Kritiky.cz > Krátké recenze > Spider-Man: Bez domova

Spider-Man: Bez domova

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přiznám se, po prv­ním zhléd­nu­tí na před­pre­mi­é­ře jsem byl tro­chu v roz­pa­cích a nebyl jsem si zce­la jis­tý, co si přes­ně o fil­mu mys­lím, ne všech­no mi tam sedě­lo. Tak jsem si zašel zno­va a ono to do sebe zapadlo. V prv­ní řadě mám hroz­nou radost, že ačko­liv je film nacpa­ný „návštěv­ní­ky“ z před­cho­zích sérií, pořád je to film o Spider-Manovi Toma Hollanda. Peter si v No Way Home pro­jde napros­tým peklem a sáh­ne si na úpl­né dno, což je něco, co jsem si u MCU Spider-Mana přál hroz­ně dlou­ho, a i přes obrov­ské množ­ství postav je oprav­du zce­la zře­tel­ně hlav­ní posta­vou. Zároveň jsem se tro­chu bál, že prá­vě kvů­li tako­vé našla­pa­nos­ti mož­ná nedo­sta­nou zápo­rá­ci dost indi­vi­du­ál­ní­ho pro­sto­ru a vlast­ně spíš bude pošla­pán jejich odkaz, ale vůbec, všech­no dává smy­sl a vlast­ně je to až hez­ké. Příběh je také z vel­ké čás­ti posta­ven na vzta­zích Petera, MJ a Neda, kte­ré sice byly důle­ži­té i v před­cho­zích dílech, ten­to­krát však vstu­pu­jí na popře­dí a půso­bí jako emoč­ní taha­če. Film je, co se tónu týče, pomy­sl­ně roz­dě­le­ný na dvě polo­vi­ny - začí­ná jako zábav­ný film, kte­rý se stá­le nese v duchu Homecoming a Far From Home, a najed­nou tak v polo­vi­ně při­jde zlom a divák sle­du­je ner­vy drá­sa­jí­cí, emo­ci­o­nál­ně napí­na­vý, mís­ty bru­tál­ní a tem­ný pří­běh. A tahle kom­bi­na­ce je výbor­ně vyba­lan­co­va­ná a fun­gu­je. Zmíněná akce je dal­ším high­li­gh­tem sním­ku - zatím nej­lé­pe z celé­ho MCU nám No Way Home před­vá­dí kla­sic­kou Spider-Manovskou akci s pavu­či­na­mi a hou­pá­ním a vším mož­ným, ale záro­veň se dočká­me prá­vě i těch bru­tál­ních, vis­ce­rál­ních a hlav­ně osob­ních sou­bo­jů se skvě­lou cho­re­o­gra­fií a kame­rou. Kamera cel­ko­vě zde hned na něko­li­ka mís­tech vyni­ká (což je tře­ba jed­na z věcí, kte­rá se o před­cho­zích dvou dílech úpl­ně říct nedá), napří­klad geni­ál­ně a vlast­ně v rám­ci Spider-Mana neotře­le zob­ra­zu­je Spidey sen­se (Peter tingle). No a v nepo­sled­ní řadě... to herec­tví. Málokdy se sta­ne, že by nej­vět­ší herec­ké hvězdy pře­ko­nal pět­a­dva­ce­ti­le­tý kluk, ale on to doká­zal. Režisér Jon Watts z něj vymáč­kl 120%, Holland pros­tě podal feno­me­nál­ní výkon a nepře­há­ním, když řek­nu, že film sku­teč­ně táh­ne. Což ovšem nezna­me­ná, že byl jedi­ný. Willem Dafoe jako Green Goblin je stej­ně dob­rý, jako byl před sko­ro dva­ce­ti lety, a opět (po nesčet­ně­krá­té) potvr­zu­je sta­tus herec­ké­ho esa, a Alfred Molina, Jamie Foxx a Zendaya jen těs­ně násle­du­jí. Celkově pros­tě výbor­ný film a také prvotříd­ní kino­zá­ži­tek - roz­hod­ně neče­kej­te na Disney+ vydá­ní a běž­te do kina, ide­ál­ně do IMAXu, sto­jí to za to. Vynikající zakon­če­ní Homecoming tri­lo­gie, kte­ré je záro­veň fan­tas­tic­kým můst­kem pro budouc­nost této posta­vy. 9/10. No, a na konec ješ­tě něco roze­be­ru se SPOILERY!!! No... všich­ni jsme to čeka­li a ono to koneč­ně oprav­du při­šlo, a při­šlo to krás­ně. Tobey a Andrew jako Peter Parker 2 a Peter Parker 3 se vrá­ti­li a byli přes­ně tako­ví, jaké si je pama­tu­je­me z jejich fil­mů. Oba dosta­li dosta­tek pro­sto­ru na to, aby si moh­li seri­óz­ně zahrát a dohnat mě sko­ro až k slzám, a záro­veň se vyblb­nout jak v akci, tak i u kla­sic­kých vtíp­ků, kte­ré jsou pro Petera Parkera tak typic­ké. Snad jen ty vtíp­ky byly občas až moc tla­če­né na pilu („You’re ama­zing!“... no tak, to neby­lo nut­né :D). Celkově však váž­ně, váž­ně pove­de­ný návrat. No a finá­le je vlast­ně tako­vým měk­kým restar­tem Spider-Mana v MCU, a já se na jeho budouc­nost hroz­ně těším. A mož­nos­tí je teď nově tolik... v MCU máme kapič­ku Venoma, New Yorku vlád­ne Kingpin a potu­lu­je se nám tu práv­ník Mudrock, v sester­ském uni­ver­zu pak nově čeka­jí Morbius a Kraven. A Peter se vrá­til ke kořenům- žád­né Starkovy vychy­táv­ky, žád­ná pomoc, jen pla­ce­ní nájmu a nový, vlast­no­ruč­ně vyro­be­ný oblek. Spider-Man jak má být. Ne snad, že bych jeho dosa­vad­ní pří­běh neměl rád, ale tohle pros­tě zavá­ní čer­stvos­tí, novo­tou, ale záro­veň čím­si pově­do­mým a pří­jem­ným. Také se těším na zno­vuna­vá­zá­ní vzta­hu s Nedem a hlav­ně s MJ - její vztah s Peterem v MCU fun­go­val, jen nebyl pří­liš dob­ře zob­ra­zen a spous­ta se toho vlast­ně ode­hrá­la za kame­rou, tak ten­to­krát snad uvi­dí­me všech­no. Už abychom se toho dočka­li...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MYŠLENKY SÍLY: Příjemné kamarádky ke kávě14. dubna 2023 MYŠLENKY SÍLY: Příjemné kamarádky ke kávě Tohle jsou karty, které přesně ladí s touhou si jen tak něco náhodně vytáhnout, usmát se a říct si, že takhle by to vůbec nebylo špatné... a že dříve či později s tím něco uděláte. Nebo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Recenze: Bourák11. června 2020 Recenze: Bourák Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch […] Posted in Filmové recenze
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jonathan Majors - Osobní život19. prosince 2023 Jonathan Majors - Osobní život Jonathan Michael Majors (narozen 7. září 1989) je americký herec. Majors se proslavil hlavní rolí v nezávislém celovečerním filmu Poslední černoch v San Franciscu (2019). V roce 2020 se […] Posted in Profily osob
  • Jan Tříska4. listopadu 2016 Jan Tříska Jan Tříska (* 4. listopadu 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho manželkou je Karla Chadimová. Ze života V letech 1955 – 1959 vystudoval herectví na pražské DAMU, poté se stal v […] Posted in Profily osob
  • Trojúhelník smutku21. ledna 2023 Trojúhelník smutku I přes rozporuplnější start filmu se mi v průběhu začal dosti zamlouvat. Perfektní vyobrazení smetánky společnosti, která je prohnilá až do morku kostí, je geniálně vykonstruovanou […] Posted in Krátké recenze
  • Major Grom: Morový doktor (2021)2. června 2021 Major Grom: Morový doktor (2021) Rusové už jasně dávají najevo, že jsou plnohodnotnými konkurenty Hollywoodu a Mayor Grom je opravdu komiksová pecka!Mayor Grom má nádech Temného Rytíře, Robina Hooda, Sherlocka Holmese a […] Posted in Krátké recenze
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM Posted in Videa
  • Žhavé výstřely: Za scénami letecké akce a komických perliček15. ledna 2024 Žhavé výstřely: Za scénami letecké akce a komických perliček Film "Žhavé výstřely" je nezapomenutelnou parodií na žánr akčních filmů, která si nebere servítky a přináší divákům nekonečnou řadu komických momentů. V hlavní roli se představuje Charlie […] Posted in Zajímavosti
  • Výsledky soutěže o Padesát odstínů šedi: Fifty Shades of Grey - filmové vydání8. března 2015 Výsledky soutěže o Padesát odstínů šedi: Fifty Shades of Grey - filmové vydání Otázky Kdo je režisérem filmu Padesát odstínů šedi? Kdy měl v kinech premiéru film Padesát odstínů šedi? Kteří dva herci hrají hlavní postavy ve filmovém zpracování? Kdo je […] Posted in Soutěže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24798 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71663 KB. | 28.02.2024 - 15:48:50