Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou

Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou

game of thrones episode 5 hbo 63b21372 7d80 11e7 ba32 a280bea68af6
game of thrones episode 5 hbo 63b21372 7d80 11e7 ba32 a280bea68af6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Není čas ztrá­cet čas. Alespoň tak se to na začát­ku dílu zdá a my pokra­ču­je­me přes­ně tam, kde před­cho­zí díl skon­čil - na spá­le­niš­ti po bitvě Dothraků s Lannistery a cli­f­fhan­ger z před­cho­zí­ho dílu je vyře­šen hned v prv­ních sekun­dách.

   Navzdory názvu dílu drti­vou vět­ši­nu sto­pá­že strá­ví­me již­ně od Zimohradu a jis­tě už víte, že loka­ce, kte­ré v daném dílu navští­ví­me jsou zapra­co­vá­ny vždy už v úvod­ní zněl­ce. Že se podí­vá­me na Dračí kámen, do Králova pří­sta­viš­tě i na Zimohrad je už cel­kem jas­né, mezi kaž­do­tý­den­ní stá­li­ce pat­ří i Citadela a nově navští­ví­me v názvu uve­de­nou Východní hlíd­ku.

   Pátý díl se nese v duchu něko­li­ka zásad­něj­ších odha­le­ní a něko­li­ka (někdy i dost neče­ka­ných) zno­vushle­dá­ní. Žádnou vel­kou akci tedy dnes neče­kej­te. Na Východní hlíd­ku se podí­vá­me až v samot­ném závě­ru dílu a strá­ví­me tam zhru­ba tak pět minut a vypa­dá to, že příš­tě už se dočká­me na seve­ru pořád­né akce, i když nový Tvrdodomov nás prav­dě­po­dob­ně neče­ká.

   Východní hlíd­ka je spíš odleh­če­něj­ším pří­spěv­kem do zatím parád­ní sed­mé řady. Najdete se tu mís­to pro humor a něko­lik úsměv­ných oka­mži­ků, u kte­rých se ne náho­dou téměř vždy vysky­tu­je bod­rý paše­rák Davos Mořský, jis­kře­ní mezi Dany a Jonem pokra­ču­je a něja­ké ty intri­ky jsou také roze­hrá­ny. Bohužel tro­chu ruši­vým prv­kem už je pak zrych­le­né ces­to­vá­ní po Západozemí. To, co v prv­ních řadách zabra­lo někdy i víc jak polo­vi­nu řady, je teď vyře­še­no jedi­ným stři­hem a jed­na posta­va se zvlád­ne během jed­no­ho dílu z Králova pří­sta­viš­tě dostat přes Dračí kámen až na Východní hlíd­ku.

   Do kon­ce řady nám zbý­va­jí už jen dva díly a i když byl pátý díl spí­še tako­vým inter­mez­zem, tak roz­hod­ně nenu­dí a i přes výtku v podo­bě zápa­do­zem­ské­ho tele­por­tu se tak pro mě jed­ná zatím jed­no­znač­ně o nej­lep­ší řadu.

70%


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48300 s | počet dotazů: 252 | paměť: 74668 KB. | 29.02.2024 - 23:50:02