Kritiky.cz >

Microsoft údajně jedná o koupi komunikační platformy...

Microsoft údaj­ně jed­ná o kou­pi komu­ni­kač­ní plat­for­my Discord. Jeho hod­no­ta je oce­ně­ná na $10B (218 mili­ard Kč). S infor­ma­cí při­chá­zí Bloomberg. Read more »

Naughty Dog údajně pracuje na Uncharted Chronicles Edition pro...

Naughty Dog údaj­ně pra­cu­je na Uncharted Chronicles Edition pro PC a PS5. Kolekce má zahr­no­vat všech­ny dří­ve vyda­né díly ze série včet­ně Golden Abyss pro PlayStation Vita. Všechny díly se mají... Read more »

Dragon Age 4 nebude live-service hra s multiplayer prvky. V...

Dragon Age 4 nebu­de live-service hra s mul­tipla­yer prv­ky. V BioWare údaj­ně změ­ni­li svou ini­ci­a­ti­vu na zákla­dě neú­spě­chu Anthem. Read more »

Mahershala Ali údajně obdržel nabídku na roli Joela Millera...

Mahershala Ali údaj­ně obdr­žel nabíd­ku na roli Joela Millera v chys­ta­né seri­á­lo­vé adap­ta­ci video­hry The Last of Us od HBO. Read more »
Stránka načtena za 3,83123 s | počet dotazů: 182 | paměť: 46944 KB. | 18.07.2024 - 16:58:42