Kritiky.cz >

Speciální pedagogika

Pracujete s posti­že­ný­mi lid­mi? Studujete spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku a hle­dá­te infor­ma­ce pro vaše semi­nár­ní prá­ce? Právě vám je urče­no 2.aktualizované vydá­ní kni­hy Speciální peda­go­gi­ka, jejíž auto­rem je Josef Slowik.  Read more »

Nikdo nejde z kola ven-detektivní encyklopedie handicapů

Aleš a Matěj jsou kama­rá­di. Když se ve tří­dě ztra­tí tablet, pus­tí se do vel­ké­ho pát­rá­ní a roz­hod­ně ho chtě­jí všich­ni najít. Během pát­rá­ní se setká­va­jí s mno­ha kama­rá­dy, spo­lu­žá­ky, kte­ří mají... Read more »
Stránka načtena za 2,20558 s | počet dotazů: 173 | paměť: 46568 KB. | 16.06.2024 - 05:51:47