech je vylo­že­ný fail Akademie!), Sandler ale nadá­le zůstá­vá stá­lí­cí kome­di­ál­ní­ho žán­ru a na Netflix tak čer­s­tvě dora­zi­la novin­ka jmé­nem Hubieho Halloween. Režie se ujmul Steven Brill, kte­rý už se Sandlerem nato­čil prá­vě Mr. Deedse či Reparát a nato­čil tře­ba též pořád fajn odpo­čin­ko­vou zába­vu jmé­nem Nekecej a pád­luj! a spo­leč­ně ten­to­krát rea­li­zo­va­li kome­dii zasa­ze­nou do obdo­bí svát­ku Halloweenu jmé­nem Hubieho Halloween. Podařilo se tomu­to sním­ku zlo­mit pro­kle­tí net­fli­xov­ských Sandlerovek?

Za mně osob­ně je odpo­věď 50:50. Hubieho Halloween je roz­hod­ně zábav­něj­ší než všech­ny ostat­ní Netflix Sandlerovky a navíc vypa­dá vylo­že­ně fil­mo­vě. Řemeslnou strán­ku si tu jed­no­du­še někdo ohlí­dal a vylo­že­ně jsem míval pocit, že se vra­cí­me k časům kdy Sandler točil ale­spoň fajn kome­die. Sandlerovský styl humo­ru je ale pořád stej­ný, což zna­me­ná, že polo­vi­na vti­pů je sne­si­tel­ná a doká­že reál­ně poba­vit a polo­vi­na vti­pů je zase až pří­liš pře­hna­ných, nevtip­ných a pře­ce jen vylo­že­ně infan­til­ních. Je to tedy v tomhle ohle­du Sandlerovka až na půdu, kte­rá má ale ale­spoň zají­ma­vou záplet­ku, kte­rá je násled­ně ale­spoň funkč­ně ucho­pe­na a udě­lal se z toho ale­spoň oukey zábav­ný odpo­čin­ko­vý film na nud­né odpo­led­ne, jejíž sle­do­vá­ní neu­ra­zí a finál­ní poci­ty z ní nejsou vylo­že­ně zne­chu­ce­né.

Adam Sandler si pořád jede svůj kla­sic­ký kome­di­ál­ní stan­dard, zde ale před­vá­dí cha­rak­ter s vel­mi spe­ci­fic­kým akcen­tem, což ale­spoň čás­teč­ně odli­šu­je vět­ši­nu ostat­ních Sandlerových cha­rak­te­rů v jeho kome­di­ál­ní kari­é­ře. Je tu též po dlou­hé době ve výraz­něj­ší roli Ray Liotta, pořád famóz­ní Steve Buscemi, vel­mi fajn Michael Chicklis či báječ­ná June Squibb a tře­ba také Sandlerovy kla­sič­tí par­ťá­ci jako Kevin James či Rob Schneider, při­čemž prv­ní zmí­ně­ný po dlou­hé době dostá­vá ale­spoň sne­si­tel­nou a uspo­ko­ji­vou roli. A své cameo si tu vidi­tel­ně uží­vá i Ben Stiller.

Ze zasa­ze­ní do svát­ku Halloweenu jsou vykře­sá­ny vel­mi zda­ři­lé kos­týmy a oprav­du pla­tí, že to vypa­dá celé fil­mo­vě­ji než všech­ny net­fli­xov­ské Sandlerovky dohro­ma­dy. Přesto to všech­no ale Hubieho Halloween prav­dě­po­dob­ně sta­čit vidět pou­ze jed­nou v živo­tě, pro­to­že zas tak výraz­ný ten­to film není a pře­de­vším pořád trpí kla­sic­ký­mi han­di­ca­py Sandlerovek, kte­rých se tenhle už v pod­sta­tě spe­ci­fic­ký podžánr jen tak asi nezba­ví. Kdybych se vám ale poku­sil v kost­ce rych­le shr­nout celou záplet­ku a poin­tu Hubieho Halloweenu tak by jste film prav­dě­po­dob­ně odsou­di­li jako tu nej­vět­ší mož­nou blbost..... a to finál­ní Hubieho Halloween roz­hod­ně není. Milé pře­kva­pe­ní, kte­ré­mu se navíc pře­kva­pi­vě sku­teč­ně občas daří vyvo­lat ale­spoň čás­teč­ný horo­ro­vý fee­ling a dojde i na Monster Mash. Takže opa­tr­ný palec naho­ru!

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Scott Yamano / Netflix


Podívejte se na hodnocení Hubieho Halloween na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb10. května 2023 Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb Adam Sandler je tu s dalším filmem a tentokrát posbíral téměř celou svojí partu a naservíroval ji najednou v jednom filmu. Machři pojednávají o jednom opětném shledání skupiny dětských […] Posted in Retro filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník1. ledna 2024 Zohan: Krycí jméno Kadeřník Herec Adam Sander poměrně často rozděluje diváckou obec, někteří ho nemohou vystát pro mírně ujetý humor jednoduššího rázu, jiní jeho postavy milují. Faktem je, že Sander svou kariéru […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37233 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72137 KB. | 25.04.2024 - 10:56:36