Kritiky.cz > Speciály > Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”

Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”

StarTrekPoster
StarTrekPoster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

“Práce na Star Treku pro mě byla jed­nou z nej­šťast­něj­ších zku­še­nos­tí,” řekl pro­du­cent J.J. Abrams, muž zod­po­věd­ný za to, že při­ve­dl k nové­mu živo­tu feno­mén, kte­rý letos sla­ví 50. výro­čí. “Gene Roddenberry vytvo­řil úžas­ný svět, kte­rý nad­še­ně navště­vu­je­me zno­vu a zno­vu.”

Po dvou fil­mech v reži­sér­ském křes­le, Star Trek (2009) a Star Trek: Do tem­no­ty (2012), Abrams a jeho tým vybral jako reži­sé­ra Justina Lina, vete­rá­na série Rychle a zbě­si­le. Lin při­ve­dl k živo­tu Star Trek: Do nezná­ma.

“Justin něko­li­krát doká­zal, že je vel­mi dob­rý vypra­věč,” vysvět­lu­je Abrams, “ale co mě dosta­lo víc než coko­li jiné­ho, byla jeho lás­ka ke Star Treku. Věděl jsem, že bude schop­ný ujmout se akč­ních sek­ven­cí, ale nadchlo mě, jak mlu­vil o posta­vách. Je oprav­du skvě­lý.”

Justin Lin dospí­val v 80. letech. Vzpomíná, jak se vysí­lá­ní Star Treku sta­lo sou­čás­tí živo­ta jeho rodi­ny. “Původní Star Trek seri­ál je pro mě oprav­du spe­ci­ál­ní věc, pro­to­že sle­do­vá­ní sta­rých epi­zod, to byl jedi­ný čas, kte­rý jsem trá­vil s rodi­či. Posádka Enterprise byla tako­vým roz­ší­ře­ním mojí rodi­ny.”

Stejně jako Abrams i Lin měl zku­še­nos­ti s reží­ro­vá­ním pro tele­vi­zi ješ­tě před tím, než dostal pří­slo­več­né klí­če k slav­né sáze. “Star Trek je uni­kát­ní v tom, jak pře­kra­ču­je hra­ni­ce médií,” vysvět­lu­je Lin. “Díky prá­ci pro tele­vi­zi chá­pu výzvu pro J.J. [Abramse] restar­to­vat něco epi­zo­dic­ké­ho a pře­nést to do svě­ta let­ních vel­ko­fil­mů. Několikrát jsme mlu­vi­li o rov­no­vá­ze mezi akcí, vel­ko­roz­počto­vým fil­mem a zacho­vá­ním pod­sta­ty původ­ní­ho seri­á­lu.”

 “První film byl hlav­ně o vytvo­ře­ní par­ty, kte­rá by se moh­la stát rodi­nou; dru­hý byl o tom utu­žit je tím, že je vysta­ví­te hroz­bě,” řekl Abrams. “Oba fil­my se ode­hrá­va­ly kolem Země. V Do nezná­ma popr­vé vidí­me posád­ku na její pěti­le­té misi. Je to mož­nost spat­řit Enterprise při dob­ro­druž­ství, kte­ré nám při­po­mí­ná původ­ní seri­ál, ve vzdá­le­ných kou­tech gala­xie.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou28. května 2020 Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou Tak se nám zase vrátil Star Trek. Jedná se o 13. díl filmové série, která začala před dlouhými 38 lety. Mnoho filmů bylo úspěšných, některé méně.  Ale restart v 11. dílu filmové série […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy” Úkol vytvořit mimozemské světy filmu Star Trek: Do neznáma připadl návrháři Thomasi Sandersovi. Pro natáčení v lokacích a ateliérech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvořil Tom Sanders […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů” Kromě Jaylah a Kralla vytvořili maskéři a kostyméři více než 50 unikátních mimozemských druhů pro tento film. “Máme víc mimozemšťanů v tomto filmu, než měly ty dva předchozí dohromady,” […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch” Idris Elba se připojil k týmu jako “Krall,” nepřátelský cizinec, který je zodpovědný za zničení Enterprise. “Nechtěl jsem hrát archetypálního padoucha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka” Scénáristy, kteří byli zodpovědní za to, že vezmou posádku tam, kam se dosud nikdo nevydal, jsou startrekový nováček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spoluscenárista Simon […] Posted in Speciály
  • Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse21. května 2020 Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse Něco si vyjasněme hned ze startu: nejsem trekkie, nikdy jsem nebyl a ani přes výjimečný zážitek z Abramsova nového filmu se jím stát nehodlám. Avšak právě to byl jeden z impulzů, které mě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Do temnoty: 90%24. května 2013 Star Trek: Do temnoty: 90% A už je to tady. Další úspěšný film. J.J. Abrams jde od úspěchu k úspěchu. Po seriálu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svojí aktuální hvězdnou Star dokázal návrat ke klasickým […] Posted in Filmové recenze
  • STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě Po čtyřech televizních seriálech, 11 filmech a bezpočtu vesmírných snů, zažijí diváci poprvé Star Trek trojrozměrný. Ve filmu „Star Trek” z roku 2009 vyrazila skupina každopádně slibných, […] Posted in Speciály
  • STAR TREK: DO TEMNOTY20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY Pro letošní léto připravil režisér J. J. Abrams film „Star Trek: Do temnoty” – epický příběh mladých důstojníků z vesmírné lodi Enterprise. Abrams dal opět dohromady tým, který pokračuje v […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 6 - 50 %6. června 2022 Rychle a zběsile 6 - 50 % Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57966 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71993 KB. | 23.07.2024 - 16:09:41