Kritiky.cz >

Lída Baarová

Česká hereč­ka Lída Baarová je v roce 1934 pozvá­na do ber­lín­ských fil­mo­vých ate­li­é­rů Babelsberg, pova­žo­va­ných za evrop­ský Hollywood. Po počá­teč­ních potí­žích nako­nec okouz­lí i davy fanouš­ků v celém Německu. Tisk ji vyne­se na... Read more »

Lída Baarová – Recenze – 40%

Životopis o hereč­ce Lídě Baarové reži­sé­ra Filipa Renče netře­ba zdlou­ha­vě před­sta­vo­vat, pro­to­že má poma­lu vět­ší mar­ke­tingo­vou pro­pa­ga­ci než posled­ní Bond a je trou­fa­le nazý­ván nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku, tak­že mu nemohl unik­nout... Read more »

Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)

Oficiální klip k fil­mu. Read more »

Schmitke - 50 %

Pan Julis Schmitke je odbor­ník na větr­né elek­trár­ny a jeho běž­ný den je ničím neza­jí­ma­vá ruti­na. Trochu vzru­chu mu při­pra­ví jen dce­ra Anne, kte­rá vtrh­ne domů plná nových dojmů, ener­gie... Read more »
Stránka načtena za 2,56654 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47760 KB. | 19.05.2024 - 07:37:16