Kritiky.cz > Horory > Paranormal Activity (2007)

Paranormal Activity (2007)

rp Paranormal Activity 28200729.jpg
rp Paranormal Activity 28200729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další z řady „rádo­by pecek“ kte­ré si zís­ka­ly neu­vě­ři­tel­ný počet pří­z­niv­ců a já pros­tě nikdy nepo­cho­pím PROČ…

Mladý pár Micah a Katie si uží­va­jí spo­ko­je­ný mile­nec­ký život a těší se z kaž­dé spo­leč­né chví­le ve svém novém útul­ném domě. Jedinou kaň­kou na jejich sou­ži­tí je fakt, že posled­ní dobou se v jejich hníz­deč­ku lás­ky dějí podiv­né věci. Hlavně Katie je pře­svěd­če­na, že se zde vyskyt­ly nad­při­ro­ze­né síly. Micah pro­to kou­pí novou kame­ru, kte­rá má vše zachy­tit. Zpočátku se však zdá, že je vše v pořád­ku a Katie je pros­tě jen moc pře­cit­li­vě­lá. Jenže během násle­du­jí­cích nocí začnou oba sly­šet podiv­né zvu­ky a sta­nou se svěd­ky podiv­ných úka­zů. Navíc se situ­a­ce začne stup­ňo­vat, což vyvr­cho­lí nejen zhor­še­ným psy­chic­kým sta­vem obou akté­rů, ale i…


Režie: Oren Peli
Rok výro­by: 2007
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Katie Featherston...(Katie)
Micah Sloat...(Micah)
...a dal­ší


Již je to něko­lik měsí­ců co jsem něko­li­ka lidem slí­bil, že upřu svou pozor­nost na nej­zná­měj­ší (zná­mé) horo­ro­vé série, ale vět­ši­nu své­ho vol­né­ho času jsem věno­val všem mož­ným horo­ro­vým kous­kům jen ne jim. Je to dáno hlav­ně tím, že se sna­žím na Horror.cz psát co nej­ví­ce recen­zí na fil­my, kte­ré na těch­to strán­kách ješ­tě nejsou, no a už mi pros­tě moc času na nic jiné­ho nezbý­vá. Poslední dobou jsem však již pře­sy­cen, nebo lépe zne­chu­cen pří­va­lem nej­růz­něj­ších céč­ko­vých paskvi­lů a tak jsem se roz­ho­dl vrh­nout se koneč­ně na ty série. Původně jsem se chtěl zamě­řit na Resident Evil a Poltergeist, ale nako­nec jsem zvo­lil prá­vě Paranormal Activity. Proč? Mám tuhle sérii již dost dlou­ho v PC a zby­teč­ně mi tam zabí­rá mís­to – no a navíc jí chci mít už koneč­ně za sebou.
Found foo­tage totiž nepat­ří zrov­na mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší horo­ro­vý sub­žánr (až na pár výji­mek, nemám mezi těmi­to fil­my moc oblí­be­ných kous­ků). Je ovšem prav­dou, že P. A. jsem se záměr­ně vyhý­bal dost dlou­ho hlav­ně pro­to, že mno­zí ten­to film vyná­še­jí do nebes stej­ně jako Záhadu Blair Witch, kte­rou já osob­ně z celé své duše nesná­ším a mám ji zařa­ze­nou ve své TOPce nej­hor­ších horo­ro­vých fil­mů. No a po zhléd­nu­tí toho­to fil­mu mám podob­ný názor i na tuto blbost. Tohle že měl být jeden z nej­stra­ši­del­něj­ších fil­mů? Kde je ta sli­bo­va­ná hrůza a napě­tí, při kte­rých mi měli stát vla­sy na hla­vě? To si dělá­te prdel…
Tři čtvr­tě hodi­no­vá nuda plná ješ­tě úmor­něj­ších dia­lo­gů, u kte­ré jsem já milov­ník nej­růz­něj­ších morbidních/úchylných pra­sá­ren a psy­cho­lo­gic­kých kous­ků trpěl jako raně­né zví­ře. Sledovat dva (ne)herce a poslou­chat jejich debil­ní kecy bylo oprav­du utr­pe­ní. S hrů­zou si uvě­do­mu­ju, že vzhle­dem k počtu násle­du­jí­cích dílů to budu muset ješ­tě něko­li­krát absol­vo­vat zno­vu. Jediným štěs­tím nýman­da Peliho bylo to, že ke kon­ci se pře­ce jenom roz­ho­dl „mír­ně“ při­tvr­dit a já tak pokleslou hla­vou nesho­dil moni­tor ze sto­lu. Nudou jsem už totiž něko­li­krát před­tím praš­til čelem do klá­ves­ni­ce. Závěrečná dese­ti­mi­nu­tov­ka tak ale­spoň čás­teč­ně doká­za­la upou­tat mou pozor­nost a kvů­li tomu nedám čis­tý ODPAD. 

Hodnocení:
Každopádně nechá­pu, jak mohl ten­to film vydě­lat tolik peněz a proč má tolik pokra­čo­vá­ní. 20% dám za ten závěr a dal­ších 10% za těch něko­lik alter­na­tiv­ních kon­ců. 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Clona7. září 2011 Clona Příběh duchařských fotek je starý, jako fotoaparát sám. Kroutíme nad nimi hlavou, smějeme se jim, ťukáme na čelo… dokud nám z fotolabu […] Posted in Recenze
  • Respawn Entertainment dal dohromady malý tým vývojářů. Ti...30. prosince 2020 Respawn Entertainment dal dohromady malý tým vývojářů. Ti... Respawn Entertainment dal dohromady malý tým vývojářů. Ti mají pracovat na zbrusu novém projektu. Vyplývá to z inzerátů na webu studia, které má na svědomí tituly jako Star Wars Jedi: […] Posted in Krátké herní aktuality
  • A - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 A - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech patří mezi spisovatele a také ilustrátory, jenž si vytvářejí vlastní svět. Magickou atmosféru dodává svým knihám jak psaným, tak i čistě jen s ilustracemi. Jednou takovou je A. […] Posted in Recenze knih
  • Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě1. prosince 2023 Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě Odlehlá výzkumná stanice na Antarktidě. Všude kolem jen mráz a sníh. Dovedete si představit atmosféričtější místo, kde by skupina amerických vědců mohla čelit mimozemské hrozbě? Pokud jste […] Posted in Retro filmové recenze
  • Chlapec v pruhovaném pyžamu1. května 2009 Chlapec v pruhovaném pyžamu Příběh filmu je zasazen do kontroverzní doby 2. světové války.  Ovšem nečekejte vlnu drastických scén, jako jste možná zvyklí z ostatních válečných filmů, kde […] Posted in Recenze
  • Apollo 18 (2011)2. června 2019 Apollo 18 (2011) Tak teď už víme, proč se lidé raději nevrátili na Měsíc. Vesmírné found footage pro fandy tohoto subžánru jako stvořené… Když americká NASA uvedla prohlášení, že se mise […] Posted in Horory
  • Nový film Petra Kolečka Zbožňovaný dotočen29. října 2020 Nový film Petra Kolečka Zbožňovaný dotočen V minulých dnech skončilo natáčení nového filmu scenáristy a režiséra Petra Kolečka Zbožňovaný (pracovní název Božský děda) s Jiřím Bartoškou v titulní roli. V komedii […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny23. října 2019 Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny Lukáš Pavlásek: V žábu se proměňuji často Nová pohádka Zdeňka Trošky Zakleté pírko vstoupí do kin 2.ledna 2020, ale již v průběhu letošního prosince se uskuteční řada mimořádných […] Posted in Speciály
  • Kevine?!14. června 2022 Kevine?! Posted in Komiks
  • Předehra k týdnu bez kofeinu 221. července 2020 Předehra k týdnu bez kofeinu 2 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05023 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71831 KB. | 18.07.2024 - 16:29:22