Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Poker Club a Breathedge: Dvě nové hry v Epic Games Store - zdarma

Poker Club a Breathedge: Dvě nové hry v Epic Games Store - zdarma

Foto: Ripstone
Foto: Ripstone
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte rádi hra­ní karet nebo dob­ro­druž­ství ve vesmí­ru, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes vyšli v Epic Games dvě nové hry: Poker Club a Breathedge.

Poker Club je nej­re­a­lis­tič­těj­ší poke­ro­vá simu­la­ce, kte­rou jste kdy vidě­li. Žijte život poke­ro­vé­ho pro­fe­si­o­ná­la v glo­bál­ním Poker Tour, pak se při­poj­te k Clubu a udě­lej­te si jmé­no v onli­ne tur­na­jích pro 200 hrá­čů. Poker Club nabí­zí úžas­né vizu­á­ly v Ultra HD 4K s pod­po­rou ray tra­cin­gu, více než 10 reži­mů tur­na­jů Texas Hold’em, mož­nost vytvá­řet vlast­ní hry a pra­vi­dla a spo­lu­pra­co­vat s přá­te­li a hrá­či z celé­ho svě­ta.

Breathedge je iro­nic­ká vesmír­ná sur­vi­val adven­tu­ra. Zabývejte se rolí jed­no­du­ché­ho chla­pa zva­né­ho Muž, kte­rý jen pře­vá­ží popel své­ho dědeč­ka na galak­tic­ký pohřeb a náh­le se ocit­ne upro­střed vesmír­né­ho spik­nu­tí. Vytvářejte nástro­je, pilo­tuj­te vozi­dla a dokon­ce ovlá­dej­te vesmír­né sta­ni­ce, abys­te pře­ži­li a pro­zkou­ma­li vrak. Breathedge je plný vti­pů, slaps­tic­ko­vé­ho humo­ru a bláz­ni­vých nápa­dů jako rake­vo­vé robo­ty pohá­ně­né mrt­vo­la­mi. Breathedge vás zave­de do obrov­ské­ho pole vesmír­né­ho vra­ku s ničím jiným než nesmr­tel­ným kuře­tem za spo­leč­ní­ka.

Obě hry jsou nyní k dis­po­zi­ci na Epic Games Store zdar­ma.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,60537 s | počet dotazů: 7189 | paměť: 75105 KB. | 29.02.2024 - 07:25:56