Kritiky.cz > Horory > Recall, The (2017)

Recall, The (2017)

rp Recall2C The 28201729.jpg
rp Recall2C The 28201729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wesley Snipes má nevy­ří­ze­né účty s mimo­zemš­ťa­ny…


Pětice kama­rá­dů se vydá­vá strá­vit něko­lik hez­kých dnů k domu u jeze­ra, kte­rý pat­ří rodi­ně jed­né z dívek. Romantika okol­ních lesů a křiš­ťá­lo­vé hla­di­ny jeze­ra je vel­kým láka­dlem, ale jejich idyl­ka je naru­še­na setká­ním s podi­vín­ským lov­cem na zapad­lé ben­zín­ce. Jak se však záhy uká­že, čeka­jí je mno­hem hor­ší pro­blémy. Z tele­vi­ze se dozví o podiv­ných mlž­ných mračnech, kte­ré se obje­vi­li po celém svě­tě a v nichž se skrý­vá cosi zlo­věst­né­ho. Cosi, co zane­dlou­ho sestou­pí na naši pla­ne­tu a ani naši přá­te­lé nezů­sta­nou tomu­to setká­ní ušet­ře­ni. Zpovzdálí však vše sle­du­je někdo, kdo se na ten­to oka­mžik již dlou­ho při­pra­vo­val a je při­pra­ven zasáh­nout…


Český název: Mimozemská inva­ze

Režie: Mauro Borrelli
Rok výro­by: 2017
Délka: 90 min
Země: Kanada / USA
Hrají:
Wesley Snipes...(„Lovec“)
Jedidiah Goodacre...(Charlie)
Laura Bilgeri...(Annie)
RJ Mitte...(Brendan)
Hannah Rose May...(Kara)
...a dal­ší


Béčkové sci­fi horo­ry sice nepat­ří mezi moje nej­vy­hle­dá­va­něj­ší fil­my, ale když už se mi dosta­nou pod ruky, rád se na ně podí­vám. U toho­hle fil­mu jsem byl však dost obe­zřet­ný. Slabé hod­no­ce­ní na inter­ne­tu bylo jas­ným sig­ná­lem, že mé srd­ce asi moc rados­tí ple­sat nebu­de, ale Wesley Snipes byl své­ho času mým oblí­be­ným her­cem a tak jsem někde ve skry­tu duše dou­fal, že by mohl povznést ten­to film ale­spoň na prů­měr­nou úro­veň. Bohužel se uká­za­lo, že se v posled­ních letech stej­ně jako Dolph Lundgren obje­vu­je jen v pod­řad­ných kous­cích a jejich slá­va je už asi nená­vrat­ně vta­hu.
Po něko­li­ka minu­tách se mi hla­vou pro­hna­lo srov­ná­vá­ní se Dnem Nezávislosti, Mlhou a Pavučinou snů (jen vel­mi rych­lý prů­let), ale násled­ně se uká­za­lo, že tady pšen­ka roz­hod­ně nepo­ros­te. Postavy tee­nage­rů mi nepři­šly zrov­na moc cha­risma­tic­ké ani zají­ma­vé, setká­ní s podi­vín­ským lov­cem i prv­ní střet s mimo­zem­skou for­mou živo­ta byla dost podiv­ná až směš­ná a téměř po celou dobu jsem neza­zna­me­nal nějak zvlášť zají­ma­vou atmo­sfé­ru. Snad až na pasáž ve vesmír­né lodi. To však nezna­me­ná, že by byl film vylo­že­ně špat­ný. Našlo by se tu i pár zají­ma­vých momen­tů.
Je však taky potře­ba říci, že ti co by snad oče­ká­va­li spa­ni­lou Wesleyho jízdu, budou asi těž­ce zkla­má­ni. Je sice prav­da, že na pla­ce byl zřej­mě nej­lep­ší, ale moc­krát se ke slo­vu nedo­stal, což byla ško­da. Další sla­bi­nu vidím v tom, že tvůr­ci nedo­ká­za­li vymáčk­nout veš­ke­rý poten­ci­ál, kte­rý se jim poda­ři­lo vypro­du­ko­vat (efek­ty neby­li nej­hor­ší – tako­vá scé­na s „pře­dě­láv­kou lidí“ taky neby­la špat­ná), jen to chtě­lo zku­še­něj­ší tým a hlav­ně reži­sé­ra.
Mimozemská inva­ze tak dle mého bohu­žel nedo­sáh­la ani prů­měr­né kva­li­ty. Pozitivních věcí tu bylo méně než těch nega­tiv­ních a hlav­ně jsem se u toho mís­ty nesku­teč­ně nudil.


Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Daniel Nekonečný26. března 2019 Daniel Nekonečný Daniel Nekonečný (vlastním jménem Daniel Konečný; 29. června 1966 Boskovice – 26. března 2019, Praha) byl český zpěvák, tanečník a šoumen, herec a módní fanatik do ohně, třpytek a žluté […] Posted in Profily osob
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt26. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt Po několika dnech bylo natáčení v Trogiru u konce a na programu stály nejdůležitější záběry: u Zadaru se měla natáčet Vinnetouova smrt. Štáb se ubytoval v úplně novém prázdninovém […] Posted in Speciály
  • Yakhanyeongung9. května 2024 Yakhanyeongung Okay silná káva dávající jasný message STOP ŠIKANĚ!! Korejci se opět vyšvihli a natočili dost možná nejlepší seriál na téma školství a šikana a jak praví zdejších 90%, tak je to […] Posted in Krátké recenze
  • V tento den roku 1971 byl uveden film "Harold a Maude"20. prosince 2023 V tento den roku 1971 byl uveden film "Harold a Maude" Student Kalifornské univerzity Colin Higgins napsal film Harold a Maude jako svou magisterskou práci. Když Higgins pracoval u producenta Edwarda Lewise jako kulečníkář, ukázal scénář […] Posted in Zajímavosti
  • Gabriela Míčová ELA26. dubna 2017 Gabriela Míčová ELA Ve filmové trilogii Zahradnictví hrajete Elu. Kdo podle vás Ela je? Je to jedna ze tří sester. Řekla bych, že je z nich nejumírněnější a nejkonzervativnější. Je spořádaná a miluje svého […] Posted in Rozhovory
  • Obhajoba Veve | Survivor CZ&SK8. května 2022 Obhajoba Veve | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Titulky k Bad Behaviour S01E04 - Wilderness23. března 2023 Titulky k Bad Behaviour S01E04 - Wilderness Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná epizoda líbila. Neváhejte také v diskuzi pod titulky probrat dění v aktuálním díle. Problematický […] Posted in Titulky
  • Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.5. června 2021 Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana. Kdysi dávno narazil do afrického kontinentu meteorit z Vibránia a ten dokázal malou zaostalou  zemi dostat do moderní doby. Má technologický náskok před známým světem, ale šikovně jej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář23. července 2023 Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář Máte rádi romány Sofie Lunbergové? Chcete se podívat do Itálie? Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Tak právě vám je určena kniha s názvem Jiné životy. Ráda bych se s vámi podělila […] Posted in Recenze knih
  • #13 - The Old Dark House3. června 2019 #13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové podivnosti. Ale některé dokážou zaujmout. Starý temný dům je jedním z těch případů a je nejen […] Posted in 101 nejlepších hororů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24789 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71692 KB. | 17.07.2024 - 19:18:54