Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Midnight Ghost Hunt je nová hra zdarma v Epic Store

Midnight Ghost Hunt je nová hra zdarma v Epic Store

Foto:Vaulted Sky Games
Foto:Vaulted Sky Games
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte rádi stra­ši­del­né hry na scho­vá­va­nou, mož­ná vás zaujme Midnight Ghost Hunt, nová hra zdar­ma v Epic Store. Jedná se o cha­o­tic­kou mul­tipla­ye­ro­vou hru, ve kte­ré se může­te stát buď lov­cem duchů, nebo duchem sám.

Lovci duchů jsou vyzbro­je­ni nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií, kte­rá jim umož­ňu­je dete­ko­vat a eli­mi­no­vat duchy z naší rea­li­ty. Duchové se mohou skrý­vat v nevin­ně vypa­da­jí­cích kusech nábyt­ku a vyu­ží­vat svých nad­při­ro­ze­ných schop­nos­tí, jako je nevi­di­tel­nost, teleki­ne­ze nebo miasma. Když se ale hodi­ny při­blí­ží k půl­no­ci, role se obrá­tí a lov­ci se sta­nou love­ný­mi. Duchové se stá­va­jí super nabu­ze­ný­mi a mají ome­ze­ný čas na pomstu.

Hra nabí­zí něko­lik růz­ných map s růz­ný­mi tak­tic­ký­mi mož­nost­mi a před­mě­ty k háze­ní. Můžete pro­zkou­mat opuš­tě­né diva­dlo, stra­ši­del­ný zámek nebo pro­kle­tou pirát­skou loď. Hra také pod­po­ru­je komu­ni­ka­ci s vaším týmem a výběr per­ků, kte­ré vám dají spe­ci­ál­ní výho­du.

Midnight Ghost Hunt je nyní dostup­ná zdar­ma v Epic Store jako Early Access hra. Vývojáři Vaulted Sky Games plá­nu­jí při­dat více obsa­hu a funk­cí během dal­ších 1-2 let. Pokud máte zájem o tuto hru, může­te ji stáh­nout zde nebo navští­vit jejich ofi­ci­ál­ní web pro více infor­ma­cí.


Zdroj: Epic sto­re

Foto:Vaulted Sky Games


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03867 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71797 KB. | 28.02.2024 - 08:00:54