Kritiky.cz > Speciály > Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”

Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”

StarTrekPoster
StarTrekPoster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Idris Elba se při­po­jil k týmu jako “Krall,” nepřá­tel­ský cizi­nec, kte­rý je zod­po­věd­ný za zni­če­ní Enterprise.

“Nechtěl jsem hrát arche­ty­pál­ní­ho padou­cha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude těž­ké násle­do­vat Benedicta Cumberbatche, a tak jsme s Justinem, Simonem a Dougem zjiš­ťo­va­li, kdo ten chlá­pek vlast­ně je. Jak mlu­ví? Jaké jsou jeho těles­né vlast­nos­ti? Proč chce mít co doči­ně­ní s Federací? Když dosta­ne­te odpo­vě­di, zjis­tí­te, že není žád­né mon­strum. Má důvod pro všech­no, co dělá.”

“Idris je nebo­jác­ný,” říká Lin. “Ponořil se do toho. Poprvé jsme mlu­vi­li o Krallovi po tele­fo­nu, něco přes hodi­nu. Diskutovali jsme o tom, jakou výzvou může být tahle posta­va pro Federaci.”

“Bylo fas­ci­nu­jí­cí zjiš­ťo­vat všech­no kolem svě­ta Star Treku,” říká Elba. “Pak to zpo­chyb­nit, šťou­rat se v tom, roz­tr­hat na kusy. Krall se o nic nesta­rá.”

            V prů­bě­hu natá­če­ní si Elba zvy­kal na hra­ní s pro­te­ti­ka­mi. “Pracoval jsem s nimi už ve fil­mu Mandela, ale Krall byl dale­ko nároč­něj­ší: celá hla­va, tělo, pět hodin v tom, dvě hodi­ny pauza,” popi­su­je Elba. “Byla to pro mě jako her­ce vel­ká lek­ce, pro­to­že nemů­že­te pou­ží­vat obli­čej tak, jak jste zvyklí. Musíte si zno­vu před­sta­vit, jak váš obli­čej vypa­dá. Je to tro­chu jako vodit lout­ky.”

            Elba pro­mě­nil nepo­hod­lí ve výho­du, kte­rá ho pohá­ně­la v tom, jak ztvár­nit posta­vu. “Trpím klaus­tro­fo­bií, tak­že mít tohle všech­no na hla­vě po dobu 18 hodin ovliv­ni­lo to, jak jsem o Krallovi smýš­lel. Pořád doko­la jsem si říkal ‘ješ­tě jed­na scé­na a jde to dolů.’ Krall boju­je za svo­ji sebezá­cho­vu a já se začal cítit podob­ně.”

            “Idris byl skvě­lý,” dodá­vá Harlow. “Nikdy jsme nedě­la­li mimo­zem­ské­ho padou­cha, kte­rý by byl tako­vý extrém. Můžete pra­co­vat na desig­nu měsí­ce, ale není to posta­va, dokud si to neob­le­če herec. Vždycky dou­fá­te, že při­jde někdo, kdo je nad­še­ný a vní­ma­vý k vaší prá­ci, a Idris byl víc než to.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87583 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71876 KB. | 29.02.2024 - 17:16:32