Kritiky.cz > Než jsem tě poznala

Než jsem tě poznala

http://www.zapisnik-spisovatelky.cz/wp-content/uploads/2017/02/B55G0165-300x200.jpg
http://www.zapisnik-spisovatelky.cz/wp-content/uploads/2017/02/B55G0165-300x200.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když jsem pře­mýš­le­la, čím bych blog ozvlášt­ni­la, tak mi Kuba pora­dil, abych psa­la srov­ná­ní kni­hy s fil­mem. Kuba prá­vě o mě ví, že posled­ní dobou hod­ně kou­kám na fil­my prá­vě pod­le kní­žek. Už jich takhle mám zkouk­nu­to něko­lik, tak­že mám dost pod­kla­dů pro tuhle novou rubri­ku.

V dneš­ním člán­ku vám před­sta­vím nej­pr­ve film, pro­to­že prá­vě v tom­to pří­pa­dě jsem vidě­la film dří­ve než jsem se dosta­la ke kni­ze.

FILM

http://www.zapisnik-spisovatelky.cz/wp-content/uploads/2017/03/6835_5068-300x224.jpgNázev – Než jsem tě pozna­la

Délka – 110 minut

Režie – Thea Sharrock

Scénář – Jojo Moyes

Hodnocení na CSFD – 80%

Studio – Warner Bros

Hrají – Emilia Clark, Sam Claflin, Matthew Levis a dal­ší

Když bylo ozná­me­no, že ten­to film půjde do kin, tak jsem málem ská­ka­la do stro­pu. Proč? Protože jed­nu ze dvou hlav­ních postav hra­je Emilia Clark, moje oblí­be­ná hereč­ka ze seri­á­lu Game of Thrones. Emilia zde hra­je Louisu Clark (všimli jste si taky toho stej­né­ho pří­jme­ní?), mla­dou sleč­nu, kte­rá při­jme mís­to pečo­va­tel­ky u ochr­nu­té­ho muže.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/68/8a/09/688a097475098027d21f756729be0dea.gif

Myslím, že Emilia tu roli zahrá­la oprav­du bra­vur­ně, stej­ně tak i Sam Claflin ali­as William Traynor. Ve fil­mu se obje­vil napří­klad i Charles Dance, kte­rý si prá­vě s Emilií zahrál v seri­á­lu Game of Thrones.

Dalším zají­ma­vým her­cem z fil­mu byl i Matthew Lewis ali­as Neville Longbottom z Harryho Pottera.

Celkově film hod­no­tím vel­mi pozi­tiv­ně, líbi­ly se mi herec­ké výko­ny, obsa­ze­ní, napro­sot skvě­lá hud­ba (zvlášť song od Eda Sheerena – Photograpf nebo úry­vek z jeho vel­mi pove­de­né pís­nič­ky Thinking Out Loud, nebo napří­klad pís­nič­ka od mojí vel­mi oblí­be­né kape­ly Imagine Dragons – Not Today), pro­stře­dí, pros­tě všech­no.

KNIHA

Název – Než jsem tě pozna­la

Autor – Jojo Moyes

Počet stran – 408

Knihu jsem si pře­čet­la až po shléd­nu­tí fil­mu a poprav­dě jsem neby­la ani moc zkla­ma­ná. Je prav­da, že v kni­ze bylo o mno­ho více scén, situ­a­cí a momen­tů, kte­ré by si zaslou­ži­li zfil­mo­vat, ale to by ten film musel mít zhru­ba 6 hodin.

http://68.media.tumblr.com/2079fe83112a31fc675b7d5b5f95b7d2/tumblr_o8yx3e66Z31rs4qf5o2_500.gif

Styl, jakým je kni­ha psá­na, se mi moc líbil, sedl mi autor­čin styl psa­ní, dokon­ce jsem si u kni­hy i pobre­če­la. Stejně tak i u fil­mu. Nemám totiž moc ráda smut­né kon­ce, pro­to­že u nich bre­čí sko­ro vždyc­ky.

Na kni­hu vyšla vel­ká samo­stat­ná recen­ze, najde­te ji zde – NEŽ JSEM TĚ POZNALA RECENZE 

SHRNUTÍ

Kniha i film se mi moc líbi­li, kni­ha o hod­ně více, ale film byl taky skvě­lý. Určitě bych ve fil­mu uví­ta­la o něko­lik scén víc.

Doufám, že se vám dneš­ní člá­nek líbil. Jak to máte vy s pří­bě­hem Louisy a Willa?


Fotky: Tumblr,  New Line Cinema a Tery Engli


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knihomol věčně s hlavou v oblacích, milovník seriálů, cestování a gumových medvídků. Amatérský pisálek, který by chtěl jednou vydat knihu. A hlavně - potrhlý podivín. Vše v jednom dárkovém balení. :)


Webové stránky autorky

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14482 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72212 KB. | 18.05.2024 - 08:38:22