Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > NETFLIX – LISTOPAD 2020 - Nové série populárních seriálů + nový seriál

NETFLIX – LISTOPAD 2020 - Nové série populárních seriálů + nový seriál

Koruna
Koruna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud sle­du­je­te seri­á­ly Suburra, Young Sheldon (Malý Sheldon) a The Crown (Koruna), lis­to­pad bude váš oblí­be­ný měsíc. Všechny tři totiž prá­vě v lis­to­pa­du budou pokra­čo­vat s dal­ší sérií.

Suburra: Krvavé před­měs­tí

První řada Suburry vyšla v roce 2017. Jedná se o ital­ský seri­ál, kte­rý sle­du­je vál­ku mezi orga­ni­zo­va­ným zlo­či­nem, zko­rum­po­va­ný­mi poli­ti­ky a Vatikánem. Listopad 2020 nabíd­ne tře­tí sérii s šes­ti epi­zo­da­mi.

Malý Sheldon

Fanouškům seri­á­lu The Big Bang Theory (Teorie vel­ké­ho třes­ku) není tře­ba Sheldona před­sta­vo­vat. Nejvýraznější posta­va z TVT, kte­rá je ve všech smě­rech uni­kát­ní a svá. V původ­ním seri­á­lu Sheldona mis­trov­sky zahrál Jim Parsons, jeho men­ší já hra­je Iain Armitage. Sheldon vyrůs­tá v Texasu se svou rodi­nou. Jelikož je to malý génius, není to pro něj zrov­na jed­no­du­ché. V lis­to­pa­du se fanouš­ci dočka­jí již čtvr­té série, kte­rá bude obsa­ho­vat 20 dílů.

Koruna

Anglie, krá­lov­ská rodi­na a zejmé­na posta­va Alžběty II. První série při­blí­ži­la man­žel­ství krá­lov­ny Alžběty II. s prin­cem Philipem. Druhá zača­la Suezskou kri­zí. Třetí byla ohra­ni­če­na vlá­dou pre­mi­é­ra Harolda Wilsona. A co nabíd­ne čtvr­tá série? Na postu pre­mi­ér­ky by se měla obje­vit Margaret Thatcher a záro­veň by se měla na scé­ně obje­vit Diana. A prá­vě toto obdo­bí bude prav­dě­po­dob­ně nej­ví­ce atrak­tiv­ní. Samozřejmě co se poli­tic­kých udá­los­tí týče, ale zejmé­na se všich­ni těší na to, co se bude dít uvnitř krá­lov­ské rodi­ny. Čtvrtá série star­tu­je 15. lis­to­pa­du a nabíd­ne 10 dílů.

Letuška

A na závěr, ješ­tě jeden zbru­su nový seri­ál. Fanoušci Teorie vel­ké­ho třes­ku si opět při­jdou na své, neboť hlav­ní roli v při­pra­vo­va­ném net­fli­xo­vém seri­á­lu si zahra­je Kaley Cuoco (posta­va Penny). A o jaký seri­ál se jed­ná? Nese název Letuška, vyjde 26. lis­to­pa­du a nabíd­ne osm epi­zod. Bude se jed­nat o kom­bi­na­ci dra­ma­tu, thrille­ru a mys­te­ri­óz­ních prv­ků. Vše začne nevin­ně, když se Kaley, kte­rá pra­cu­je jako letuš­ka sezná­mí během letu s jed­ním pasa­žé­rem a strá­ví spo­lu noc. Jenomže ráno najde toho­to ces­tu­jí­cí­ho mrt­vé­ho. Zabila ho ona? Nebo to na ni někdo ušil? No, uvi­dí­me.


Photo © Alex Bailey/Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68816 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71738 KB. | 28.02.2024 - 18:37:39