Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha SEXKOMIKS je prvním a podařeným komiksem o dějinách lidské sexuality

Kniha SEXKOMIKS je prvním a podařeným komiksem o dějinách lidské sexuality

KNIHA01
KNIHA01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První komik­so­vé ději­ny sexu­a­li­ty? Naposledy jsem čet­la komiks jako dítě, a tak jsem po letech zavzpo­mí­na­la na ty obráz­ky s bub­lin­ka­mi dět­ských hrdi­nů.... A pak když vyšel SEX KOMIKS neby­lo dlou­ho o čem pře­mýš­let. Zajímalo mě poje­tí i for­ma.

Knihu SEX KOMIKS sepsal fran­couz­ský psy­chi­atr, sexu­o­log a antro­po­log Philipe Brenot, kte­rý vyu­ču­je na paříž­ské uni­ver­zi­tě a na svém kon­tě má něko­lik pub­li­ka­cí o sexu, včet­ně věděc­kých člán­ků.

Knižní novin­ka je roz­dě­le­na cel­kem do 12 kapi­tol. V prv­ní kapi­to­le je vykres­len sexu­ál­ní život Šimpanzů, a poté  jeho postup­ná pře­mě­na v rodi­nu Hominidů, tedy prv­ních pří­buz­ných člo­vě­ka, a pře­de­vším to jak se jejich sexu­ál­ní a part­ner­ské sou­ži­tí postu­pem změ­ni­lo. Kdy je sro­zu­mi­tel­ně popi­so­ván vztah mezi mužem a ženou postu­pem doby, tedy od od stvo­ře­ní svě­ta, Adama a  Evy, obdo­bí baby­lo­nu 1700 př.n.l, staré­ho Egypta, či jak to měli sta­rý Řekové, Římané až po sexu­ál­ní revo­lu­ci 70 letech a moder­ní dobu. Popisuje se tam napří­klad zmín­ka o tom jak se měni­li vněj­ší pohlav­ní orgá­ny, komu pat­ři­la mla­dá sami­ce i jak se čas­to milo­va­li, prv­ní insti­tu­ci man­žel­ství, homose­xu­a­li­tu, neplod­nost, nevě­ra, anti­kon­cep­ce a dal­ší téma­ta se sexem spo­je­né, ale i téma­ta o kte­rých se na veřej­nos­ti moc nemlu­ví, kdy vznik­la pro­sti­tu­ci či prv­ní incest, a i toto autor komen­tu­je typic­kým pří­mo­ča­rým humo­rem, kte­rý se s ničím nemaz­lí.

Sex komiks není jen pro puber­ťá­ky, ale taky zvě­da­vý dospě­lá­ky, či his­to­ri­ky, kte­rý se chtě­jí na ději­ny podí­vat z jiné­ho úhlu. Ty všich­ni si tam najdou své. Vše je popsá­no zábav­nou a při­tom sro­zu­mi­tel­nou for­mou, čemuž prá­vě komik­so­vé vydá­ní dost pomá­há. Je úžas­ně vtip­ná a záro­veň  prav­di­vá i pouč­ná. Je to pros­tě kni­ha, kte­rá tu chy­bě­la a dopo­ru­či­la bych ji všem. Velkým plu­sem kni­hy je i vel­ký kniž­ní for­mát, na kte­rých obráz­ky od  ilu­strá­tor­ky Laetitie Corynové krás­ně vynik­nou. Knihu bych si doká­za­la před­sta­vit jako učeb­ni­ci sexu­ál­ní výcho­vy, pří­mo­ča­rou a účin­nou osvě­tu k vysvět­le­ní tabu­i­zo­va­ných témat i naše­ho zro­ze­ní.

Tato kni­ha pros­tě a jed­no­du­še baví ...

Kniha k objed­ná­ní zde :

https://www.paseka.cz/philippe-brenot-laetitia-corynova-sexkomiks/produkt-4605/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
  • Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu18. dubna 2024 Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu Máte rádi mystické příběhy? Milujete lipenskou přehradu? Jiří Březina je autorem knihy s názvem Labuť a lovec. Jedná se o smyšlený příběh o střetu kultur, o mezolitičtích lovcích, o […] Posted in Recenze knih
  • Sny umírají s králi- napínavý historický román7. dubna 2024 Sny umírají s králi- napínavý historický román Máte rádi českou historii? Chcete se vrátit do 14.století a dozvědět se, kdo zavraždil posledního Přemyslovce? Jaromír Jindra je autorem knihy Sny umírají s králi. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
  • Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“27. ledna 2024 Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“ Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete se dozvědět, co to vlastně ta nultá hodina je? Již v pořadí šestý román z pera Jany Poncarové se vám bude rozhodně líbit.   Hedvika Adlerová se […] Posted in Recenze knih
  • Ženy z Bohnic18. dubna 2023 Ženy z Bohnic     Ženy z Bohnic je název, malé útlé knížky, kde blogerka Edna Nová popisuje svým pohledem pobyt na psychiatrickém odd. v Bohnicích na přelomu let 2015/16. Edna se tam […] Posted in Recenze knih
  • Ty chladné oči- mráz přichází z duše7. dubna 2023 Ty chladné oči- mráz přichází z duše Chcete zažít silný příběh z válečného období? Hledáte zajímavý román pro vaše večery? Scarlett Wilková je autorkou knihy Ty chladné oči, taktéž bestselleru Až uvidíš moře. Pojďte se na to […] Posted in Recenze knih
  • Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal20. září 2022 Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal Už název sám ve mně vyvolává zajímavé pocity. Ano, v dějepise nás učili mnoho zajímavostí, ale ty, které naše životy ovlivnily nejvíce nejspíše vynechali. Do rukou se mně dostává kniha s […] Posted in Recenze knih
  • Třinácté okno - historický román4. září 2022 Třinácté okno - historický román Albína je dcera bohatého sedláka. Záhy přišla o svou milou maminku a její macecha jí udělala z života peklo. Ošklivé dětství, které ji macecha připravila ji pronásledovalo celý život. […] Posted in Recenze knih
  • PAS A PES3. srpna 2022 PAS A PES K létu rozhodně patří dovolená, dobré čtení a cestování. Pokud chcete skloubit všechny tyto tři aktivity, a přesto nevytáhnout paty z domu, nezbývá než sáhnout po nějakém skvělém cestopisu […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54979 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71795 KB. | 17.07.2024 - 18:29:19