Kritiky.cz > Horory > Resident Evil: Retribution (2012)

Resident Evil: Retribution (2012)

rp Resident Evil Retribution 28201229.jpg
rp Resident Evil Retribution 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Této sérii již vidi­tel­ně začí­ná dochá­zet dech a nepo­mohl tomu ani návrat něko­li­ka postav…

Na loď Arcadia zaú­to­čí koman­do Umbrelly Corporation pod vede­ním Jill Valentine a vět­ši­nu osvo­bo­ze­ných lidí zabi­je, nebo uvěz­ní. Po tvr­dém boji nako­nec upa­dá do zaje­tí i samot­ná Alice. Ta se násled­ně pro­bou­zí v jed­nom z pod­zem­ních kry­tů, kde však náh­le dojde k výpad­ku ochran­né­ho sys­té­mu a Alice se oci­tá na svo­bo­dě. Následně se setká­vá s agent­kou Adou Wong, kte­rá ji má na roz­kaz samot­né­ho Weskera a s pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho týmu Leona Kennedyho pomo­ci na svo­bo­du. Červená krá­lov­na se totiž roz­hod­la vyhla­dit zby­tek lid­stva a zce­la tak ovlád­nout svět za pomo­ci T-viru a mutan­tů. Nyní se Alice odha­lí i nejdě­si­věj­ší tajem­ství Umbrelly v podo­bě simu­la­cí měst Tokya, Moskvy, New Yorku i samot­né­ho Raccoon City a klo­nů všech postav, se kte­rý­mi se během své ces­ty za pomstou setka­la i sebe samé a své údaj­né dce­ry Becky. Alice i záchran­ný tým zde opět čeká nebez­pe­čí na kaž­dém kro­ku a navíc budou muset bojo­vat i pro­ti svým býva­lým spo­jen­cům, kte­ří jsou nyní ovlá­dá­ni Červenou krá­lov­nou…


Český název: Resident Evil: Odveta
Režie: Paul W.S. Anderson
Rok výro­by: 2012
Délka: 96 min
Země: Německo / Francie / Kanada / USA
Hrají:
Milla Jovovich...(Alice)
Bingbing Li...(Ada Wong)
Sienna Guillory...(Jill Valentine)
Aryana Engineer...(Becky)
Boris Kodjoe...(Luther West)
Johann Urb...(Leon S. Kennedy)
Michelle Rodriguez...(Rain)
Oded Fehr...(Todd / Carlos)
Shawn Roberts...(Albert Wesker)
...a dal­ší


Dlouho jsem uva­žo­val kte­rý díl fil­mo­vé­ho Resident Evilu ozna­čit za vůbec nej­hor­ší, pro­to­že vět­ši­na z nich měla v mých očích napros­to stej­nou úro­veň a jak se zdá, tak tady máme nej­žha­věj­ší­ho kan­di­dá­ta. Především pak co se kva­li­ty samot­né­ho pří­bě­hu týče. Anderson tím­to scé­ná­řem nasa­dil koru­nu své fan­tasii a stu­pi­di­tě, kte­rou však jen těž­ko skou­sá­vám. Přijde mi, že se už úpl­ně vykaš­lal na logi­ku své díla a poku­sil se pou­ze o jaký­si cha­o­tic­ký sle­pe­nec akč­ních scén, kte­ré ovšem už začí­na­jí vět­ši­ně divá­ků lézt krkem. Zvláště když se je neu­stá­le sna­ží vodit za nos, posta­vy mizí, umí­ra­jí a zase se obje­vu­jí, jak se mu to hodí, bez jaké­ko­liv posloup­nos­ti či logi­ce a vždy se na posled­ní chví­li sna­ží ale­spoň na oko zali­cho­tit fan­dům her­ní série (když už se vysral na jakou­ko­liv podob­nost, tak tam ale­spoň na chví­li plesk­ne něja­kou tu posta­vu).
Navíc má pořád potře­bu „pood­ha­lo­vat“ svou man­žel­ku Millu, což už vzhle­dem k její­mu pokro­či­lé­mu věku taky není žád­ná slá­va. Jo v tom late­xo­vém obleč­ku byla sice super, ale její ohni - vodě, mra­zu i krvi odol­ný make-up už pros­tě není IN. A aby ten­to­krát nesmut­ni­la po jejich dce­ři, tak jí pro jis­to­tu hodil do scé­ná­ře i dce­ru fil­mo­vou. To jen pro to, aby s ní tolik to mateř­ství neclou­ma­lo. Jinak ovšem tahle bor­ka neztra­ti­la nic ze své obrat­nos­ti a nesmr­tel­nos­ti, i když jí byly její schop­nos­ti ode­brá­ny. To jen tak pro při­po­me­nu­tí, pro­to­že Alice opět pře­ži­la tolik úto­ků a smr­tí­cích úde­rů, že by jí i Chuck Norris a Steven Seagal závi­dě­li.
Navíc vidi­tel­ně reži­sé­ro­vi dochá­ze­li nápa­dy, když se musel uchý­lit k opě­tov­né­mu pou­ži­tí obrov­ské­ho mutan­ta s pali­cí (ten­to­krát tu máme rov­nou dva), jen­že opa­ko­va­ný vtip už není vtip­ný a už vůbec to neby­lo tak půso­bi­vé jako minu­le ve věze­ní. Když k tomu při­po­čí­tá­me i odpor­ně digi­tál­ní sjezd auta do mos­kev­ské­ho met­ra, bylo vyma­lo­vá­no. Nepomohl tomu ani sexy výstřih Sienny Guillory, hezká tvá­řič­ka Bingbing Li, topor­ný Leon S. Kennedy (tedy jeho před­sta­vi­tel) či návrat Michelle Rodriguez. Jako celek to totiž dost skří­pa­lo a jedi­ným štěs­tím pro ten­to díl, bylo těch něko­lik dob­rých akč­ních pasá­ží. Což už ovšem začí­ná být u Residen Evil ohra­ná pís­nič­ka, kte­rá začí­ná navíc čím dál tím víc nudit.


Hodnocení:
40% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích GENNDY TARTAKOVSKY (režie)je vizionářský animátor, který v současné době pracuje na snímku Can You Imagine?, původním celovečerním projektu o fantastické cestě představivostí […] Posted in Speciály
  • Jednou skautem – navždy skautem - 0510. května 2023 Jednou skautem – navždy skautem - 05 Posted in Videa
  • Kozí příběh se sýrem - 62%25. října 2012 Kozí příběh se sýrem - 62% Kozí sýr může být gurmánská lahůdka nebo také důvod, proč natočit dětský film. V pohádkovém království je na sýrech závislý král, který pro svůj mlsný jazýček hodlá ochutnat sýry ze všech […] Posted in Filmové recenze
  • Lady Gaga a Simpsonovi7. února 2017 Lady Gaga a Simpsonovi Po novém americkém prezidentovi, kterým jsem stal Donald Trump, Simpsonovi předpověděli i další událost. Porovnejte Lady Gaga na Super Bowlu […] Posted in Zajímavosti
  • Ms. Marvel - recenze13. července 2022 Ms. Marvel - recenze Ms. Marvel je pro mě rozhodně jedno z nejpříjemnějších překvapení čtvrté fáze Marvel Cinematic Universe. Nemohu říct, že bych byl velkým fanouškem této postavy v komiksech, a tak jsem měl […] Posted in TV Recenze
  • You - 4. řada20. července 2023 You - 4. řada Druhá polovina čtvrté řady této romanticko-psychologické pecky je za námi. Příběh byl zakončen takovým způsobem, že ve mně narůstají teorie o konci seriálu jako takovém. A vskutku, Netflix […] Posted in Zajímavosti
  • Ilustrátorská mateřská - 387. února 2022 Ilustrátorská mateřská - 38 Posted in Komiks
  • Panic at Rock Island (2011)23. května 2018 Panic at Rock Island (2011) Na hudebním koncertě se mezi návštěvníky začne šířit smrtící virus, který nakažené doslova vyžere zevnitř… Obyvatelé Sydney potažmo především tamní omladina se těší na […] Posted in Horory
  • Díra (2019)20. března 2020 Díra (2019) Neznámý Galder Gaztelu-Urrutia servíruje Dystopické Sci-Fi ze Španělska s vertikálním vězením se striktními pravidly a podle očekávání je to pecka!Netflix mi dělá radost, že nakupuje tyhle […] Posted in Krátké recenze
  • Legenda o Batmanovi - Rok nula9. září 2021 Legenda o Batmanovi - Rok nula Kdo znáte Batmana, asi všichni, že… V srpnu a v září vyšly první dvě knihy. Rok nula, první a druhá část. Tyto knihy nám dávají představu, co je vlastně Batman a co nás čeká během dalších […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76754 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71709 KB. | 17.07.2024 - 19:04:57