Kritiky.cz > Recenze knih > Opravdové zločiny 2

Opravdové zločiny 2

Opravdové zločiny
Opravdové zločiny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tom­to vydá­ní kni­hy jsou navíc čty­ři roz­ho­vo­ry, opro­ti pod­cas­tu. Druhý díl mi při­pa­dal mno­hem lep­ší a pro­pra­co­va­něj­ší než prv­ní. Je fajn se dozvě­dět spous­tu nových infor­ma­cí, a moc mě kni­ha bavi­la. Oproti prv­ní­mu dílu je toto vydá­ní zda­ři­lej­ší, super jsou urban legends, tzn. duchař­ské pří­běhy, kte­ré nalez­ne­te na kon­ci kni­hy, ale zase v prv­ním díle, byly lep­ší pří­pa­dy. Nechybí samo­zřej­mě foto­do­ku­men­ta­ce, kte­rá při čte­ní o zlo­či­nech při­dá tu správ­nou stra­ši­del­nou atmo­sfé­ru. Takže pokud pat­ří­te také mezi ty, kte­ří milu­jí kni­hy na téma zlo­či­nů, roz­hod­ně si toto pokra­čo­vá­ní pořiď­te.

Oproti před­cho­zí­mu dílu jsou pří­pa­dy o něco vychy­ta­něj­ší, a kaž­do­pád­ně je to parád­ní počte­ní, a je vidět, že si s tím dala autor­ka opět hod­ně prá­ce. Moc by se mi líbi­lo, kdy­by se v dal­ším pokra­čo­vá­ní kni­hy věno­va­lo více pro­sto­ru roz­ho­vo­rům, to má váž­ně poten­ci­ál, kte­rý vás od kni­hy, už vůbec neod­trh­ne. Opět v kni­ze najde­me i roz­ho­vo­ry se zají­ma­vý­mi lid­mi, ten­to­krát se čtyř­mi. Tato dru­há kni­ha je del­ší než prv­ní vydá­ní, a je prav­dou, že se v ní nachá­zí stá­le vět­ši­na mě nezná­mých. Popsané pří­pa­dy autor­kou jsou opět spí­še z Ameriky, ale při­by­lo v ní, i těch evrop­ských. Autorka sepi­su­je pří­běhy bez ohle­du na dobu, tak­že pak bude na Vás, jest­li si vyhle­dá­te ten pří­pad kon­krét­ně, pokud Vás zau­jal. Knihu dopo­ru­ču­ji vše­mi dese­ti, a jsem vel­mi zvě­da­vá na tře­tí díl.


  • Opravdové zlo­či­ny 2
  • Zákulisí a detai­ly nej­zá­sad­něj­ších svě­to­vých pří­pa­dů
  • Lucie Bechynková
  • Datum vydá­ní: 25.08.2022
  • Počet stran: 312
  • Žánr: non-fiction

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78121 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71618 KB. | 19.06.2024 - 23:15:41