Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Paparazzi

Paparazzi

200504172154 papa
200504172154 papa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paparazzi - to je chlap (vět­ši­nou), kte­rý strá­ví celou noc na stro­mě až mu mrz­ne zadek jen pro­to, aby vás vyfo­til v co nej­chou­los­ti­věj­ší situ­a­ci. Teda ne vás, ale samo­zřej­mě něja­kou star...

V pří­pa­dě fil­mu Paparazzi se objek­tem zájmu toho­to dru­hu foto­gra­fů sta­ne vychá­ze­jí­cí herec­ká hvězda Bo Laramie (Cole Hauser). Ti, kdo ho věč­ně pro­ná­sle­du­jí snad ani nejsou lidi, ale hye­ny, díky nimž Bo hava­ru­je a při neho­dě je váž­ně zra­něn jeho syn. Jakožto hvězda akč­ních fil­mů se Bo inspi­ru­je svý­mi role­mi a roz­hod­ne se se svý­mi nohsle­dy vypo­řá­dat. Začne jed­no­ho po dru­hém „nesmír­ně nená­pad­ně“ likvi­do­vat.

Toho si samo­zřej­mě nemů­že nevšim­nout bys­trý detek­tiv Burton (Dennis Farina). Ten „nená­pad­ně“ při­po­mí­ná svý­mi vyšet­řo­va­cí­mi meto­da­mi inspek­to­ra Colomba. Jen neno­sí ten hroz­ný baloňák a v jeho kap­se vajíč­ko. Taky ale hned od začát­ku vycí­tí odkud vítr fou­ká a hned své­ho vyhléd­lé­ho pode­zře­lé­ho začne pra­vi­del­ně infor­mo­vat, jak postu­pu­je vyšet­řo­vá­ní.
I Colombovo pří­znač­né „jo, ješ­tě jsem se chtěl zeptat“ se ve fil­mu obje­ví.

Narozdíl do Colomba však v Paparazzi není zce­la jas­né, na čí stra­ně vlast­ně detek­tiv je. Chápe již polo­ší­le­né­ho Bo a mlč­ky schva­lu­je jeho počí­ná­ní nebo chce, jako kaž­dý nor­mál­ní detek­tiv, při­jít na kloub záhad­ným úmr­tím sku­pi­ny foto­gra­fů?

Aby ten celý boj za prá­vo na sou­kro­mí měl ten správ­ný hap­py end, tak zlo je vyhu­be­no nebo ale­spoň potres­tá­no, Bo pokra­ču­je ve své hvězd­né kari­é­ře a co víc, man­žel­ka mu zřej­mě úspěš­ně dono­sí dru­hé­ho potom­ka. Ačkoli ve vět­ši­ně „dra­ma­tic­kých“ fil­mů kaž­dá jiná těhot­ná žena obvykle po auto­mo­bi­lo­vé neho­dě o dítě při­jde.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Paparazzi
Režie: Paul Abascal
Scénář: Forrest Smith
Hudba: Brian Tyler
V hlav­ních rolích: Cole Hauser, Robin Tunney, Dennis Farina, Tom Sizemore, Daniel Baldwin, Tom Hollander, Kevin Cage, Andrea Baker
Délka: 84 minut


Podívejte se na hodnocení Paparazzi na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01360 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72209 KB. | 20.05.2024 - 05:40:59