Kritiky.cz > Recenze knih > Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %

Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %

105373 250 0 fit
105373 250 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všechno začne v oka­mži­ku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zje­ví kou­zel­ný papír, na kte­rém je napsán záhad­ný vzkaz s prosbou o záchra­nu M. E. Zatímco si všich­ni lámou hla­vu, co by to moh­lo zna­me­nat, tak papír v uvo­zov­kách spolk­ne Mikyho a poslé­ze po něm i Lucku. Jediný, kdo jim to může vysvět­lit je teta Zoe, Brigita. Ač se to nezdá, jed­ná se o kou­zel­ni­ci.

Ta jim také objas­ní pár věcí. Do toho vše­ho při­jdou z jiné dimen­ze kou­zel­né bytos­ti, aby pomoh­li zachrá­nit oba svě­ty – kro­mě jejich i ten lid­ský. Jedná se o vílu Archané a pří­rod­ní­ho stráž­ce Alvina. S nimi se celá sku­pi­na vydá po sto­pách tajem­né­ho vzka­zu. Za ne zrov­na pří­z­ni­vých okol­nos­tí se sezná­mí s dív­kou jmé­nem Pavla, kte­rou si Zoe pře­křti­la na Kšiltovku, a kte­rá se ze začát­ku jeví jako jeden z úhlav­ních nepřá­tel, ale není tomu tak.

Všechno se ode­hrá­vá oko­lo jis­té magic­ké kni­hy, k tomu se do toho zamo­tá zlo­děj Bruno, kte­rý se chce stát neo­me­ze­ným vlád­cem, prá­vě díky zmí­ně­né kni­ze. Konkrétně mu jde o koru­no­vač­ní kle­no­ty. Závěrečný boj bude ost­rý a nelí­tost­ný, avšak kdo nako­nec vyhra­je, to si můžou čte­ná­ři pře­číst v této zají­ma­vé a půvab­né kníž­ce.

Novinka z Grady je pro čte­ná­ře od 9 let, ale mys­lím, že by se ani dospě­lí nemu­se­li sty­dět za její pře­čte­ní. Je to dob­rý pří­běh z pera čes­ké autor­ky, super pohád­ka. Předpokládám, že by se moh­la tato kni­ha stát jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších ve své kate­go­rii. Má 144 stran.

  • Autor: Jitka Saniová
  • Ilustrace: Václav Ráž
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 31. 03. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41967 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72003 KB. | 25.04.2024 - 10:48:44