Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > RECENZE: GoT Queen’s Justice

RECENZE: GoT Queen’s Justice

got
got
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Příští týden nás čeká pře­děl řady a i když jsme se dnes dočka­li pře­de­vším „upo­ví­da­né“ epi­zo­dy Spravedlnost pro krá­lov­nu, tak je samo­zřej­mě stá­le na co se dívat, a to nejen díky dlou­ho­do­bě avi­zo­va­né­mu setká­ní, na kte­ré se jis­tě neje­den fanou­šek těšil.

 

   Tímto setká­ním mám samo­zřej­mě na mys­li Jona a Daenerys. To se ode­hra­je hned v úvo­du a nejed­no­mu fanouš­ko­vi se spl­ní jeho dlou­ho­do­bé přá­ní. Na celém setká­ní mě ale cel­kem pře­kva­pi­vě bavi­lo spíš zno­vushle­dá­ní Jona s Tyrionem (ale­spoň v té prv­ní čás­ti), kde dochá­zí k cel­kem vtip­né­mu špič­ko­vá­ní a je jas­né, že jeden dru­hé­ho navzá­jem respek­tu­jí.

   Troufnu si ale říct, že epi­zo­du si pro sebe ukra­dl Euron. Jeho návrat do Králova pří­sta­viš­tě spo­lu s pře­ži­vší­mi zajat­ci je hod­ně zábav­ná podí­va­ná a jest­li Vám při­pa­dal v ukáz­kách jeho návrat jak vítá­ní rocko­vé hvězdy, tak to bude pro­to, že to tak pros­tě je. Jestli ve mně Pilou Asbæk budil v šes­té řadě roz­pa­ky, tak jsou všech­ny pryč a poma­lu se stá­vá moji oblí­be­nou posta­vou, pro­to­že jeho nevy­zpy­ta­tel­nost a vyši­nu­tost mě zkrát­ka baví. Bohužel všich­ni víme, jaké kon­ce mají oblí­be­né posta­vy, tak­že může­me před­po­klá­dat, že ho čeká nemi­lý osud. Koneckonců ten mu nako­nec bude­me asi všich­ni taky přát.

 

   Na samot­ném kon­ci nás čeká zase tro­cha té akce a dokon­ce se podí­vá­me na posled­ní dvě síd­la ze Sedmi krá­lov­ství, kte­rá jsme ješ­tě nevi­dě­li, a to jis­tě nejed­no­ho fanouš­ka také potě­ší. V závě­ru se samo­zřej­mě také uká­že, že sou­pe­ře nerad­no pod­ce­ňo­vat a že kar­ty jsou roz­dá­ny vcel­ku vyrov­na­ně. Ze všech nepří­tom­ných cha­rak­te­rů v této epi­zo­dě asi nej­víc zamr­zí absen­ce Tormunda, pro­to­že se dá před­po­klá­dat, že k němu jako prv­ní­mu bude navá­zá­na lin­ka s Bílými chod­ci, kte­ří se v této řadě zatím neob­je­vi­li, ale jejich čas samo­zřej­mě při­jde, pro­to­že zima se blí­ží.

70%


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01917 s | počet dotazů: 268 | paměť: 74848 KB. | 21.02.2024 - 10:51:45