Kritiky.cz > Horory > Kansen (2004)

Kansen (2004)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Japonský film z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí o hro­zi­vé infek­ci a léka­řům, kte­ří se pro­ti ní sna­ží bojo­vat.

Japonci jsou mistři v horo­ro­vém žán­ru a jejich fil­my se těší vel­ké popu­la­ri­tě u divá­ků. Je to hlav­ně díky jejich dyna­mič­nos­ti, tajem­né­mu nábo­ji, kte­rý doká­že nabu­dit tu správ­nou atmo­sfé­ru stra­chu a nej­lep­ší je samot­ná jed­no­du­chost efek­tů, ke kte­rým není zapo­tře­bí mít vel­ký balík peněz.

Český název: Infekce
Režie: Masayuki Ochiai
Rok výro­by: 2004
Délka: 93 min
Země: Japonsko

Hrají:
Michiko Hada... (Dr. Nakazono)
Moro Morooka ... (Dr. Kishida)
Shirô Sano ... (Kiyoshi Akai)
Sato ... (Dr. Akiba)
Masanobu Takashima ... (Dr. Uozumi)
...a dal­ší

Doktoři Akiba a Uozumi pra­cu­jí v malé nemoc­ni­ci, kte­rá se oci­tá na pokra­ji finanč­ní kri­ze. Stejně jako ostat­ní čle­no­vé nemoc­nič­ní­ho per­so­ná­lu nedo­sta­li už dlou­ho zapla­ce­no za svou prá­ci, pro­to jich už hod­ně ode­šlo a navíc nemoc­ni­ce nemá dosta­tek léků a musí sni­žo­vat počet paci­en­tů. U jed­no­ho z paci­en­tů se obje­ví vel­ké kom­pli­ka­ce, oba dok­to­ři spo­leč­ně s pár sestra­mi se ho pokou­ší při­vést zpět k živo­tu. Při masá­ži srd­ce mu jed­na ze sester omy­lem pích­ne jiný druh léku, kte­rý je pro něj smr­tel­ný. Následuje hád­ka zda to ozná­mit či ne a nako­nec se roz­hod­nou celou věc ututlat. V tu chví­li doje­de k nemoc­ni­ci sanit­ka, kte­rá při­ve­ze nové­ho paci­en­ta s pří­zna­ky zvlášt­ní­ho dru­hu infek­ce. Při bliž­ším prů­zku­mu jeho těla si dok­to­ři všim­nou, že infek­ce začí­ná roz­klá­dat sva­lo­vou hmo­tu v těle. Objeví se i dok­tor Akai, kte­rý začne tak tro­chu Akibu s Uozumim vydí­rat. Všechno sly­šel z ved­lej­ší míst­nos­ti a nesou­hla­sí s ututlá­ním smr­ti jed­no­ho z paci­en­tů. Jenže se jim to vymkne z rukou a infek­ce začne napa­dat čle­ny per­so­ná­lu a ti jeden po dru­hém děla­jí div­né věci, kte­ré kon­čí i smr­tí. Dokáže dok­tor Akiba vyře­šit ten­to zapekli­tý pro­blém dřív, než infek­ce a podiv­né cho­vá­ní zahu­bí všech­no živé v této ponu­ré nemoc­nič­ní budo­vě nebo není všech­no tak jak to na prv­ní pohled vypa­dá?

Japonci nám opět nabíd­li pořád­nou akci ten­to­krát z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí. Tajemné, ponu­ré chod­by chát­ra­jí­cí nemoc­ni­ce mají nabu­dit v divá­ko­vi pocit dusi­vé a strach nahá­ně­jí­cí atmo­sfé­ry. Opět doká­za­li, že dob­ré fil­my se dají nato­čit i z lev­ných pro­střed­ků.

Líbí se mi jakým způ­so­bem roz­ví­jí jed­not­li­vé posta­vy. Z vel­ké­ho tvrďá­ka se nako­nec sta­ne pose­ra nebo z pla­ché dív­ky nej­vět­ší hrdin­ka. Tady vidí­me, že sko­ro všich­ni paci­en­ti mají něja­kou vadu a jen vel­mi málo je jich nemoc­ných jen fyzic­ky. Co se týče lékař­ské­ho per­so­ná­lu může­me vidět změ­ny cho­vá­ní u všech postav. Nejlepší jsou asi ty dvě sestřič­ky, z nichž se jed­na učí píchat jeh­ly do žíly a dru­há si pochut­ná na skvě­lém mase. Samotné ztvár­ně­ní pře­mě­ny naka­že­ných lidí je zvlášt­ní. Moc efek­tů na to nepo­tře­bo­va­li. Stačilo tro­chu zele­né­ho hnu­su a pěk­ná vrst­va make- upu. Chvílemi mi někte­ré scé­ny při­pa­da­ly sice jako z fil­mu Nenávist, ale ori­gi­na­li­ta se nedá popřít.

Herecké výko­ny byly na růz­ných úrov­ních. Zatímco pár jedin­cům jsem uvě­řil sko­ro všech­no, vět­ši­na jich nepřed­ved­lo nic svě­to­bor­né­ho. Byly to jen prů­měr­né výko­ny a mís­ty až trap­né (viz. šíle­ná paci­ent­ka mě už zhru­ba v půl­ce fil­mu neho­ráz­ně štva­la). Co se týče hud­by nemůžu nic vytknout, pro­to­že byla pří­jem­ným zpes­t­ře­ním fil­mu a pěk­ně pod­bar­vo­va­la atmo­sfé­ru.

Nic méně musím na závěr podotknout, že mě konec fil­mu lehce zkla­mal. Čekal jsem sice ote­vře­ný konec, ale tro­chu jsem se začal ztrá­cet v tom, co je rea­li­ta a co sku­teč­nost. Měl to být jis­tě záměr, ale pro divá­ka to bylo dost nepře­hled­né.

Hodnocení:
Tenhle film pat­ří urči­tě do leh­čí­ho prů­mě­ru, a pro­to mu dávám 60%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Aladdin and the Death Lamp (2012)25. dubna 2017 Aladdin and the Death Lamp (2012) Aladdin svou nevědomostí uvolní nebezpečného džina, který ze všeho nejvíce touží ovládnout celý svět.   Aladdin a jeho přítel Luca najdou v jedné z hrobek podivnou […] Posted in Horory
  • Když promluví... Čtyři dohody7. září 2017 Když promluví... Čtyři dohody Hej, jsi starý, hloupý a k ničemu! Dodnes mám v hlavě slova ze Čtyř dohod, kde něco podobného autor rozepisuje k pojednání o tom, jak nás druzí „začarují“ svými soudy. A jsme v pytlli! […] Posted in Recenze knih
  • Velké nesnáze v Malé Číně2. září 2023 Velké nesnáze v Malé Číně Správné 80. béčko, kde nechybí kung-fu, magie, zelenooké krásky a Kurt Russel v nátělníku. Nádherná atmosféra a tajemnost čínské čtvrti v San Fransisco Vás pohltí, ale neřešte moc […] Posted in Krátké recenze
  • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
  • Noční zub (2021)20. října 2021 Noční zub (2021) Nová Netflix upířina lákala na variaci Vampire Collateral s Cruisem, ale ve výsledku je nudným televizním Thrillerem, který nemá čím zaujmout.Řidič nabere 2 atraktvní ženy, které má celou […] Posted in Krátké recenze
  • Sébastien Loeb Rally Evo26. prosince 2020 Sébastien Loeb Rally Evo     Jak už nám název napovídá, bude se ve hře jednat hlavně o zážitky z kariéry Sébastiena Loeba, který je světoznámý jezdec Rally. Tak vzhůru do prožití kariéry Sébastiena od […] Posted in Retro games
  • Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%3. června 2016 Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30% Pokračování předloňských Želv Ninja se nese ve velmi podobném duchu, jen s několika změnami, ve všech případech k horšímu: Jednička byla spotřební zábavou určenou zejména pro osmi […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Domina S02E01 - Conspiracy18. srpna 2023 Titulky k Domina S02E01 - Conspiracy První díl druhé série seriálu Domina má titulky hotové. Epizoda s názvem spiknutí řeší hladomor po příjezdu Gaia s Livií po třech letech v jižních provinciích zpátky do Říma. Titulky pro […] Posted in Titulky
  • Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem Film Léto s gentlemanem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osobně tento svátek? Ne, tenhle svátek jsem nikdy neslavil a odmítal jsem ho slavit.  Přišel mi uměle a jen […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62836 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71432 KB. | 24.06.2024 - 02:26:18