Kritiky.cz >

Všechny nové hry od Bethesdy zamíří v den vydání do Xbox...

Všechny nové hry od Bethesdy zamí­ří v den vydá­ní do Xbox Game Pass, potvr­dil Phil Spencer v rám­ci při­ví­tá­ní ZeniMax Media do rodi­ny Xbox Game Studios. Read more »

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstávají konzolovými...

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstá­va­jí kon­zo­lo­vý­mi exklu­zi­vi­ta­mi pro PlayStation 5. Časovou exklu­zi­vi­tu obou titu­lů akvi­zi­ce Microsoftu v rám­ci ZeniMax Media nena­ru­ši­la. Read more »

Studio Starbreeze je na tom už finančně lépe a hledá...

Studio Starbreeze je na tom už finanč­ně lépe a hle­dá vyda­va­te­le pro Payday 3. Titul by mohl vydat Microsoft v rám­ci Xbox Game Studios. Read more »

Herní průmysl má za sebou další skvělý rok. Příjmy...

Herní prů­my­sl má za sebou dal­ší skvě­lý rok. Příjmy dosáh­ly $139,9m (2 987 921 387 755 Kč). Herní odvět­ví bylo dokon­ce vět­ší, než fil­mo­vý a spor­tov­ní prů­my­sl dohro­ma­dy. Oproti loň­ské­mu roku jde v rám­ci digi­tál­ních her... Read more »

Epic Games rozdává Torchlight II. Ten je zároveň...

Epic Games roz­dá­vá Torchlight II. Ten je záro­veň před­po­sled­ní hrou zdar­ma v rám­ci vánoč­ní nadíl­ky. Dnes ho vystří­dá pove­de­ný tyco­on Jurassic World Evolution. Read more »

Další hrou zdarma od Epic Games je RPG Solitairica. Dnes v...

Další hrou zdar­ma od Epic Games je RPG Solitairica. Dnes v 17:00 ho vystří­dá dia­blov­ka Torchlight II, kte­rá bude před­po­sled­ní hrou v rám­ci vánoč­ní­ho roz­dá­vá­ní. Read more »

GOG v rámci zimního výprodeje rozdává izometrickou...

GOG v rám­ci zim­ní­ho výpro­de­je roz­dá­vá izo­me­t­ric­kou tak­tic­kou hru Brigador. Na vyzved­nu­tí máte 72 hodin. Read more »

Ubisoft v rámci vánoční nadílky rozdává 2,5D závodní...

Ubisoft v rám­ci vánoč­ní nadíl­ky roz­dá­vá 2,5D závod­ní arká­du Trial Rising. Čas máte do kon­ce dneš­ní­ho dne. https://register.ubisoft.com/happyholidays2020-day4/cs-CZ Read more »

Cyberpunk 2077 spojil síly s Death Stranding. Ve hře se rok po...

Cyberpunk 2077 spo­jil síly s Death Stranding. Ve hře se rok po vydá­ní obje­vi­ly nové mise, Cyberpunk 2077 lore a nové in-game vyba­ve­ní v rám­ci kola­bo­ra­ce. Read more »

Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Half Life: Alyx a...

Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Half Life: Alyx a dal­ší se 11. pro­sin­ce v rám­ci gala­ve­če­ra The Game Awards pope­rou o nej­lep­ší hru roku 2020. Read more »
Stránka načtena za 2,86067 s | počet dotazů: 198 | paměť: 47519 KB. | 25.04.2024 - 09:03:56