Kritiky.cz > Horory > Blood Countess 2: The Mayhem Begins (2008)

Blood Countess 2: The Mayhem Begins (2008)

rp Blood Countess 2 The Mayhem Begins 28200829.jpg
rp Blood Countess 2 The Mayhem Begins 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další céč­ko­vá ero­tic­ká podí­va­ná v podá­ní Lloyda A. Simandla. Tentokrát se podí­vá­me, jak mla­dá Alžběta o svou křeh­kost ten­krát vlast­ně při­šla…

Mladá Alžběta je poslá­na na „pře­vý­cho­vu“ ke své tetě Kláře, kte­rá má však poně­kud odliš­něj­ší názo­ry na svět, lid­ské tou­hy i neřes­ti a pře­de­vším ví, jak uko­jit svůj vlast­ní chtíč. Nejprve je však potře­ba mla­dou dív­ku zba­vit její zátě­že v podo­bě nechtě­né­ho dítě­te tak, aby se o tom nikdo nedo­zvě­děl a potom jí pře­dě­lat k obra­zu své­mu. Pod tak­tov­kou své zvrh­lé tety brzy Alžběta oku­sí vše, co jí až dosud zaka­zo­va­ly všech­ny spo­le­čen­ské a dobo­vé kon­ven­ce…


Český název: Příběhy ze živo­ta Alžběty, kněž­ny Čachtické 2. - Vzpoura začí­ná
Režie: Lloyd A. Simandl
Rok výro­by: 2008
Délka: 86 min
Země: Česká repub­li­ka / Kanada
Hrají:
Kristýna Uhrinová...(Countess Elizabeth Bathory)
Nikita Valentin...(Klára Barthory)
Dalibor Boubín...(Bratr Marko)
...a dal­ší


Když se v roce 2008 obje­vi­lo na pul­tech tra­fik DVD s názvem Příběhy ze živo­ta Alžběty, kněž­ny Čachtické, šel jsem do toho jen z čis­té zvě­da­vos­ti. Ti co mě zna­jí, ví, že nemám abso­lut­ně žád­ný pro­blém s „roz­ší­ře­ním“ svých zna­los­tí co se širo­ké­ho spek­tra horo­ro­vých sub­žánrů týče. Lloyd A. Simandl mě však, coby reži­sér nikdy pří­liš neo­slo­vil (hlav­ně tedy jeho díla). Více méně mi neva­dí pří­běhy, kte­ré jsou ero­tic­ky zamě­ře­né, ale musí to mít něja­ký děj, kte­rý mě doká­že ale­spoň tro­chu zaujmout. Což je však u něj oprav­du vel­ký pro­blém.
Jediné v čem si vždy doká­zal u mě zís­kat plu­so­vé body je to, že doká­zal do svých ultra lev­ných céček dostat doce­la pohled­né žen­ské. To ovšem u dru­ho­řa­dých (vět­ši­nou) por­no­he­re­ček není zas až tako­vý pro­blém. Holky si rády odpo­či­nou u leh­ké ero­ti­ky, dosta­nou tro­chu peněz a navíc se stej­ně vět­ši­na jeho kous­ků točí oko­lo lesbi­ček – což se samo­zřej­mě líbí zase fil­mo­vé­mu štá­bu. Jenže a pev­ně věřím, že nejen já, bych rád uví­tal i tro­chu té horo­ro­vé podí­va­né, když už jsou oba díly vede­ny v horo­ro­vém žán­ru.
Tady jsem ovšem opět pěk­ně ostrou­hal. Musel jsem se spo­ko­jit pou­ze s bičo­vá­ním, kte­ré bylo navíc podá­no tak kata­stro­fál­ní for­mou, že jsem měl oprav­du chuť to vypnout asi po prv­ních dva­ce­ti minu­tách. Troška „krve“ na polo­na­hých děv­ča­tech je totiž vše, čeho se zde dočká­me a to je oprav­du málo. Jediné výraz­něj­ší zlep­še­ní jsem zare­gis­tro­val v hudeb­ním dopro­vo­du, kte­rý se opro­ti minu­lé­mu dílu nesklá­dal jen z jed­né otrav­né melo­die. No a potom samo­zřej­mě mé oko potě­ši­la pří­tom­nost por­no­he­reč­ky Kristýny Uhrinové ali­as Melisy Mendiny. Bylo sice vidět, že kla­sic­kým herec­tvím se roz­hod­ně neži­ví, ale zas to byl kus pohled­né žen­ské.
Nicméně to nic nemě­ní na tom, že oba díly Blood Countess jsou napros­to zby­teč­né paskvi­ly, kte­ré nám kro­mě nahých žen­ských těl nena­bíd­nou vůbec nic. Hlavně tedy z horo­ro­vé­ho hle­dis­ka, kte­ré je jak­si pro naší komu­ni­tu nej­hlav­něj­ší. Když už má jít o „horo­ro­vý film“.

Hodnocení:
10% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti.23. června 2024 Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti. Máte rádi romány týkající se války? Chcete se dozvědět, kdo byl Rudolf Vrba? Johathan Freedland je autorem knihy s názvem Únik z Osvětimi.  V roce 1944 se Rudolfovi Vrbovi podařilo utéct […] Posted in Recenze knih
  • Podle náhodného výběru - Max Eisen8. ledna 2017 Podle náhodného výběru - Max Eisen V podobě knížky přichází další autentické svědectví člověka, který přežil peklo zvané Osvětim. Knížka nastiňuje příběh židovského chlapce, který je plný zvratů, lhostejnosti, násilí, […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k La Brea S02E08 - Stampede1. listopadu 2023 Titulky k La Brea S02E08 - Stampede Po pauze se vrací seriál La Brea. V tomto díle se skupinka z roku 1988 vrací zpátky do pravěku, aby zastavili otevření závrtu v roce 1988 a zničili stroj, který umožňuje cestování časem. […] Posted in Titulky
  • Robert Downey Jr. se stal Chaplinem: Přípravy, překvapení a paralely s legendou16. dubna 2024 Robert Downey Jr. se stal Chaplinem: Přípravy, překvapení a paralely s legendou Při přípravě na roli ve filmu Chaplin (1992) se Robert Downey Jr. naučil hrát na housle a tenis levou rukou. Najal si také trenéra, který mu pomáhal napodobovat držení těla a manýry […] Posted in Zajímavosti
  • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […] Posted in Recenze knih
  • HOT TREND: odhalte svá ramena!15. srpna 2011 HOT TREND: odhalte svá ramena! Znáte trend, který letos slaví největší úspěch a na plné čáře předběhl všechny ostatní trendy? Ano, mluvíme o trendu odhalených ramen, kterému naprosto propadl i náš tým na Dnesnimoda.cz. […] Posted in Domácí rady
  • #2145: Potápěč14. dubna 2023 #2145: Potápěč Opět se vracíme zpátky do minulosti! Dávno předtím než The Underwater Welder, ikonický grafický román od scenáristy Jeffa Lemira, vyšel v českých luzích a hájích (česky je dostupný pod […] Posted in Recenze komiksů
  • Bábovky2. srpna 2017 Bábovky Radka Třeštíková je nejčtenější autorka ženských románů současnosti. Její knihu Bábovky přečetla nejen spousta žen, ale i mužů. Kniha Bábovky vypráví příběhy dvanácti žen, které jsou […] Posted in Recenze knih
  • Werewolf: The Devil's Hound (2007)7. června 2016 Werewolf: The Devil's Hound (2007)  Snad nejhorší vlkodlačí film jaký jsem měl zatím možnost vidět.   Phil Madden a jeho povedená rodinka provozují ve Státech firmu s pochybnými filmovými triky. Poslední […] Posted in Horory
  • Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli27. ledna 2019 Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli Lidský život je naprostý zázrak. Víte, že naše lidské tělo obsahuje 206 kostí? Zajímá vás, jak funguje Golgiho aparát? Chcete se dozvědět, které jsou v těle nejdelší buňky? Víte, že […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56052 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71827 KB. | 20.07.2024 - 12:08:09