Kritiky.cz > Horory > Shark Swarm (2008)

Shark Swarm (2008)

rp Shark Swarm 28200829.jpg
rp Shark Swarm 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Více než 160. minu­to­vá nálož céč­ko­vé podí­va­né, kte­rá má do pořád­né­ho žra­lo­čí­ho kous­ku hod­ně dale­ko…

Movitý Hamilton Lux se roz­ho­dl pro­mě­nit pří­moř­ské měs­teč­ko Full Moon Bay v luxus­ní rezi­den­ci a začal sku­po­vat pozem­ky od míst­ních oby­va­tel. Většina z nich jsou totiž jen chu­dí rybá­ři, kte­ří již řadu týd­nů nechy­ti­li ani jed­nu rybu. Nikdo z nich nemá totiž ani tuše­ní, že Lux nechal záměr­ně zamo­řit zdej­ší vodu nebez­peč­ným toxi­nem, kte­rý zahu­bil vět­ši­nu pod­moř­ské­ho živo­ta, aby tak rych­le­ji dosá­hl své­ho. Jediný kdo mu dělá pro­blémy, je Daniel Wilder, kte­rý odmí­tá pro­dat své pozem­ky. Záhy se však uká­že, že tvr­do­hla­vý rybář a jeho rodi­na jsou jen malou pře­káž­kou opro­ti tomu, co se na Full Moon Bay chys­tá ude­řit z moře. Nebezpečné che­mi­ká­lie totiž sice doká­za­li vyhu­bit vět­ši­nu ryb, ale to už nepla­tí o žra­lo­cích. Toxin v nich „jen“ vyvo­lal mno­hem vět­ší agre­si­vi­tu a tak když nejsou v moři ryby, stal se pro ně člo­věk víta­nou změ­nou jejich jídel­níč­ku…


Český název: Invaze žra­lo­ků
Režie: James A. Contner
Rok výro­by: 2008
Délka: 164 min
Země: USA
Hrají:
John Schneider...(Daniel Wilder)
Daryl Hannah...(Brook Wilder)
Mimi Michaels...(Kim Wilder)
Roark Critchlow...(profesor Phillip Wilder)
Heather McComb...(Amy Zuckerman)
Armand Assante...(Hamilton Lux)
...a dal­ší


Co se horo­rů se zví­ře­cí téma­ti­kou týče, tak jim věnu­ji doce­la vel­kou pozor­nost a asi ani nespo­čí­tám, na kolik jsem už napsal recen­ze. Především pak na ty, kde figu­ru­jí žra­lo­ci. Tomuto kous­ku jsem se však již něko­lik měsí­ců záměr­ně vyhý­bal, pro­to­že mě odra­zo­va­la ta pře­pá­le­ná sto­páž. Televizní film s více než 160 minu­ta­mi – hrů­zostraš­ná kom­bi­na­ce. Nakonec jsem ale stej­ně neo­do­lal. Mrzké pro­cen­tu­ál­ní hod­no­ce­ní na CSFD (12%) bylo jas­ným varo­vá­ním, že ani ten­to­krát nepů­jde o žád­ný kle­not. I ten­to kou­sek je sou­čás­tí Maneater Series. Čelisti tak opět zůsta­ly nepře­ko­ná­ny, ale zato se céč­ko­vé bra­ky dočka­li dal­ší­ho pří­růst­ku do své počet­né sku­pi­ny.
Asi nej­vět­ší ránu do pali­ce by si zaslou­ži­li samot­ní scé­náris­té. Vzhledem k tomu že na to byli dva, si moh­li dát ale­spoň tro­chu prá­ce s vymyš­le­ním něja­ké ori­gi­nál­ní záplet­ky. Místo toho se dočká­me dlou­ha­tán­ské nudy, kte­rá navíc postrá­dá logi­ku a při vět­ši­ně scén bude divák jen nevě­říc­ně zírat na obra­zov­ku. Obětí je tu sice oprav­du celá kupa (poma­lu jsem se začal bát, že žra­lo­ci seže­rou celé měs­teč­ko a nikdo si toho za celou dobu ani nevšim­ne), nicmé­ně ty niko­mu nechy­bí a navíc vět­ši­na z nich je na stej­né brdo. Což se nako­nec uká­za­lo býti ješ­tě únav­něj­ší, než debi­li­ta jed­not­li­vých postav.
Osobně moc nechá­pu účast znač­ně opuch­lé Daryl Hannah, kte­rou jsem málem ani nepo­znal. Nejen že vypa­da­la hroz­ně, ale svůj talent asi necha­la doma pod poste­lí. John Schneider je už poma­lu stá­li­ce v podob­ných paskvi­lech, ale nej­ví­ce mě šoko­va­la pří­tom­nost F. Murraye Abrahama. Tohoto her­ce jsem si vždyc­ky vážil, ale zřej­mě i on měl urči­té obdo­bí, kdy o pořád­nou roli neza­va­dil a tak musel při­jmout i tako­vé nabíd­ky. Shark Swarm totiž není jedi­ným céč­kem, ve kte­rém se obje­vil. Invaze žra­lo­ků tak v žád­ném pří­pa­dě nebu­de nikdy pat­řit mezi fil­my, kte­ré bych snad něko­mu dopo­ru­čo­val. Pokud však máte pro­blémy se spa­ním, tak u téhle sto­pá­že to zalo­mí­te urči­tě. 

Hodnocení:
20%Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cabin Fever: Patient Zero (2014)20. března 2016 Cabin Fever: Patient Zero (2014) Pro rozlučku se svobodou si nemohli vybrat horší místo! Alkohol a chuť na sex velmi záhy vystřídá marný boj se zákeřným virem, který vás doslova rozežere zaživa. Čtveřice přátel […] Posted in Horory
  • A co když je to jinak2. března 2018 A co když je to jinak Kniha, která asi splní čtenářova očekávání jen zčásti. Nějak tak bych začala, jelikož je to ten hlavní dojem, který si z četby odnáším. Na jednu stranu je text plný zajímavých pohledů na […] Posted in Recenze knih
  • Skončilo natáčení romantické komedie JEDINĚ TEREZA10. února 2021 Skončilo natáčení romantické komedie JEDINĚ TEREZA Koncem ledna skončilo v srdci Českého ráje, na prosluněném a zasněženém vrcholku hory Kozákov, natáčení romantické komedie Jedině Tereza. Právě tady se rozhodovalo o tom, jestli řada […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Můj vůdceSkutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi19. srpna 2007 Můj vůdceSkutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi Můj vůdce: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi 12.8.2007 recenze Přečteno: 326 krát […] Posted in Recenze
  • Shingeki no Kyojin - 7. díl29. června 2017 Shingeki no Kyojin - 7. díl Malá čepel: Obrana Trostu (3. část) Mám první možnost opravit sama sebe, a to hned dvakrát. Ve 2. dílu jsem podcenila význam informace o přírodním bohatství ve světě lidí. Podcenila jsem […] Posted in Spoilery
  • Onibaba (1964)27. dubna 2012 Onibaba (1964) "JÁMA HLUBOKÁ A TEMNÁ"... Během japonské občanské války žije uprostřed vysoké pampové trávy dvojice hladovějících žen, které netrpělivě očekávají návrat syna/manžela. Jejich […] Posted in Horory
  • Saw 31. června 2021 Saw 3 Doktorka Lynn Denlon (Bahar Soomekh) nemá ponětí, že je další na řadě. Jednou po noční službě v nemocnici ji Skládačkova učebnice Amanda (Shawnee Smith) unese a odvede do opuštěného […] Posted in Retro filmové recenze
  • Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 %16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 % Taková otázka mě při sledování francouzského animovaného filmu nenapadla, ale nestačila jsem se divit, co všechno se dá do jednoho filmového příběhu zamotat. Nejdříve jsem si musela […] Posted in Filmové recenze
  • Český obchod Xzone omylem prozradil sběratelku Dying Light 2....26. ledna 2021 Český obchod Xzone omylem prozradil sběratelku Dying Light 2.... Český obchod Xzone omylem prozradil sběratelku Dying Light 2. Ta kromě samotné PC verze hry nabízí sošku Aidena Caldwella coby hlavní postavy, mapu tajných lokací, kovový obal na nosič se […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Tajný život mazlíčků - Filmaři10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - Filmaři Producenti Meledandri a Healy spolupracují s režisérem Tajného života mazlíčků Chrisem Renaudem mnoho let. „Když jsem vedl animace ve FOX, náš koproducent Chris Renaud tam kreslil […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33410 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72021 KB. | 25.04.2024 - 09:55:00