Kritiky.cz >

PlayStation Store pro PS3, PS Vita a PSP definitivně končí,...

PlayStation Store pro PS3, PS Vita a PSP defi­ni­tiv­ně kon­čí, potvr­zu­je Sony. PS Store bude 2. 7. 2021 zavřen pro PS3 a PSP a 27. 8. 2021 bude násle­do­vat PS Vita. Vlastněný obsah stá­le půjde hrát a obsah pro dané... Read more »

Microsoft údajně jedná o koupi komunikační platformy...

Microsoft údaj­ně jed­ná o kou­pi komu­ni­kač­ní plat­for­my Discord. Jeho hod­no­ta je oce­ně­ná na $10B (218 mili­ard Kč). S infor­ma­cí při­chá­zí Bloomberg. Read more »

MLB The Show 21 již nadále není Sony exkluzivitou. Americký...

MLB The Show 21 již nadá­le není Sony exklu­zi­vi­tou. Americký base­ball bude vychá­zet také na kon­ku­renč­ních Xbox Series X|S a Xbox One. Sony k roz­hod­nu­tí donu­ti­la nová smlou­va s MLB, kvů­li kte­ré... Read more »

V Evil Dead: The Game se v roli Ashe Williamse coby herce Brucea...

V Evil Dead: The Game se v roli Ashe Williamse coby her­ce Brucea Campbella posta­ví­me pro­ti zlu. Hra inspi­ro­va­ná fil­my The Evil Dead, Evil Dead 2: Dead by Dawn, Army... Read more »

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ofiiciálně oznámeno....

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ofii­ci­ál­ně ozná­me­no. Předělávka hry z roku 2010 dora­zí už 6. lis­to­pa­du na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows a 13. lis­to­pa­du na Nintendo Switch. Remaster se na všech­ny... Read more »
Stránka načtena za 3,21847 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47194 KB. | 21.04.2024 - 20:02:17