Kritiky.cz > Horory > Campus Stalker (1990)

Campus Stalker (1990)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo je záhad­ným vra­hem s mače­tou?

Jméno toho­to reži­sé­ra vám zřej­mě abso­lut­ně nic neřek­ne, ale věř­te že Lincoln Kupchak se pohy­bu­je ve fil­mo­vé bran­ži již řadu let a je vše­stran­ně ‘‘nada­ný‘‘. Jeho hlav­ním koníč­kem a obži­vou jsou spe­ci­ál­ní vizu­ál­ní efek­ty, ale občas se v něm pro­bu­dí spi­so­va­tel­ské vlo­hy a napí­še něja­ký ten scé­nář. No a ten se někdy pokou­ší bohu­žel zre­a­li­zo­vat v podo­bě nato­če­ní něko­li­ka krát­ko­me­tráž­ních sním­ků.

Režie: Lincoln Kupchak
Rok výro­by: 1990
Délka: 3 min
Země: USA

Hrají:
Alex Brewer-Disarufino
Jennifer Hussong
Mark Frese

Proč bohu­žel? Jeho sním­ky totiž vět­ši­nou za moc nesto­jí, pro­to­že mají hod­ně krát­kou sto­páž, napros­to prken­né her­ce, sla­bou atmo­sfé­ru i hudeb­ní dopro­vod. Ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Rivers of Blood Productions nato­čil již něco oko­lo pat­nác­ti sním­ků, ale žád­ný z nich se pořád­ných divác­kých ova­cí nedo­čkal. Spíše je vět­ši­na z nich hod­no­ce­na jako pod­prů­měr­ná zále­ži­tost.

Lincoln Kupchak spo­lu­pra­co­val na spe­ci­ál­ních efek­tech napří­klad u fil­mů Elizabethtown, The Last Samurai, Holes, nebo The Guardian. Občas si však od své­ho řemes­la potře­bu­je na chví­li odsko­čit k natá­če­ní krát­ko­me­tráž­ních sním­ků. Jeho úpl­ně prv­ním se stal ten­to kraťas a v době své­ho nato­če­ní se dá svým způ­so­bem i říct, že šlo o pove­de­né dílo na začá­teč­ní­ka. Na roz­díl od něko­li­ka svých poz­děj­ších brat­říč­ků má totiž ale­spoň zají­ma­vý děj a atmo­sfé­ru, kte­rou se reži­sé­ro­vi poda­ři­lo během těch tří minut udr­žet na při­ja­tel­né úrov­ni.

Zvony odbí­jí půl­noc a mla­dá dvo­ji­ce si uží­vá roman­tic­kou noč­ní pro­cház­ku. Po chví­li se pár roz­lou­čí a mla­dík mizí ve tmě. Dívka má však div­ný pocit, že jí někdo sle­du­je a má prav­du. Záhadnou posta­vou je muž s mače­tou, kte­rý roz­hod­ně nejde z maš­kar­ní­ho a ani to není Jason Voorhees. Dívka se dává s panic­kou hrů­zou v očích na útěk, ale vrah je jí v patách a tak má divák šan­ci vidět men­ší honič­ku, hru na scho­vá­va­nou a závě­reč­né rozuz­le­ní pří­bě­hu.

Na teh­dej­ší dobu doce­la sluš­ně nato­če­né dílo, kte­ré se může pyš­nit solid­ně pro­pra­co­va­nou atmo­sfé­rou. V poza­dí se ozý­vá odbí­je­ní kos­tel­ních zvo­nů a celou dobu nás dopro­vá­zí veli­ce zvlášt­ní melo­die, kte­rá se mi oprav­du doce­la líbi­la. Navíc se zde obje­vu­je i men­ší množ­ství krve, což musím urči­tě rov­něž oce­nit, pro­to­že nejde o žád­nou odby­tou prá­ci s kap­kou mali­nov­ky, ale díky čer­no­bí­lé­mu obra­zu to vypa­dá hod­ně sluš­ně.

Herecké výko­ny obou hlav­ních před­sta­vi­te­lů jsou na cel­kem při­ja­tel­né úrov­ni. Díky tomu, že se zde sko­ro vůbec nemlu­ví, mají her­ci pro­stor k vyu­ži­tí svých mimic­kých schop­nos­tí, očních kon­tak­tů a podiv­ných výra­zů ve tvá­ři. Myslím si, že divák se za tři minu­ty roz­hod­ně nudit nebu­de a je jen ško­da, že na podob­né úrov­ni je jen vel­mi málo dal­ších reži­sé­ro­vých kraťa­sů.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]19. října 2015 Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%] Kniha, jejiž příběh se odehrává ve vřavě Druhé světové války, sleduje osudy dvou mladých žen z britských ostrovů. Maddie, chytrá, ale skromná pilotka a Julie, skotská aristokratka, která […] Posted in Recenze knih
  • Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo?1. února 2019 Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo? Ten kdo nechce čekat na další pondělní díl, tak se může dívat na HBO GO. Tam je už pátý díl ke sledování a přináší další "oddychovou" epizodu dvou starých „dědků“. Předchozí díl jsme […] Posted in TV Recenze
  • Mummy, The (1932)2. února 2014 Mummy, The (1932) Boris Karloff coby Mumie hodlá „oživit“ svou dávnou lásku a odstraní každou překážku, která by se mu postavila do cesty. Roku 1921 nalezne britský archeolog […] Posted in Horory
  • Bělásek - Neobyčejný svět motýlů10. srpna 2022 Bělásek - Neobyčejný svět motýlů Jednou na jaře z kukly vykouknul… Nechte se překvapit, co nebo kdo všechno se může vyklubat na svět. Své o tom ví i Irena Ričlová Lachoutová, která pro děti připravila knihu s poetickým […] Posted in Recenze knih
  • Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje22. dubna 2022 Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje Po minulé skvělé epizodě jsem čekal další slabší díl s odměnou, ale nakonec jsem se odměny dočkal já, a to díky epizodě s kmenovou radou. SK-49. díl Na začátku jsme viděli ublížené […] Posted in Reality show
  • The Rainmaker (Vyvolávač deště) 19977. ledna 2013 The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997 Snímek Vyvolávač deště je dílem slavného režiséra F. F. Coppoly. Bohužel, možná se jedná o jeho poslední podařený film, což u autora takových pecek jako byl Kmotr, Apokalypsa, apod. jistě […] Posted in Filmové recenze
  • 201002022048 41233. února 2010 Šógun Šógun je jedním ze šesti románů amerického spisovatele britského původu Jamese Clavella, který vyšel v roce 1975 a z chronologického hlediska je prvním dílem tzv. Asijské ságy. Četba knihy […] Posted in Články
  • Bud Spencer28. června 2016 Bud Spencer Bud Spencer, rodným jménem Carlo Pedersoli, (* 31. října 1929, Neapol – 27. června 2016, Řím) byl italský herec, plavec, hráč vodního póla a podnikatel. Život V mládí vystudoval […] Posted in Profily osob
  • Dopisy z Iwo Jimy - japonská verze Vlajek našich otců22. června 2020 Dopisy z Iwo Jimy - japonská verze Vlajek našich otců Máte rádi válečnou tématiku a k tomu ještě je váš oblíbený režisér Clint Eastwood ? Pokud ano, mám pro vás velice příjemnou povinnost. Pojďme si společně říci o tom, jak tento snímek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Battlefield 131. srpna 2016 Battlefield 1 Stahujte betu hry Battlefield 1, kterou můžete testovat celý týden! https://youtu.be/iFTJ7DMsd-A Posted in Novinky ze světa her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74068 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72140 KB. | 18.05.2024 - 09:38:57