Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sběratel

Sběratel

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Filmová adap­ta­ce stej­no­jmen­né romá­no­vé prvo­ti­ny brit­ské­ho spi­so­va­te­le Johna Fowlese v podá­ní osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Williama Wylera je vyni­ka­jí­cí psy­cho­lo­gic­kou stu­dií věz­ně a jeho věz­ni­te­le.

Vypráví o mla­dém, nevzdě­la­ném, osa­mě­lém a uza­vře­ném sbě­ra­te­li motý­lů Frederickovi, kte­rý nej­pr­ve z povzdá­lí pozo­ru­je krás­nou a nada­nou stu­dent­ku umě­ní Mirandu, svůj pro­ti­pól – vitál­ní dív­ku s mno­ha přá­te­li a vzta­hy. Nečekaná výhra v lote­rii mu umož­ní kou­pi opuš­tě­né­ho domu na odlehlém ven­ko­vě, kam Mirandu une­se a uči­ní tak z ní dal­ší expo­nát do své sbír­ky...

Chladné skle­pe­ní, v němž ji věz­ní, je upra­ve­no jako pokoj pro hos­ty (Miranda je pře­ce „jen“ jeho host...) – nakou­pil jí spous­tu šatů, knih o umě­ní.. Posedlý tou­hou po její pří­tom­nos­ti, po mož­nos­ti dívat se na ni a sobec­kým chtí­čem vlast­nit ji, po ní poža­du­je jedi­né – aby ho milo­va­la...

Miranda brzy pocho­pí sví­zel­nost své situ­a­ce – dochá­zí jí, že ON není ten, koho hle­da­jí. Společnost totiž poztrá­cí pou­ze ji... Zoufale se sna­ží své­ho věz­ni­te­le pře­mlu­vit, aby ji pus­til, leč záhy pozná­vá, že jeho sli­by jsou jen pla­ný­mi řeč­mi... Několikrát se pokou­ší o útěk, před­stí­rá nemoc, dokon­ce se ho sna­ží svést – to vše mar­ně. On ji totiž bude věz­nit tak dlou­ho, dokud se do něj neza­mi­lu­je. Z kon­fron­ta­ce jejich posto­jů k živo­tu je však jas­né, že Miranda a Frederick nikdy nedo­jdou k poro­zu­mě­ní...

Film vzni­kl dva roky po vydá­ní Fowlesova romá­nu a kro­mě nomi­na­cí na Zlaté gló­by zís­kal hned něko­lik nomi­na­cí na Oscara – za režii, nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář a nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon. Oba hlav­ní před­sta­vi­te­lé - Terence Stamp a Samantha Eggar - si také odnes­li ceny z MFF v Cannes.

O filmu:

The Collector
Režie: William Wyler
Scénář: Stanley Mann a John Kohn
V hlav­ních rolích: Terence Stamp, Samantha Eggar, Kenneth More

Velká Británie / USA, 1965, 119 min


Podívejte se na hodnocení Sběratel na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82137 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69431 KB. | 08.12.2023 - 10:24:54