Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Mělas to vědět – nový seriál HBO

Mělas to vědět – nový seriál HBO

Mela
Mela
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na HBO běží od kon­ce říj­na nový seri­ál. Jmenuje se Mělas to vědět (The Undoing) a v hlav­ních rolích září Nicole KidmanHugh Grant coby man­že­lé. Jedná se o mini-sérii roz­dě­le­nou do šes­ti ani ne hodi­no­vých dílů. Seriál je inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­nou kni­hou od Jean Hanff Korelitz. Role reži­sér­ky se uja­la Susanne Bierové, kte­rá má na kon­tě napří­klad film Bird Box (V pas­ti) a seri­ál Noční recepč­ní. Film Bird Box při­ne­sl v době své­ho uve­de­ní vcel­ku pozdvi­že­ní, jeli­kož se mezi lid­mi zača­la šířit výzva inspi­ro­va­ná prá­vě tím­to fil­mem. Lidé vyko­ná­va­li běž­né kaž­do­den­ní čin­nos­ti s pás­kou přes oči a natá­če­li se při­tom na soci­ál­ní sítě. Scénáristou seri­á­lu je David E. Kelley, kte­rý má na kon­tě seri­ál Sedmilhářky, kte­rý byl také nato­čen pod­le kni­hy a šikov­ně pře­ve­den do podo­by seri­á­lu.

PROČ SE ZAČÍT DÍVAT

Grace Fraserové je úspěš­ná tera­pe­u­t­ka, kte­rá se svým man­že­lem a synem žije na prv­ní pohled idy­lic­kým živo­tem v New Yorku. Až do dne, kdy se celý její život obrá­tí naru­by. Seriál Mělas to vědět sli­bu­je tajem­nou atmo­sfé­ru, napě­tí, dra­ma, vypja­té situ­a­ce a nejed­no­znač­nost jed­not­li­vých postav. A ješ­tě jed­na lahůd­ka na závěr: Nicole Kidman nazpí­va­la i úvod­ní píseň celé­ho seri­á­lu, jme­nu­je se Dream a Little Dream a v jejím podá­ní zní fan­tas­tic­ky. Tak na co ješ­tě čeká­te?


Photo © HBO


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97790 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71713 KB. | 29.02.2024 - 00:06:14