Kritiky.cz >

Hashtag podvodnice

Film sice není pří­mo zalo­žen na žád­ném kon­krét­ním sku­teč­ném pří­bě­hu, půso­bí však až boles­ti­vě rea­lis­tic­ky. Žijeme v době, kdy fal­šo­vá­ní infor­ma­cí a obelhá­vá­ní lidí v tak­to maso­vém for­má­tu s vidi­nou vlast­ní­ho zis­ku je... Read more »
Stránka načtena za 2,74123 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47453 KB. | 18.05.2024 - 09:53:11