Kritiky.cz > 2024 > Červenec > 06

Ještě nejsem, kým chci být - dokument o Libuši Jarcovjákové

Pln nad­še­ní a fil­mo­vých zážit­ků se vra­cím ze své­ho krát­ké­ho tří­de­ní­ho poby­tu na fes­ti­va­lu v Karlových Varech. V něko­li­ka násle­du­jí­cích člán­cích bych vám rád před­sta­vil něko­lik sním­ků, kte­ré mě zau­ja­ly, a dodal Vám... Read more »
Stránka načtena za 3,21269 s | počet dotazů: 180 | paměť: 46875 KB. | 22.07.2024 - 20:12:43