Kritiky.cz > Spoilery > Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb

Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb

MeziSupy
MeziSupy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsah filmu

Baumann se synem Martinem a pří­te­lem Vinnetouem zahléd­nou při sto­po­vá­ní med­vě­da dva Šošony, pro­ná­sle­du­jí­cí na koních bělo­chy. Při návra­tu na ranč najde Baumann svou ženu a dce­ru zavraž­dě­né. Podle stop je mož­né sou­dit, že je zabi­li Šošoni. To také tvr­dí muž v misi­o­nář­ském odě­vu, jenž se před­sta­ví jako kaza­tel nábo­žen­ské sek­ty Svatí posled­ních dnů a jenž vyprá­ví, že sle­do­val řádě­ní Indiánů z úkry­tu. Vinnetou nevě­ří, že Baumannovu far­mu pře­pad­li Šošoni a slí­bí, že najde pra­vé­ho vra­ha. V opuš­tě­né osa­dě zla­to­ko­pů čeká vůd­ce ban­di­tů Preston zprá­vu, jak dopa­dl pře­pad Baumannova ran­če. Preston při­pra­vu­je vel­kou akci a roz­dě­lí ban­di­tům úko­ly. Stewart s něko­li­ka chla­py se má dostat mezi osíd­len­ce, kte­ří jedou s vel­kou kolo­nou vozů do Arizony, a zavést je na pří­hod­né mís­to, kde na ně ostat­ní zaú­to­čí. Půvabná Annie Helmersová jede v dopro­vo­du Old Wabbla za otcem, obchod­ní­kem se zla­tem a dia­man­ty. Přenocovat chtě­jí u Baumanna. Na smlu­ve­ném mís­tě je čeká otcův pří­tel Old Surehand. Na far­mě se set­ka­jí se synem náčel­ní­ka Šošonů Vokadehem. Vokadeh mar­ně vysvět­lu­je Baumannovi, že jeho ženu a dce­ru zabi­li Supové, kte­ří úmy­sl­ně zane­cha­li na mís­tě faleš­né sto­py. Farmář mu nevě­ří a smr­tel­ně jej a celý kmen ura­zí. Vinnetou a Old Surehand vědí, že Šošoni uráž­ku pomstí a bez­ú­spěš­ně se pokou­še­jí o smír.

Stewart zís­ká důvě­ru soud­ce Leadera a slí­bí mu, že pro­ve­de jeho sku­pi­nu a nové osíd­len­ce, mezi nimiž jsou i boha­tí obchod­ní­ci s dia­man­ty, bez­peč­ně Llanem Estacadem. Ve sku­teč­nos­ti je chce zavést na mís­to, kde je Preston a ostat­ní ban­di­té povraž­dí a zmoc­ní se jejich majet­ku. Old Surehand a sta­teč­ná Annie zachy­tí vzkaz, kte­rý poslal Preston po jed­nom z ban­di­tů Wellerovi. Old Surehand ban­di­tu Gordona, jenž se vydá­vá za důstoj­ní­ka, v sebe­obra­ně zastře­lí, ale Wellerovi se poda­ří unik­nout. Bandité une­sou Annii. Weller je infor­mo­val, že dív­ka veze otci zla­to, kte­ré měla u sebe. Martin se vydá po sto­pách únosců až do jejich osa­dy. Jeden z nich ho pozná a Martina čeká smrt. Věrný Vinnetou jej zachrá­ní a osvo­bo­dí i Annii. Oba mla­dí lidé spě­cha­jí vstříc osíd­len­cům, neboť se domní­va­jí, že tam najdou Old Surehanda i Baumanna. Mezitím Baumann vlast­ní neo­pa­tr­nos­tí pad­ne do rukou Šošonů. Jen díky odva­ze a chyt­ros­ti Old Surehanda, jenž se mís­to far­má­ře vysta­ví zkouš­ce spra­ve­dl­nos­ti a obrat­ně ji roz­hod­ne ve svůj pro­spěch, zůsta­ne Baumann naži­vu. O jeho osu­du však má roz­hod­nout rada star­ších v Údolí smr­ti, na posvát­ném mís­tě, kde Šošoni pohřbí­va­jí své mrt­vé. Preston, aby včas dosti­hl kolo­nu osíd­len­ců, si chce Údolím smr­ti zkrá­tit ces­tu. Když mu v tom chtě­jí stráž­ci mrtvých zabrá­nit, všech­ny je povraž­dí.

Vokadeh pocho­pí, že pro všech­ny jsou nej­vět­ším nebez­pe­čím ban­di­té a pro­pus­tí Baumanna na svo­bo­du. Martin mar­ně vysvět­lu­je soud­ci a osad­ní­kům, že je Stewart vede do pas­ti. Mazaný Weller za pod­po­ry Stewarta a Roda pro­hlá­sí, že v Martinovi pozná­vá hle­da­né­ho zlo­dě­je koní, jenž chce od sebe odvrá­tit pozor­nost. Teprve Old Surehand pře­svěd­čí Leadera o prav­di­vos­ti Martinových slov. Bandité v kolo­ně jsou zne­škod­ně­ni. Old Surehand při­nu­tí Wellera, aby pře­dal Prestonovi faleš­né zprá­vy o pohy­bech kolo­ny. Je si vědom toho, že sráž­ce s ban­di­ty se nelze vyhnout, a horeč­ně se při­pra­vu­je s osíd­len­ci k obra­ně. Ve chví­li, kdy se vítěz­ství klo­ní na stra­nu ban­di­tů, při­jde osad­ní­kům na pomoc Vinnetou a Vokadeh se svý­mi bojov­ní­ky. Preston a Weller prcha­jí a zmoc­ní se Martina. Avšak Old Surehand a Vinnetou je dostih­nou a oba ban­di­ty zne­škod­ní. Baumann se vra­cí s Martinem domů. Spolu s nimi jede i Annie. Vinnetou se lou­čí s Old Surehandem, jenž dopro­vá­zí osad­ní­ky do Arizony, a odjíž­dí pré­rií k horám.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Mezi Supy


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
eM

To je tak vzdá­le­ný před­lo­ze jak jen to jde. Přitom je Duch Llana Estacada jed­na z nej­lep­ších Mayových kní­žek.

  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Unter Geiern (1964)23. července 2019 Mezi Supy - Unter Geiern (1964) Snímek Mezi Supy je čtvrtou mayovkou z dílny producenta Horsta Wendlandta. Původní název filmu zněl Winnetou und der Bärenjäger - Vinnetou a lovec medvědů - a hlavním hrdinou se měl stát […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42247 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72250 KB. | 19.04.2024 - 01:36:44