Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Petr Jákl produkuje další film, tentokrát s De Nirem a Malkovichem

Petr Jákl produkuje další film, tentokrát s De Nirem a Malkovichem

20210202 155925
20210202 155925
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Po nato­če­ní sním­ku Jan Žižka se reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl začal ori­en­to­vat více na zahra­nič­ní fil­mo­vý trh. Po svých pro­du­cent­ských poči­nech Nejvyšší pocta s Edem Harrisem a Samuelem L. Jacksonem, Best Sellers s Michaelem Cainem, nebo Axis Sally s Al Pacinem prá­vě natá­čí film Wash Me in the River s Robertem De Nirem a  Johnem Malkovichem.

„Na týden jsme muse­li kvů­li covi­du zasta­vit natá­če­ní už v pří­prav­ném obdo­bí, a na dal­ší týden bohu­žel i během natá­če­ní. Dotklo se to i Roberta De Nira, kte­rý musel jet domů, a jeden den se s ním bude ješ­tě dotá­čet. Jinak pro­bí­ha­lo všech­no skvě­le,“ řekl pro­du­cent Petr Jákl, kte­rý odjel začát­kem toho­to roku na natá­če­ní do USA. Film vzni­ká na loka­cích v Portoriku, Georgii a v Los Angeles.

 Hlavním téma­tem sním­ku Wash Me in the River sce­náris­ty Taylora Barkera je pomsta. Jde o pří­běh býva­lé­ho nar­ko­ma­na, kte­rý se sna­ží pomstít dea­le­rům zod­po­věd­ným za smrt jeho snou­ben­ky. „Režisérem fil­mu je Randall Emmett, se kte­rým jsem spo­lu­pro­du­ko­val sní­mek Axis Sally s Al Pacinem. Ten se natá­čel taky v Portoriku. Randall má za sebou jako pro­du­cent 116 fil­mů. Stojí za tako­vý­mi hity jako je Irčan, Everest nebo Mlčení, “ vysvět­lil Jákl.  

 Film Wash Me in the River má skvě­lé obsa­ze­ní, ve třech hlav­ních rolích se obje­ví Robert De Niro, Jack Huston a John Malkovich. „John Malkovich dora­zil na posled­ní týden natá­če­ní v Portoriku. Byl úžas­ný, jako vždyc­ky. Moc jsme si rozu­mě­li a  mlu­vi­li hod­ně o Praze, kde byl mno­ho­krát. Vzpomínal, jak u nás točil rekla­mu na Plzeň, plno fran­couz­ských fil­mů, nebo jak cho­dil v zimě pod Karlovým mos­tem během natá­če­ní bez neo­pre­nu ve vodě,“ svě­řil se pro­du­cent, kte­rý kro­mě zahra­nič­ních fil­mů dokon­ču­je zatím svůj nej­vět­ší čes­ký počin Jan Žižka. Ten by měl být do čes­kých kin uve­den letos.

 „Bohužel zatím neví­me, stej­ně jako zby­tek téhle země, jaký vývoj tahle situ­a­ce bude mít, co ješ­tě pan­de­mie při­ne­se, a kdy se ote­vřou kina. Máme tak ale­spoň pro­stor udě­lat z fil­mu Jan Žižka to nej­lep­ší, co jde,“ dodal Petr Jákl.

 

Nejvyšší pocta
Válečné dra­ma Nejvyšší pocta bylo posled­ním fil­mem her­ců Petera Fondy a Christophera Plummera. „Držitel Oscara Christopher Plummer zemřel před dvě­ma týd­ny. V Nejvyšší poctě byl napros­to úžas­ný, a tak jsme k jeho poctě sestří­ha­li ukáz­ky z jeho scén,“ řekl Jákl.

https://deadline.com/video/christopher-plummer-final-performance-the-last-full-measure/

 Best Sellers

Spolupráce Petra Jákla s Michaelem Cainem na kome­di­ál­ním dra­ma­tu Best Sellers vznik­la na zákla­dě her­co­vy účas­ti na fil­mu Jan Žižka. Snímek byl letos vybrál do nesou­těž­ní sek­ce Berlinale Special Gala, kde jsou uvá­dě­ny peč­li­vě vybra­né fil­my výraz­ných reži­sér­ských osob­nos­tí, a kde měl napří­klad loni mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ru čes­ký film reži­sér­ky Agnieszky Holland Šarlatán.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61619 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71899 KB. | 18.06.2024 - 11:09:48