Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > AniMatrix DVD

AniMatrix DVD

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vychází DVD Animatrix a tak se podí­vej­te a pře­čtě­te si, co všech­no toto ani­mo­va­né dílo při­ná­ší.FINAL FLIGHT OF THE OSIRIS - Poslední let Osirise - 11:03 min
Posádka vzná­šed­lo­vé lodě Osiris musí doru­čit na Zion život­ně důle­ži­tou zprá­vu. To by nebyl slo­ži­tý úkol, kdy­by jim v ces­tě nestá­la armá­da Sentinelů.
Scénář: Andy and Larry Wachowski
Režie: Andy Jones
Animace: Square USA, Inc
THE SECOND RENAISSANCE (PART I & PART II) - Druhá rene­san­ce 1.část - 11:46 min / 2.část - 10:50 min
Vznik Matrixu: posled­ní lid­ská měs­ta, vál­ka se stro­ji, úpa­dek lid­stva. Výprava do archí­vů Zionu a do his­to­rie Matrixu.
Scénář: Andy and Larry Wachowski
Režie: Mahiro Maeda
Animace: Studio4°C, Tokyo
KID’S STORY - Dětský pří­běh - 10:55 min
Když sedí KID ve své stře­do­škol­ské učeb­ně, dosta­ne osob­ní pozvá­ní od Nea (mlu­ví ho Keanu Reeves) k úni­ku z Matrixu. Najít východ se ale uká­že být slo­ži­těj­ší, než si před­sta­vo­val.
Scénář: Andy and Larry Wachowski
Režie: Shinichiro Watanabe
Animace: Studio4°C, Tokyo
PROGRAM - Program - 17:15 min
V simu­lo­va­ném svě­tě samu­raj­ské­ho výcvi­ko­vé­ho pro­gra­mu si musí voják ze Zionu - CIS - vybrat mezi lás­kou a svý­mi dru­hy v reál­ném svě­tě.
Scénář: Yoshiaki Kawajiri
Režie: Yoshiaki Kawajiri
Animace: Madhouse Studios, Tokyo
WORLD RECORD - Světový rekord - 9:50 min
Držitel svě­to­vé­ho rekor­du ve sprin­tu - DAN - se díky neu­vě­ři­tel­né kom­bi­na­ci síly vůle a fyzic­ké síly doká­že dostat z Matrixu a pří­liš krát­ce nahléd­nout do reál­né­ho svě­ta.
Scénář: Yoshiaki Kawajiri
Režie: Takeshi Koike
Animace: Madhouse Studios, Tokyo
BEYOND - Neznámé úze­mí - 13:40 min
V malém měs­tě, ve kte­rém nic není tako­vé, jak to vypa­dá, nalez­ne YOKO mou­chu v  sys­té­mu: opuš­tě­né síd­lo, ve kte­rém je vše mož­né. A potom při­chá­ze­jí exter­mi­ná­to­ři, aby sys­tém této chy­by zba­vi­li…
Scénář: Koji Morimoto
Režie: Koji Morimoto
Animace: Studio4°C, Tokyo
A DETECTIVE STORY - Detektivní pří­běh - 11:05 min
Otrlý sou­kro­mý dek­tek­tiv Ash sle­du­je pod lupou kyber kri­mi­nál­ni­ci Trinity (mlu­ví ji Carrie Anne Moss)…
Scénář: Shinichiro Watanabe
Režie: Shinichiro Watanabe
Animace: Studio4°C, Tokyo
MATRICULATED - Přijímací zkouš­ka
Malá sku­pin­ka rebe­lů zajme vní­ma­vé­ho robo­ta a napro­gra­mu­je ho k tomu, aby se cho­val jako jeden z nich. Až pří­liš doko­na­le se jim poda­ří nau­čit robo­ta, aby upřed­nost­ňo­val jejich „lid­ský Matrix“ před rea­li­tou stro­jů. A chuť robo­ta na „lid­ský Matrix“ může pře­sáh­nout lid­skou schop­nost napl­nit ji …
Scénář: Peter Chung
Režie: Peter Chung
Animace: DNA, Soul

Objednávat může­te ZDE

A pro ty, kte­ří schá­ně­jí kva­lit­ní titul­ky, tak si je stáh­ně­te


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51890 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69407 KB. | 06.12.2023 - 09:14:39