Kritiky.cz > 2024 > Červenec > 01

Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03)

Epizoda Hořící mlýn je tře­tí díl dru­hé sezó­ny seri­á­lu Rod Draka. Epizodu reží­ro­va­la Geeta Vasant Patel, scé­nář napsa­li George R.R. Martin, Ryan J. Condal a David Hancock. Díl měl pre­mi­é­ru... Read more »

Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03)

Jak se říká, tak dlou­ho se bude cho­dit se džbá­nem pro vodu, až se časem ucho utrh­ne. Třetí díl je zdár­ným pří­kla­dem, že se umě­lé pro­dlu­žo­vá­ní seri­á­lu, bez akč­ních... Read more »

PŘÍPAD HOJER a další temné kauzy 20. století

Na kni­hu „Případ Hojer a dal­ší tem­né kau­zy 20. sto­le­tí“ jsem se moc těši­la, a vzhle­dem k tomu, že jsem vidě­la i seri­ál „Metoda Markovič: Hojer“, tak jsem byla i vel­mi zvě­da­vá na to, jak... Read more »
Stránka načtena za 2,34364 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47108 KB. | 22.07.2024 - 18:30:54