Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sex Tape - (45%)

Sex Tape - (45%)

Sextape
Sextape
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dalo by se to také nazvat: 95ti minu­to­vá rekla­ma na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam neby­lo (asi na napl­ně­ní kami­ó­nu), dob­rá sko­ro jsem se divi­la, že Apple nebyl v závě­reč­ných titul­cích jako hlav­ní role.

Ale o čem ten­to film vlast­ně je? Dvojice Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) jsou mla­dí a mají nutká­ní si pořád uží­vat. Ovšem o něko­lik let a pár dětí poz­dě­ji jejich vztah už není tako­vý, jaký býval a na jejich hrát­ky už není čas. Až nako­nec se jim poda­ří zís­kat něja­kou tu chví­li pro sebe a po něko­li­ka poku­sech, jak se dá vyčíst z názvu fil­mu, je napad­ne nato­čit por­no. Místo sma­zá­ní nahráv­ky, se sama šíří a to do, pozor na to, IPadů, kte­ré Jay poroz­dá­val (objed­ná­vá je po něko­li­ka kusech a sta­ré poté roz­dá­vá). Poté nezbý­vá nic jiné­ho, než se to sna­žit ze všech zaří­ze­ní sma­zat.

Jak jen to zhod­no­tit, film pro­vá­ze­lo pár trap­ných scén. Jako dob­rý pří­klad poslou­ží roz­ho­vor o tom, jak si kdo fotí jeho „chlou­bu“ a podob­né. Pokud si chce­te jen odpo­či­nout po dni plné prá­ce a moc nepře­mýš­let, tak si to pusť­te. Rozhodně neo­če­ká­vej­te něja­kou Oscarovou kome­dii. Abych neby­la úpl­ně zlá, ano, našly se chví­le, kdy jsem se sku­teč­ně i zasmá­la.

Film jede na podob­né vlně, jako reži­sé­rův (Jake Kasdan) pře­de­šlý kou­sek, ve kte­rém mimo­cho­dem hrá­la také Camerin Diaz a Jason Segel, Zkažená úča. Dialogy, jak už jsem říka­la, byly občas dosti nud­né a trap­né, že by se jim ani puber­ťák neza­smál, ale občas se stal něja­ký ten zázrak a člo­věk tlu­me­ně vybouchl smí­chy. Takže tako­vá prů­měr­ná ame­ric­ká kome­die. Je nut­no podotknout, že hlav­ním pro­ta­go­nis­tům to spo­lu sed­ne a něja­ká ta che­mie tam i bude.

Podtrženo sečte­no, bodo­vá­ní zve­dá scé­na v kuchy­ni „Ještě, že jsem vytře­la.“, moje sla­bost pro psy a zaob­le­ný kluk, kte­rý mís­ty půso­bil, že tvůr­ci již nevě­dě­li co dál. Bohužel nijak s hod­no­ce­ním už nehne ani zad­ní výba­va Jason Segela.

Režie: Jake Kasdan

Scénář: Jason Segel, Nicholas Stoller, Kate Angelo

Kamera: Tim Suhrstedt

Hudba: Michael Andrews

Hrají: Jason Segel, Cameron Diaz, Rob Corddry, Ellie Kamper, Rob Lowe, Nat Faxon a dal­ší…


Podívejte se na hodnocení Sex Tape na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22451 s | počet dotazů: 265 | paměť: 69474 KB. | 01.12.2023 - 14:58:34